En iyi Aile Dizimi Terapisi Eğitimi Yorum Yap

Aile Dizimi, ailenin kuşaklar boyu, birbirine görünmez bir bağla, çok daha derinden bağlı olduğu anlayışına dayanmaktadır. Aile Dizimi terapisine göre aile sistemini oluşturan bir vicdan vardır ve bu vicdanı rahatsız edecek bir düzen bozukluğu oluşması durumunda tüm sistem rahatsız olmaktadır. Sisteme sonradan katılan bireyler kendilerinden önce var olan bu vicdani dengesizliği gidermek üzere çoğunlukla yaşamlarında mutluluk getirmemesi pahasına belirli roller üstlenmektedir. Yaygın bir şekilde “Aile Dizimi” olarak bilinen yöntem aslında “Sistem Dizimi” olarak tanımlanan genel yaklaşımın aile sistemindeki uygulamaları için kullanılan alt koludur. Aile Dizimi, karmaşık ilişki sistemlerinde ruhsal çatışmaların nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini anlamaya yarayan bir yöntemdir.

Aile Dizimi Terapi Eğitimi Sertifika Programı Yorum Yap

Koçnet Akademi ile Aile dizimi eğitimine katılarak, bireysel ve grup terapi şekillerini teorik ve uygulamalı olarak nasıl yapılabilir konusunda yetkinlik kazanmaktasınız. Aile dizimi terapi yöntemi uygulanırken eğer grup terapisi ile yapılıyor ise aile dizimi yapılan kişinin kendisini, dizimdeki akrabalarını ve izleyicileri temsil edecek kişilere ihtiyaç vardır. Bu nedenle terapinin en az 10 kişi ile yapılması uygundur. Bu sayı aile dizimindeki kişilere göre azalır veya artar. Terapi bireysel olarak yapılırsa, terapist ailenin bir üyesi olarak rolleri değiştirir. Aile Dizimi Terapisini Aile Dizimi Terapisi Sertifika Programını almış ve bu alanda uzman olmuş kişiler uygulayabilirler.