Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği Özel barınma hizmeti veren yurt, pansiyon, apart ve stüdyo dairelerini ilgilendiren yönetmelikte değişiklik yapıldı. 05/01/2017 tarihinde onaylanan yönetmelik üzerinde 22/01/2018 tarihinde, özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlara uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin değişiklikler yapılarak yönetmeliğe son hali verildi.

Bu değişikliklere göre; inceleme, soruşturma ve denetimlerle kanunda belirtilen çeşitli ihlalleri gerçekleştirdiği tespit edilen kurumlara, brüt asgari ücretin 2 ila 5 katı idari para cezası uygulanabilecek.

Aynı fiilin tekrarı halinde, verilen idari para cezası 5 kat artırılarak uygulanırken üçüncü tekrarda kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

Yine aynı değişiklik kapsamında; kurumlara uygulanacak cezanın yanı sıra bu kurumlarda görev yapan personelden, yönetmelikte belirtilen fiilleri işleyenlere uyarma, kınama, aylıktan kesme, görevine son verme veya görevine son verilerek başka kurumda çalıştırmama cezaları verilebilecek. Yönetmelikte, personel izinleri ve personelin ödüllendirilmesinde de düzenlemeler yapıldı.

Barınma Hizmetleri Yöneticisi Olmak İçin Tıkla…

Ayrıca barınma hizmeti veren bir kurum açacak gerçek kişi veya tüzel kişi kurucuların, kurucu temsilcisi veya yönetim organı üyelerinin cinsel suçlardan dolayı mahkum edilmiş olması da kurum açmaya engel şartlar arasına dahil edildi.

Müdür yardımcılarının sayısı da kurumun kontenjanına göre değiştirildi. Yapılan değişiklik kapsamında; 150-500 kontenjan için en az iki, 501-750 kontenjan için en az üç, 751-1000 kontenjan için en az dört, 1001-1500 kontenjan için en az beş ve 1501-2000 kontenjan için en az altı müdür yardımcısı görevlendirilecek.

Barınma hizmeti sunan kurumlar ile akaryakıt istasyonları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretildiği veya depolandığı yerler arasında kuş uçuşu en az yüz metre mesafe bulunması şartı da yapılan değişikliklerden bir diğeri olarak göze çarpıyor.

Sertifikaya sahip olmayan müdürler, 1 Ağustos 2020´ye kadar görevlendirilebilecek. Ancak görevlendirildiği tarihten itibaren bir yıl içinde söz konusu sertifikayı almayan müdürlerin çalışma izinleri iptal edilecek. Barınma hizmeti faaliyetlerinin sunulmasında üstün nitelik ve başarısı tespit edilen kurumlara MEB veya kurumun bulunduğu valilikçe takdir belgesi verilebilecek.

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi Sertifika Programına Katılmak İçin Hemen Ara… +90 530 354 96 66 ya da linke tıklayınız.

 

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri ile ilgili Yönetmelik ve değişikliklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

06.07.2015 tarihli barınma hizmetleri yönetmelik

https://www.yurtarama.com/pictures/document/ozel-ogrenci-barinma-hizmetleri-yonetmeligi-201710090.pdf

22.01.2018 tarihli barınma hismetleri yönetmelik değişikliği

https://www.yurtarama.com/pictures/document/ozel-ogrenci-barinma-hizmetleri-yonetmelik-degisikligi-20180316-16.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X