Mentorluk Nedir? Koçluk ve Mentörluk arasındaki farklar nelerdir?

Birçok kişi Profesyonel koçluk ve mentorluğun aynı olduğunu düşünebilir. Hatta pek çok benzer alan ve yaklaşımda vardır. Gerçek şu ki aslında onlar farklıdır.

Profesyonel Koçluk nedir?

Profesyonel Koçluk bir organizasyon içinde bir çalışanın performansını artırmakgereksinim duyduğu becerileri kazandırmak için atılan en güçlü adımlardan biri olarak kabul edilir. Koçluk profesyonelce eğitilmiş bir koç ile kariyerini geliştirme ve performans hedeflerini gerçekleştirmeyi kabul eden bir danışan arasındaki ilişkiyi içerir.

Koçluk programları, çalışanlara gelişim alanları olarak görülen alanlara odaklanma ve gerekli görevleri yerine getirirken daha yetkin olma fırsatı sunmak için verilir. Koçlukta tavsiyeler, deneyim paylaşımı yoktur. Koçlar sorular, yansıtmalarla danışanın getirdiği konulara dair farkındalıktan eyleme uzanan dinamikler içeren bir ilişki kurar.

Mentorluk nedir?

Mentorluk, bir kuruluşun yeteneklerini çoğaltması ve geliştirmesi için güçlü bir yoldur. Mentorluk, deneyimli bir akıl hocası/mentor  ile bu deneyimden öğrenmek isteyen menti arasında bir ortaklık ilişkisidir. Kariyerinin gelişiminde destek almak isteyen menti, bu yolculuğunda  mentorundan deneyim paylaşımı alır.

Mentorluk, bir kuruluşun çalışanlara sunabileceği en değerli ve etkili gelişme fırsatlarından biridir. Mentorun deneyim playlaşımı ile, tavsiye vererek, bilgilendirerek ve yol göstererek mentiye kişisel ve mesleki  faydalar sağlar. Bu da kurumda işbirliğini, performansı olumlu yönde etkiler.

Profesyonel Koçluk ve Mentorluk arasındaki farklar nelerdir?

  • Profesyonel Koçluk sorulara,  mentorluk tavsiyeye, bilgiye, deneyime odaklanır.
  • Koçlukta hedefler beceri ve davranış biçimleri geliştirmeye  odaklıdır. Mentorluk  ise hedefler kişisel gelişime ve kariyere yöneliktir.
  • Koçlar kurum içinden veya kurum dışından olabilir; mentorlar genellikle kurum içindendir.
Profesyonel Koçluk ve Mentorlukta ortak ne var?
  • Bireyseldir  ve  gündem odaklıdır.
  • İlişki tabanlı bir ortaklık vardır.
  • Son derece interaktif ve iki yönlü bir ilişkidir.
  • Yol haritası hedeflerle baştan belirlenir.
  • Hedefler bireyseldir.
  • Geliştirme odaklıdır.
  • Organizasyonel olarak stratejiktir.

Hem Profesyonel koçluk hem de mentorluk, bir organizasyon için belirli bir amaca hizmet eder. Her ikisi de çalışan verimliliğini ve karlılığını ve kurum için ROI’yi etkiler.

Siz de Profesyonel Koçluk eğitimimizden faydalanmak için hemen tıklayınız.

Profesyonel Yaşam Koçluğu Eğitimi

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X