Tiyatro Eğitmenlik Eğitimi Amacı ve Önemi

TİYATRO EĞİTMENLİK EĞİTİMİNİN AMACI

Tiyatro eğitmenlik eğitiminin amacı çocuklarımızın yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmekle birlikte; çocuklarımızın geleceğin donanımlı, sanata önem veren ve sanatsal düşünme becerilerini kazanmış bireyler olarak yetiştirmektir. Artık günümüzde okul öncesi eğitimden başlayarak üniversite ve lisansüstü eğitime kadar bütün eğitim kademelerinde tiyatro çalışmaları yapılmaktadır. Yalnızca eğitimde değil artık başka birçok alanda da tiyatro önem kazanmış ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Öğretmen, öğrenci, öğretim elemanları kurslara katılarak kendilerini geliştirip alanlarında tiyatroyu kullanırken eğitim ile ilgili olmayan alanlardan bireyler de tiyatro çalışmalarına katılmaktadırlar.Tiyatro eğitmenlik eğitiminin amacı bir çok alana hizmet etmektir.

 

Tiyatro Eğitmenlik Eğitiminin Önemi

Tiyatro eğitimi günümüzde bir çok alanda kullanılmakta olduğunu düşünürsek öneminin de farkına varmış oluruz aslında. Tiyatro eğitmenlik eğitimi alarak bireylerin öz güven kazanmasına, kendi düşüncelerini sağlıklı bir şekilde ifade edebilmesine, hayal güçlerini geliştiren bireylerin yetişmesine katkı sağlayabilirsiniz. Eleştirel tahlil yeteneği kazandırıp, hem kendilerinin hem de diğerlerinin çalışmalardaki katkılarını gözlemlemelerini sağlayabilirsiniz. Tiyatro yolu ile toplumsal değerleri, nesil farklılaşmasını, gelecek ve geçmiş gibi kavramlar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. Sanatın diğer dallarına ilgilerini arttırmalarını, fark ettikleri yetenekleri hayatlarına geçirmelerini, mesleki seçimlerini ve eğitim hayatlarını etkileyebilecek kararları kolayca verebilmelerini sağlayabilirsiniz. Tiyatro eğitimi ile bireylerimizin ve kendimizin kişisel gelişimimizi de güçlendirebiliriz. Hem gençlerin bireysel konuşma, yaratma, kendini bir başkasının yerine koyma ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmesine, hem de onlara tiyatro özelinde sanat ve topluma, medyaya eleştirel bakış açısı kazandırmasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca tiyatro eğitimi alan bireylerin öz güvenlerini geliştirmesini sağlayabilirsiniz, kazanmış oldukları bilgi ve becerileri sayesinde kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine destek olabilirsiniz. Kendilerini daha iyi ifade edebilme becerilerini kazandıktan sonra daha fazla hayal gücünü kullanarak daha fazla düşüncelerini dile getirebilmelerini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kazandıkları yaratıcı algılama süreci ve keyfi ile gelecekte de sanatla iç içe olan, sanatsal düşünme becerilerine sahip bireyler olmalarını sağlayabilirsiniz.

Şuna da değinmek isteriz ki; tiyatro çalışmaları, katılımcılara çeşitli sosyal rolleri ve sosyal problemleri inceleme fırsatı vermektedir. Farklı sosyal problemlerin canlandırılması bireylerin, toplumu ve toplumdaki ilişkileri daha iyi anlamalarını sağlamaktadır. Bu etkileşimler sırasında problemlerin çözüm yolları da irdelenmekte, böylece katılımcılar problem çözmeye yönelik çalışmalardan deneyim kazanmış olmaktadırlar.

Tiyatro Eğitmenlik Eğitimi Sertifika Programına Katılmak İçin Hemen Ara… +90 530 354 96 66 ya da linke tıklayınız.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X