Rize En İyi Dil ve Konuşma Eğitimi
0 comments

Rize En İyi Dil ve Konuşma Eğitimi çocuklarda önemli bir oranda görülen ve sosyal ilişkilerini, akademik başarılarını ve duygusal gelişimlerini ciddi düzeyde etkileyen sorunlar nedeniyle yaşanan zorlukların erken dönemde ele alacak, çocuğun yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecek Dil ve Konuşma Uzmanları yetiştirilmek için hazırlanmıştır.

Dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan; bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar gerçekleştiren ve ilgili uzman doktor tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur. Rize En İyi Dil ve Konuşma Uzmaznlığı Sertifika programına katılarak Uluslararası Psikologlar Derneği onaylı Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanlık Sertifikanız size terapist unvanı vermez.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Çeşitleri Nelerdir?

 • Kekemelik
 • Dil gecikmesi
 • Dil bozuklukları
 • Artikülasyon ve fonolojik bozuklukları
 • Konuşma terapisi almaya uygun grupta olan yaygın gelişimsel bozukluklar
 • Özel gereksinimli, gelişimsel yetersizliği olan çocuklara erken dil ve konuşma terapisi
 • İşitme kayıplı çocuklara konuşma ve dil terapisi
 • Yarık damak ve dudak
 • Özgün dil bozukluğu
 • Apraksi (konuşmanın programlanmasına ilişkin, sözcükleri üretmek ve istemli kas hareketlerini sağlayabilmek için gerekli motor beceriyi gerçekleştirememek)

Farklı nedenlerden kaynaklanan dil ve konuşma bozukluklarını Rize En İyi Dil ve Konuşma Eğitimi programına katılarak tedavi ve teşhis konularında uzmanlaşırsınız.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Belirtileri Nelerdir?

 • Belirli bir yaşa geldiği halde konuşmaya başlamama
 • Yaşıtlarına göre gelişiminde geride kalma
 • İşaretle ya da tek sözcüklerle iletişim kurmaya çalışma
 • Cümle kuramama
 • Kekeleme
 • Konuşma seslerinin bazılarını söylememe
 • Sesin normalden kısık ya da farklı çıkması
 • Anlaşılmayı etkileyecek düzeyde hızlı konuşma
 • Sesleri ve/veya heceleri yutma

Rize En İyi Dil ve Konuşma Eğitimi programına katılarak erken tanı şansına sahip olabilir ve tedaviyi kolaylaştırabilirsiniz.

Çocukluk döneminde en sık görülen Dil ve Konuşma Bozuklukları

 • Akıcılık bozuklukları – Kekemelik

Kekemelik genellikle 2-5 yaşları arasında başlayan konuşmada akıcılık sorunudur. Konuşma sırasında hece tekrarı, blok, uzatma, ses ekleme gibi farklı şekillerde olabiliyor. Erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha sık görülmektedir. Kekemeliği terapiyle belirli bir düzeyde kontrol etmek mümkündür ancak bunun için düzenli bir terapi süreci gerekir.

 • Artikülasyon ve fonolojik bozuklukları

Sesleri sesletmedeki güçlük ya da o ses yerine başka ses kullanılması şeklinde görülüyor. Örneğin; /r/, /s/, /k/ gibi sesleri söyleyememe ya da bu sesler yerine farklı sesler kullanma /ARABA/- /AYABA/, /KÖPEK/- T/ÖPET/ gibi. Bu durumda testler ile hatalı ses/sesler belirlenmekte ve oral-motor açıdan değerlendirildikten sonra bir terapi planı hazırlanmaktadır.

 • Gecikmiş konuşma – Dil gecikmesi

Bir yaşına geldiğinde bir çocuğun tek kelimelerle konuşması, en geç 1,5-2 yaşlarında en az 50 adet sözcük dağarcığına sahip olması, 2,5 yaş civarında 2-3 kelimelik cümleler kurabilmesi beklenir. Dil gelişimi farklı seyreden çocukların “geç konuşan normaller” dediğimiz gruba girmeleri olasıdır. Ancak bazen de konuşmada görülen bir gecikme, çocukta var olan ciddi bir problemin ilk belirtisi olabiliyor. Bu gibi durumlarda erken dönemde müdahalede cevap alma olasılığı ciddi düzeyde artmaktadır.

Dil ve Konuşma Bozukluklarını erken dönemde fark edilmesi ve müdahale edilebilmesi için Rize En İyi Dil ve Konuşma Uzmanlığı programına katılın!.

Rize En İyi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Sertifika Programına Hemen Katıl.

Leave a Comment

Your email address will not be published.