Drama Uygulama Basamaklar

Bir sınıfta ya da yaratıcı drama atölyesinde yapılan ilk çalışmalardır.  Lider (öğretmen) tarafından yönlendirmelerle yapılır. Grubu oluşturan çocukların ya da katılımcıların birbirlerini tanımalarına ve bütünleşmelerine ilişkin çalışmalardır. Yapılacak çalışmalarına, yeni kurgulanan yaşantılarına istekle hazırlanmalarını sağlar. Aynı zamanda uyumlu olmaya, kaynaşmaya, duyularını kullanarak gözlem yapmaya; duygularını, düşüncelerini kısaca tüm bedenini işlevli hale getirmeye yarayan bölümler yer alır. Isınma çalışmalarında ritim eşliğinde yürüme, koşma, zıplama, itme, çekişme hayvan öykünmeleri ve yürüyüşleri, farklı zeminlerde ve zamanlarda yürüme, verilen yönergelere uygun ritim tutma gibi alıştırmalar yapılır. Serbest çalışmalar gibi görünse de bu gruptaki çalışmalar kesin kurallarla sınırlandırılmıştır. Lider bu kuralları ve sınırları bilen kişidir ve çalışmaları kendisi yürütür. Isınma çalışmaları bireyin kişisel özellikleriyle birlikte devinim, biliş, duyuşa ilişkin özelliklerinin gözlenmesi, gözlem sonuçlarına göre diğer katılımcıları da bu yönleriyle gözlemlemesini sağlar. Bu gözlemler sonucunda katılımcıların güven kazanmak, gözlem yapabilme becerisi geliştirmek, duyularını kullanmak, uyumlu davranmak, beynini ve bedenini yönetmek konusunda kendisine yol gösterir. Bu yönlendirmelerin benimsenmesi ısınma çalışmaları ile sağlanır. Yapılacak yönlendirmeler hareket ve oyunlar lider (öğretmen) tarafından kısa notlar halinde yazılır. Çalışmaların benimsendiği ve grupların uyumlu olduğu gözlemlenmişse, sürenin sınırlı olduğu durumlarda not alınmayabilir. Isınma çalışmalarının içinde uyum, güven çalışmaları yer alır. Aşağıda çeşitli ısınma çalışma örnekleri verilmiştir.

Isınma çalışmaları

– El açıp kapamayla ısınma hareketlerine başlanır. Elden başlayarak bilek, dirsek, kol, omuz, ayak, diz, bacak, bel, boyun ile dairesel hareketlerle ısınma tamamlanır.

 – Hoş geldin, merhaba gibi birbirini selamlama ve tokalaşma “Dur!” denilince yanındakinin bir yerini tutmaları istenir.

Oyun-1:

 • Halka şeklinde olunur. Ayaklar omuz hizasında açılır.
 • Boyun sağa sola aşağı yukarı hareket ettirilir.
 • Parmak uçlarında yükselerek elma toplanır ve elmalar sepete konur kollar çapraz olarak ayaklara dokunulur.
 • Yavaş hareketlerle küçük yürüyüşler yapılır.
 • Ayakların dışına basılarak yürüyüşler yapılır.
 • Parmak uçlarına basılarak yürüyüşler yapılır.
 • Eşler el ele tutuşup birbirini çeker.

Oyun-2: Halka oluşturulur. Bacaklar omuz hizasında iki yana açılıp baş sağa sola, ortaya öne, yukarıya sırayla yavaş yavaş çevrilir.

 • Eller yukarı kaldırılıp vücut iki yana esnetilir.
 • Öne eğilip kollar serbest hareket ettirilir.
 • Arka arkaya sıralanıp yavaş yavaş koşmaya başlanır. Öğretmen elini bir kez çırptığında ters yöne doğru koşulur. İki kez çırptığında kendi etrafında dönüp aynı yönde devam edilir.
 • Ayrı bir komutla ayaklar kalçaya doğru vurularak koşulur. Sonra durulur, derin bir nefes alınıp iki gruba ayrılır.

Oyun-3: Gazete oyunu:

 • Beş ya da yedişerli gruplar oluşturulur.
 • Her grubun önüne gazete yayılır.
 • Halka şeklinde gazetenin etrafında müzik eşliğinde dans edilir.
 • Müziğin durmasıyla herkes gazetenin üzerine zıplar.
 • Sonra oyun gazetenin yarısı atılarak devam eder.
 • Her defasında gazete bölünerek oyuna devam edilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X