Yaratıcı Drama Eğitiminin Çocuklara Kazanımları Yorum Yap

Günümüzde eğitim hayatı boyunca öğretmenlerin rehberlik süreci boyunca konuları amaç edinerek çocuklara bilgi aktarmayı değil, çocukların gelişim özelliklerini, isteklerini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onlara bilgiyi keşfetme, anlama ve uygulama olanağı vermeyi, neden- sonuç ilişkisi kurabilmeyi, problem çözme becerilerini geliştirmeyi, iyi bir gözlemci olabilmeyi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla ifade edebilmeyi, gurupla çalışabilmeyi, yaratıcı ve estetik bir bakış açısı kazandırmayı sağlamaktadır. Yaratıcı Drama Eğitimi ile çocuklar da hedeflenen bu davranış biçimlerinin ve becerilerinin yaşayarak kazandırılması sağlanmaktadır.

Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programı Nedir? Yorum Yap

Yaratıcı Drama Eğitimi bir olayı oluşturan yaşam deneyimlerinden yola çıkarak bir amacın ve düşüncenin doğaçlama yolu ile ya da rol yapma gibi tekniklerden yararlanılarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırmalar profesyonel kişiler tarafından yürütülürken kendiliğinden de gelişmesiyle tiyatro tekniklerinden yararlanılarak grup içerinde canlandırılması ve konunun tartışmaya açılmasını kapsar. Yaratıcı drama ile bireyler kendilerini daha iyi ifade edebilmenin yollarını bulacak ve belki de bu güne kadar yapamadıkları empati kurabilmeyi öğreneceklerdir.

En Uygun Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programı Yorum Yap

Yaratıcı Drama Eğitimi yazılmış bir metin olmaksızın katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, düşünceleri, anılarına ve bilgilerine dayanılarak oluşturdukları eylem durumları ve doğaçlama canlandırmaları olarak tanımlanır. Yaratıcı drama eğitmeni drama sürecini en önemli ögelerinden birisidir. Eğitmen, yönlendirici ya da en çok kullanılan hali ile yaratıcı drama lideri drama çalışmalarına katılanlara iyi bir rehber ve iyi de bir liderdir. Eğitmen denildiği zaman da yaratıcı dramayı bir yöntem olarak kendi alanında kullanan, özel eğitimden geçmiş kişi olarak anlaşılmalıdır. Yaratıcı Drama Eğitimi alan bireyler sonunda drama eğitmeni olarak meslek hayatlarını oluşturabileceklerdir. Bu alanda çocukların ve bireylerin hayatlarındaki önemli kişilerden biri olma durumunda olacaklardır. İyi bir Yaratıcı Drama Eğitmenin de olması gereken belli başlı özellikler vardır.