Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığının Faydaları Yorum Yap

Öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığının faydalarını anlamak için öncelikle öğrenci koçunun özelliklerini iyi bilmek gerekir. Öğrenci kocu insan ilişkilerinde başarılı, eğitim ve teknolojik yeniliklere açık ve bu yenilikleri uygulayabilen, sorumluluk ve risk almaktan korkmayan, mesleki uygulamalarda esnek davranabilen, fikir alış verişine açık, empati yeteneğine sahip, yapıcı doğru soruları sorabilen kendisini sürekli, geliştiren, ve hepsinden önemlisi; öğrencilerinin başarı için her şeyini ortaya koyabilen kişidir.

Öğrenci Koçluğu Eğitimi Hakkında Yorum Yap

Öğrenci koçluğu eğitimi öğrencilerin akademik yaşamda başarı becerilerini arttırması amacıyla öğrenci ile koç arasında işbirliğini geliştirmeye dayalıdır.Öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu öğrencisi için yapar.

Öğrenci Koçluğu Nedir? Amaçları Nelerdir? Yorum Yap

Öğrenci Koçu; öğrencinin yeteneğini keşfederek kendini tanımasını, güçlü yanını belirleyerek gerçekçi bir kariyer planı yapmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapan, rehberlik eden kişilerdir. Koçluk kavramı 2000’li yıllarda Türkiye’de popülerlik kazanmış bir alandır, özünde bireyin kendi farkındalığını sağlamasına destek olmayı barındırır ve amaçlandırır. Öğrenci koçluğu ya da eğitim koçluğu da bu anlamı ile öğrenim yaşantısı içerisinde, özellikle 13 yaşından büyük bireye eğitsel alanda destek sağlamaya ve motive etmeye yönelik bir hizmettir. Öğrenci koçları Online Öğrenci Koçluğu Eğitimi aldıktan sonra öğrencilere öğretmen disiplinin ya da anne baba gibi değil arkadaş gibi yaklaşmalıdır.

En İyi Öğrenci Koçluğu Eğitimi Sertifika Programı Yorum Yap

Çağa uygun yeni bireyler yetiştirilebilme amacıyla geleneksel öğretim yöntemleri terk edilerek bilim ve teknolojiden yararlanılarak öğrencilerin hem kalıcı öğrenmesini hem de öğrenmeyi kolaylaştıran yeni yöntemler geliştirilmektedir. Tabi bu öğretimler sağlanırken yeni bir öğretimsel liderlik türü olan koçluk kavramı ortaya çıkmıştır. Koçluk; yetiştirme ve geliştirmede kullanılan bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Öğrenci koçluğu ise adından da anlaşılacağı gibi öğrencinin eğitim alanında kendini geliştirebilmesine, yetiştirebilmesine, eksik yönlerini tamamlayabilmesine yardımcı olan kişidir. Öğrenci Koçluğu Eğitiminde amaçtan bahsedilmektedir. En iyi öğrenci koçluğu eğitiminde koçun öğrenciyi sürekli gözlemlemesinde, bu gözlemleme esnasında sürece müdahale etmeden öğrencinin doğruyu bulmasını sağlamaya yönelik bilgiler yer almaktadır.

Öğrenci Koçluğu Eğitimi Nereden Alınır? Yorum Yap

Öğrenci Koçluğu Eğitimi ile öğrencinin sahip olduğu potansiyeline nasıl ulaşacağı ile ilgili bir farkındalık oluşturarak, potansiyelini amaçlarında nasıl kullanacağını öğretir. Öğrenci Koçluğu Eğitimi ile kendini tanıma sürecinde güçlü yanları ve iyileştirilmesi gereken yönleri tespit edilirken, yaşam amacı belirleme, verimli ders çalışma teknikleri, öğrenme stratejileri, hafıza teknikleri, hızlı okuma gibi yetenek ve becerilerini geliştiren bireysel çalışma metotlarını kullanmayı öğretir. Öğrenci koçu, öğrenciyi sahip olduğu ve kullanılmayı bekleyen muhteşem öz kaynakları ile buluşturarak, en iyi olabileceği gerçek potansiyeline ulaştırmak için destek olur.