ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ AMACI NEDİR?

ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ AMACI NEDİR?

Çocuk Gelişimi Programının amacı; okul öncesi (0-6 yaş arası) çocukların gelişim süreçlerini kapsamlı olarak inceleyerek, çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal olarak bütüncül bir bakış açısı ile gelişmelerine katkıda bulunabilecek, çalışma alanı ile ilgli materyalleri hazırlayan elemanlar yetiştirmektir.

.Eğitimin ilk basamağını oluşturan “okul öncesi eğitim”, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir

Bir diğer değişle Çocuk gelişimi; bedende, zihinde, duygularda ve hareketlerde kendini gösterir. Bir alandaki gelişme başka alanları da ilgilendirir;  bu alanlar birbirinden bağımsız değildirler. İnsanın gelişimi devamlı olmakla beraber, bu sürekliliğin  hızı elbette her yaşta aynı değildir. Mesela döllenmeden doğuma kadar olan evrede büyüme daha hızlıdır. Çocukta iki yaşına kadar olan süreçte büyüme  hızı doğumdan önceki evreye göre daha yavaş; fakat iki yaşından sonraki evreden daha  fazladır. Kısacası her gelişim döneminin kendine özgü bazı farklı ihtiyaçları vardır. Çocuğun kişiliğinin temelinin atıldığı özellikle iki yaşına kadar ki dönemde sevgi ve ilgi çok daha önemlidir.

Çocuklar gelişim süreçlerinde bazen problem olarak kabul ettiğimiz davranışlar da sergileyebilir. Bu davranışları sorun ya da problem olarak kabul etmeden evvel, çocuğun içinde bulunduğu dönemin özellikleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Çocuk Gelişimi Eğitimi Sertifika Programı

Leave a Comment

Your email address will not be published.