Yaratıcı Dramada Çalışma Ortamları Nasıl Olmalıdır?

Eğitimde yaratıcı drama çalışmaları belli bir planı içeren organize bir işlemdir. Çocuklarla yaratıcı drama çalışmaları yapabilmek için gerekli koşullar göz önünde olmalıdır. Bu koşullar oluşturularak gerçekleştirilecek etkinliğine uygun olarak dramanın uygulama basamaklarının uygulanması sağlanır. Eğitimde dramaya ilişkin ögeler aşağıda verilmektedir. Bu açıklamalarda yer alan kriterlerle uygulamaya yönelik etkili bir planlama yapılabilir.

Fiziksel Ortam

Yaratıcı dramada fiziksel ortam, çocukların rahat hareket edebilecekleri genişlikte bir alanın düzenlenmesiyle oluşur. Ses çıkarmayan lamine parke kaplı veya halı döşenmiş zemin malzemeleri ile döşenmiş olmasına özen gösterilmelidir. Ses ve ışık düzeni, fiziksel ortamın gereklerindendir. Çok büyük bir alana gerek olmasa da çocukların birbirine çarpmadan rahat hareket edebilecekleri genişlikte bir alan, müze, bahçe, sokak, hayvanat bahçesi, tarihi yerler, açık hava mekânları gibi yerlerde uygulama yapılabilir. Sınıf ortamında ise çocukların bilmeye ihtiyaç duydukları her şey, bulabilecekleri, yaş gruplarına ve konuya uygun her türlü araç gereç bulunmalıdır.

Çalışmalarda Kullanılacak Araç Gereçler

Çocuğun yaratıcı drama çalışmaları yapacağı ortamda hayal dünyasını harekete geçirmeye yarayan gerçek ve gerçeğe çok yakın objeler olmalıdır. Bu objeler, ortama uygun şekilde yerleştirilmelidir. Yaratıcı drama çalışmalarında bir araç, asıl amacına uygun şekilde kullanılmayabilir. Örneğin; büyük bir mukavva kutu, televizyon şeklini alabilir. Burada katılımcının kutuyu hangi amaç için, neyin yerine koyarak kullandığı önemlidir. Araç-gereçler gerçek kullanımdan çok drama çalışmalarında güdüleyici rol oynar. Çocuğun duygu ve düşüncelerini yansıtmasını, rolünü oynarken bütünleyici faktör oluşturabilmesini sağlamalıdır. Drama çalışmalarında fiziki ortamda bulunması gereken ses ve ışık düzeninin en önemli parçası müzikli araçlar, kasetler, CD çalar ve CD’lerdir, projeksiyon, bilgisayar, DVD, projektör, yazı panosu, oyuncaklar, süs eşyaları, eski giysiler, ayakkabılar, bozulmuş TV, ütü, telefon vb. ev eşyaları, boş kutular, farklı figürlerde kuklalar, kartonlar, boya kalemleri, gazeteler, dergiler, büyük boy poster, afiş, reklam panoları, farklı konularda hazırlanmış uyarıcı panolar, duyuru panoları, büyük ve küçük boylarda resim ve fotoğraflar, posterler, kurdeleler, ipler, gibi araç gereçler de drama ortamında bulundurulmalıdır. Katılımcıların duyu organlarından uyarıcı araç olarak yararlanılabilir. Araç gereçler katılımların birlikte oluşturdukları bir dolap, sandık veya kutuda saklanmalıdır. Ayrıca toplanan araç gereçler çocuklar için zararsız, kolay bulunabilen ve ulaşılabilen, çok amaçlı kullanıma uygun, cinsiyet ayrımı gözetilmeden ve hareketlerine sınır getirmeden kullanabileceği ekonomik durumuna uygun temizlenebilen nitelikler taşımalıdır.

Oyun Grubu

Yaratıcı Dramanın en önemli özelliği grupla yapılan bir çalışma olmasıdır. Yaratıcı drama grubunu oluşturan bireyler farklı kişilik özelliklerine sahip, değişik yaşam biçimleri ve deneyimlerden gelmişlerdir. Bu katılımcıların çalışma programlarında önemle üzerinde durulması gereken 5 özelliktir. Katılımcılar için diğer önemli özellikler ise yönlendirme ve zamandır. Zamanı belirleyen etkenler ise yaş, gelişim seviyesi, cinsiyet, ilgi ve ihtiyaçlardır. Araştırmacıların yaptığı çalışmalar, erken çocukluk döneminde çocuğun drama çalışmalarına katılabileceğini ortaya koymuştur.Yaratıcı  drama çalışmalarına iki yaşından büyük herkesin katılımcı olabileceğini belirten araştırmacılar bu çalışmalardan kusursuzluk beklenilmemesini de vurgulamışlardır. Çalışma programında yer alacak etkinliklerin yaşa uygunluğunu belirlemek oldukça zordur. Katılımcıların gelişim seviyeleri bu durumda daha da önem kazanmaktadır. Yaratıcı drama çalışma ortamı işlenen konuya uygun olarak deneyimlerini hatırlayabilmelerine, yansıtabilmelerine, eleştiriler yapabilmelerine, duygularına ilişkin yorumlar yapabilmelerine, sosyal, duygusal ve bilişsel yönden bireyler farklılıklarını fark edebilmelerine, duygu ve heyecanlarını hissedebilmelerine, dramanın basit tekniklerini kullanabilmelerine ister oyuncu isterse izleyici olsun çocuklara olanak sağlamalıdır.

Oyun Grubu Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Yaratıcı dramada oyun grubuyla yapılacak ilk çalışmalarda aşağıda belirtilen özellikleri dikkate almak gerekir.

  • Drama çalışmaları, en fazla 10-12 kişilik gruplarla yapılmalıdır.
  • Çalışmalarda grubu oluşturacak öğrencilerin yaş, gelişim seviyeleri ve özellikler belirlenmelidir.
  •  Belirlenen etkinliklerde çocukların fikirleri sorulmalı, oyuna yoğunlaşmaları sağlanmalıdır.
  • Çocukların rol yaparken başarısızlık kaygısı taşımaması için yapılan işlemler gözden geçirilmeli, zevk almaları sağlanmalıdır.

Yaratıcı drama eğitiminden faydalanmak için tıklayınız.

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi 320 Saat

Leave a Comment

Your email address will not be published.