Yaratıcı Drama Eğitiminin Amaçları Nelerdir?

Yaratıcı Drama Eğitiminin kullanıldığı alanlar okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabileceği yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu alanlar arasında eğitim bilimleri, sosyal hizmetler, psikolojik danışma ve rehberlik, engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda ve çocuğun olduğu her alanda kullanılmaktadır. Yaratıcı dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek değildir. Ama drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur. Yaratıcı Drama Eğitimi çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır. İnsanların birbirleri ile olan tüm etkileşim alanlarında yaratıcı drama var diyebiliriz.

 • Yaratıcı Drama Sertifikası ile katılımcılara zevk verme, eğlendirme ve ayrıcalıklı bir birey yapma
 • Bireylerin yaşantısıyla temel işlevleri duygusal etkiyle bağdaşlaştırmak
 • Yaratıcı Drama Sertifikası ile kişilere çözümlemeye yönelik sorular sordurmayı amaçlar
 • Kişiye yaşamı kavrayabilmeyi ve anlamlandırmayı sağlatır.
 • Yaratıcı Drama Sertifikası ile insanların özel ya da iş hayatlarında kalıcı bir şeyler bırakmalarını sağlamak.
 • Eğlendirmek ve eğlendirirken de aynı zaman da öğretmek
 • Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirme
 • Kendini tanımayı sağlamak ve bazı şeyleri keşfetmeyi ön görmek
 • Başkaları ile olan iletişimi güçlendirmek
 • Yaratıcı drama sertifikası ile demokratik tutum ve davranış biçimini geliştirmek
 • Karşımızdaki bireyleri dinleme becerisini geliştirme
 • Bireylerde grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Eleştirel ve bağımsız düşünebilme becerisini geliştirme
 • İş birliği yapabilme ve birlikte çalışabilme becerisini geliştirmek
 • Sosyal duyarlılık yaratmak
 • Yaratıcı drama sertifikası ile bireylerin moral değerlerini geliştirme
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
 • Duygunun sağlıklı bir biçimde boşalımı ve kontrolü
 • Sözel ve sözel olmayan ifade becerisini geliştirmek
 • İnsanlara sanat anlayışını ve ruhunu kazandırmak
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkında gözlemlerini geliştirmek
 • Kişilerde empati becerisini geliştirmek
 • Kişinin kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresine olup bitenlere bilinçli olmasını amaçlamaktadır.

Yaratıcı Drama Sertifika Programına Kimler Katılabilir?

 • Yaratıcı Drama Sertifikası programına psikologlar katılabilir
 • Sınıf öğretmenleri
 • Yaratıcı Drama Sertifikası programına branş öğretmenleri
 • Çocuk gelişim uzmanları
 • Yaratıcı Drama Sertifikasına eğitim alanında çalışanlar katılabilir.
 • Sosyologlar
 • Yaratıcı Drama Sertifikası programına tiyatro ve sinema oyuncuları
 • Özel eğitimciler
 • Yaratıcı Drama Sertifikası programına aile danışmanları
 • Okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adayları
 • Yaratıcı Drama Sertifikası programına bu alana ilgi duyan herkes yaratıcı drama eğitim programına katılabilir.

Sizler de Online Yaratıcı Drama sertifika programımıza dahil olarak hayallerinizi gerçekleştirebilir, Yaratıcı Drama Sertifikası sahibi olabilirsiniz…

Online Yaratıcı Drama Sertifika Programına Katılmak İçin Hemen Ara… +90 530 354 96 66  yada aşağıda yer alan linke tıklayıp eğitimi satın alabilirsiniz.

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi 320 Saat

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X