Yaratıcı Drama Eğitiminin Faydaları Yorum Yap

     En iyi öğrenme yolu olan yaratıcı drama ile birey olay ve durumları ve aralarındaki ilişkileri kolayca öğrenebilirler. Böylece bireylerin problem çözme, sorunlarla başa çıkma, ayakları üzerinde durma becerileri gelişir.

Yaratıcı drama eğitimi bireyin hayal gücünü geliştirir. Sanatın, bilim ve teknoloji buluşların temeli hayal gücü ile alakalı olması da hayal gücünün gelişmesinin önemini dolayısıyla yaratıcı dramanın önemini kat ve kat artırmaktadır. 

Yaratıcı drama eğitimi ile bireylerin dikkat, algılama, dinleme, konuşma, vücut dili ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Birey kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama bireyi utangaçlık ve çekingenlik gibi olumsuz davranışlardan arındırır.

Yaratıcı drama eğitimi bireyin estetik bilincini, eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Birey iyi, güzel, doğru gibi kavramları sağlıklı algılama ve yorumlamayla beraber olaylara eleştirel bakmayı ve yorumlamayı öğrenirler. Böylece birey olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme araştırma yeteneği oluşur.

Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğundan çocuklar üzerinde de işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesi etkisi vardır. Çocuk drama etkinlikleri içinde kendini, çevresini daha iyi tanır. Böylece çevresini anlaması  kolaylaşır çocuğun empati kurma becerisi gelişir.

Yaratıcı drama eğitimin faydalarının şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Topluluk önünde konuşma becerilerinizi geliştirir. 
 • Takım çalışması değerini öğretir. Çok farklı insanlarla nasıl uzlaşıp iş birliği yapmayı öğretecektir.
 • Empati yapmayı öğretir. Çok farklı karakterlere derin bir anlayış kazandıracaktır. 
 • Stres yönetiminde uzmanlığı öğretir. Ters durumlarla baş etmeyi, planlamayı ve zamanlamayı öğretecektir. 
 • Öz güven kazandırır. Yeni şeyleri denemeyi, farklılıklar sunmayı, egodan sıyrılmayı öğretecektir.
 • Alçak gönüllük kazandırır. 
 • Ret edilme ile başa çıkmayı öğretir. Hayal kırıklılığı ile baş etmeyi öğretecektir.
 • Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirir.
 • Okuma becerileri kazandırır. Ezber becerileriniz artar.
 • Kelimelere karşı takdir duygunuz artar.
 • Sizi daha karizmatik yapar.
 • Fiziksel olarak aktif olma alışkanlığı kazandırır.
 • Profesyonel olmayı öğretir.

Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratan yaratıcı drama eğitimi ile bireysel ve toplumsal farkındalığınız artar.

Yaratıcı Drama Eğitmenliği / Liderliği Eğitimi Sertifika Programına katılmak için +90 530 354 96 66 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Ya da aşağıda linki tıklayarak satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Keyifli eğitimler dileriz…

Yaratıcı Drama Eğitimi 320 Saat

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X