En iyi Çocuklar İçin Felsefe P4C Eğitimi Yorum Yap

En iyi Çocuklar İçin Felsefe P4C Eğitimi İle; Çocukların toplumsal düzeyde varolan durumu farketme, değerlendirme, şimdi ve geleceğe ilişkin sorunları, çözüm üretimlerini akılsal normlar çerçevesinde ifade edebilme, insan-dünya-bilgi çerçevesini derinlemesine bilmenin, sorgulamanın önemini kavrama, sorunlara, olgu ve olaylara çok yönlü olarak bakabilme, eleştirel düşünme gibi becerilerin kazandırılması için çocuklarla felsefe eğitimi yapabilecek eğiticiler yetiştirme amaçlanmaktadır.

En iyi Çocuklar İçin Felsefe P4C Eğitimi Çocukların akıl yürütme yapılarını inşa etmelerine destek olma, eleştirel ve yaratıcı düşünmelerini sağlayarak görüşlerini gerekçelendirmeyi öğretme, tartışma yoluyla düşüncelerini ifade etme ve başkalarını anlama, demokratik ve etkin bir vatandaş olarak sorgulayıcı bir düşünüm gerçekleştirmek amacıyla her yaştan çocuğun felsefe yapabileceğini ortaya koyma bakımından okul öncesi eğitimcilerinden yükseköğretim eğiticilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

En iyi P4C Eğitimi Çocuklar İçin Felsefe Çocukların düşünme ve iletişim becerilerini geliştiren, benlik saygısını arttıran ve akademik kazanımlarını geliştiren, öğrenme ve öğretmeye yönelik bir yaklaşımdır. P4C Eğitmeni Kolaylaştırıcı olarakta adlandırılmaktadır.

Çocuklar felsefe yapma pratiğine sahip olmasalar da hepsinin bunu yapma kapasitesi vardır. Ayrıca felsefe yapmakla felsefe tarihini öğrenmek aynı şey değildir. Felsefe tarihi öğrenmeden felsefe yapmayı öğrenmek mümkündür ama bunun için mutlaka pratik yapılması gereklidir. Bütün çocuklar epistemolojik ve metafizik fikirleri evirip çevirebilir, fikirler üretebilirler. En iyi P4C Eğitimi ile akademik olmayan ortamlarda felsefi diyaloğu ortaya çıkarma yöntemleri hakkında beceri sahibi olacaksınız.

P4C Eğitimi ile öncelikler konusunda karar verme becerisi geliştirilir. Tartışma diyalogları süresince başkasını anlama, saygı duyma, dinleme gibi etkinliklerle empati kurma becerileri geliştirir. Çocuklar için felsefe (P4C) öğretmenler tarafından çocuklar için önemli konular hakkında gerçek diyalog yoluyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmenin bir yöntemi olarak değerlendirilmektedir.

En iyi P4C Eğitimi Çocuklar İçin Felsefe Eğitmenliği Programının Kursiyer Kazanımları

 • Felsefi Kavram ve Bilgi Edinimi
 • Akıl Yürütme Sorgulama Argümantasyon
 • Analitik Düşünme
 • Eleştirel Düşünme
 • İfade ve Yazma Becerisi
 • Felsefi Okuryazarlık
 • Özgün Fikirler Üretme
 • Çocuklarla Felsefe Yapabilme Becerisi
 • Dinlemeyi ve birbirlerine saygı duymayı öğrenirler,
 • Düşüncelerinde açık olmayı, sorumlu ve kasıtlı yargılarda bulunmayı öğrenirler,
 • Kararlarını ve eylemlerini nedenlere dayandırarak daha düşünceli olmayı öğrenirler.
 • Diğer insanların fikirlerine ve bakış açılarına açık olmayı öğrenirler.

Çocuklar İçin Felsefe P4C Eğitiminin Çocuklara Kazanımları

 • Becerikli bir dinleyici olurlar.
 • Sabrı öğrenirler.
 • Dikkatleri gelişir.
 • Hafızaları gelişir.
 • Matematik ve dilde sağladığı fayda derslerdeki performansını olumlu etkiler
 • Hem ahlaki erdemleri hem bilişsel becerileri gelişir
 • Kendi fikirlerini sunma becerileri gelişir
 • Başkalarına saygı duymayı öğrenir
 • Demokratik ve etkin vatandaş olmayı öğrenir

Çocuklar yaşıtlarıyla birlikte farklı görüşleri tartışarak, felsefi problemler karşısında kendi düşüncelerini gerekçelendirerek eleştirel ve sorgulayıcı nitelikte yargılarda bulunmayı öğrenirler.

Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji mezunları, Eğitim fakültesi mezunları ve felsefeye ilgili tüm lisans mezunları Çocuklar İçin Felsefe P4C Eğitimini tercih etmektedirler. En az önlisans ve lisans mezunları veya önlisans ve lisans eğitimine devam edenler bu eğitime katılabilmektedirler.

Koç Net Akademi sitemiz üzerinden En İyi Çocuklar İçin Felsefe P4C Eğitimi Sertifikası Programına Katılmak için Hemen Ara… +90 530 354 96 66 yada aşağıda yer alan linke tıklayıp eğitimi dahil olabilirsiniz.

 

P4C Eğitimi Çocuklar İçin Felsefe Eğitmenliği

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X