Barınma Hizmetleri Yöneticiliği

Barınma Hizmetleri Yöneticiliği programı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan barınma merkezleri yönetici adayları için hazırlanmıştır. Program ile yönetici adaylarının barınma hizmetleriyle ilgili; mevzuat, yönetim, beslenme ve barınma hizmetleri, güvenlik, çocuk, ergen, genç ve aile, protokol ve yazışma kuralları, e-yurt modülü, mesleki gelişim, adap ve etik kuralları konularına ilişkin bilgi, beceri ve tutum geliştirilmesi hedeflenmiştir.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 5/07/2017 gün ve 61 sayılı Özel Çeşitli Kurslar Çerçeve Programına dayanılarak hazırlanmıştır. 

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Bu program; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan barınma merkezleri yönetici adayları için hazırlanmıştır. Program ile yönetici adaylarının barınma hizmetleriyle ilgili; mevzuat, yönetim, beslenme ve barınma hizmetleri, güvenlik, çocuk, ergen, genç ve aile, protokol ve yazışma kuralları, e-yurt modülü, mesleki gelişim, adap ve etik kuralları konularına ilişkin bilgi. beceri ve tutum geliştirilmesi hedeflenmiştir.
 2. Program uygulanmasında; anlatım, problem çözme, soru-cevap ve yaparak yaşayarak öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanacaktır
 3. Kursiyerlerin öğrenme süreçleri periyodik olarak takip edilecek, öğrenme eksiklikleri varsa tespit edilip telafi yoluna gidilecektir.
 4. Eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için kursta mevzuat ve sigorta bilgisi için hukuk alanında lisans mezunu bir (l),
 5. Yönetim, protokol ve yazışma kuralları konuları için Eğitim Yönetimi ve Denetimi ve İşletme alanında en az lisans mezunu bir (l),
 6. Çocuk. ergen, genç ve aile, mesleki gelişim adap ve etik konuları için Psikoloji Bölümü ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında en az lisans mezunu bir (l),
 7. E-yurt modülü konuları için Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri alanı en az lisans mezunu bir (l),
 8. Barınma ve beslenme hizmetleri konuları için Aile Tüketici Bilimleri, Ev Ekonomisi ve Aile Ekonomisi ve Beslenme alanı en az lisans mezunu bir (l),
 9. Güvenlik konuları için İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Belgesine sahip en az lisans mezunu bir (l) eğiticinin görevlendirilmesi gerekmektedir.
  Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi Sertifika Programına Katılmak İçin Hemen Ara… +90 530 354 96 66 ya da linke tıklayınız.

   

  Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X