En iyi Aile Dizimi Terapisi Eğitimi Yorum Yap

En iyi Aile Dizimi Terapisi EğitimiHellinger Terapisi olarak da bilinen bu terapi eğitimi, sistemik konstellasyon gibi en iyi bilinen tedavi yöntemleri üzerinde uzun yıllar çalışmış Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından geliştirilmiş bir terapi yöntemidir. 90’lı yıllarda geliştirilmiş olan bu yöntem, Bert Hellinger’in sistemik aile terapisi ve fenomenolojik psikoloji anlayışı çerçevesinde, bireyin aile bağları arasında gezinerek iç dünyasında ailesiyle barışmasını ve bu yolla sistemin aksayan, yıkılan, bozulan taraflarını onarmayı hedeflemektedir.

Aile dizimi, nesiller boyu süren aile çatışmalarını çözmeyi amaçlayan terapötik bir uygulama olarak kabul edilir. İlk bakışta, teknik, durumların dramatizasyonu nedeniyle psikodrama ile benzer içeriklere sahiptir. Aile takımyıldızının temel amacı, aile ilişkilerimiz üzerinde sahip olduğumuz etkilere farkındalık getirmektir.

Aile Dizimi, ailenin kuşaklar boyu, birbirine görünmez bir bağla, çok daha derinden bağlı olduğu anlayışına dayanmaktadır. Aile Dizimi terapisine göre aile sistemini oluşturan bir vicdan vardır ve bu vicdanı rahatsız edecek bir düzen bozukluğu oluşması durumunda tüm sistem rahatsız olmaktadır. Sisteme sonradan katılan bireyler kendilerinden önce var olan bu vicdani dengesizliği gidermek üzere çoğunlukla yaşamlarında mutluluk getirmemesi pahasına belirli roller üstlenmektedir. Yaygın bir şekilde “Aile Dizimi” olarak bilinen yöntem aslında “Sistem Dizimi” olarak tanımlanan genel yaklaşımın aile sistemindeki uygulamaları için kullanılan alt koludur. Aile Dizimi, karmaşık ilişki sistemlerinde ruhsal çatışmaların nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini anlamaya yarayan bir yöntemdir.

Bir aile içinde dünyaya gelirken, sadece genetik bir mirası değil, aynı zamanda inanç sistemlerini ve davranış kalıplarını da miras alıyoruz. Ailemiz, içinde geliştiğimiz bir enerji alanıdır. Her biri doğumdan itibaren benzersiz bir yer kaplar.

Çoğu zaman, sorunlarımız, hastalıklarımız, yanlış anlamalarımız ve kötü duygularımız, atalarımızla, aynı sıkıntıları yaşayan diğer aile üyelerimizle, onları tanımasak bile bağlantılı olabilir.

Aile Dizimi, bireyin ailesini veya içinde bulunduğu grubunu analiz etmek ve genellikle aile için travmatik bir durumun bir yansıması olan ve nesiller boyunca devam etme eğiliminde olan bu davranışın kökenini aramak için kullanılır. Bu yöntem, nesillere göre bilinçsiz de olsa davranışların tekrar ettiğini açıklar.

En iyi Aile Dizimi Terapisi Eğitimi Sertifika Programının Amacı 

Sistem dizimi yaklaşımını benimseyen aile dizimi eğitimimiz sayesinde;

 • Hayatta olmayan aile bireylerimizin yaşadıkları, şu anki hayatımızı nasıl etkileyebiliyor?
 • Yaşadığımız sorunların temelleri nereden geliyor?
 • Geçmişteki aile içi travmalarla yüzleşebilmek ve geçmişimiz ile helalleşebilmemiz mümkün mü?
 • Önceki nesillerin bizim üzerimizdeki kötü etkilerinden nasıl arınabiliriz?
 • Bizi yönetip yönlendiren üstlendiğimiz bütün rollerden ve yönelimlerden özgürleşebilmemiz mümkün mü?
 • Farkında olmadığımız ve kendimizin dahi bilmediği gerçekler enerji alanımızı nasıl yönetebiliriz gibi sorularımızın en doğru cevaplarını keşfederek geçmişimizden kaynaklanan tıkanıklıkları açacak çözümler üretebilme becerisini geliştirerek;
 • Kök ailedeki psikolojik dinamikleri anlayabilir
 • Geçmişteki aile içi travmalar ile yüzleşebilir,
 • Atalardan ve aile üyelerinden üstlenen ve bireye ait olmayan enerjileri, yükleri, rolleri, sorumlulukları onlara geri vererek özgürleşmeyi sağlayabilir, 
 • Aile Dizimi sürecinde hayatta olmayan aile bireylerimizin yaşadıkları, şu anki hayatımız üzerindeki etkisini fark ederiz, kötü etkilerinden arınırız ve Kendi potansiyelimize ulaşırız.
 • Anne/ Baba olma ve rol karmaşalarının yarattığı etkileri çözebilir,
 • Seçilen temsilciler ve kolektif bilinçaltından gelen bilgiler ve duygularla tıkanıklık yaratan sorunları bulabilir ve çözebilirsiniz.
 • Korkular, zayıflıklar, özgüven sorunları, öfke, kin, soğukluk ve katılık gibi duygular yerini kendine güvene, güçlü duruşa ve kararlılığa; sıcaklık ve derin bir içsel huzur verir.

Koç Net Akademi sitemiz üzerinden Aile Dizimi Terapisi Eğitimi Sertifikası Programına Katılmak için Hemen Ara… +90 530 354 96 66 yada aşağıda yer alan linke tıklayıp eğitimi dahil olabilirsiniz.

Aile Dizimi Terapi Sertifikası

Leave a Comment

Your email address will not be published.