Paylaş:

Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Sertifikası Veren Üniversiteler 

Yaşam Boyu Eğitim, 14  yıllık sektör deneyimi ile, Canlı, Örgün ve A Sekron Eğitim Sistemi ile Online olarak Eğitim veren bir kurumdur. Bir çok kursiyere verdiği eğitim ve sertifika ile iş olanağı sağlamıştır.

Kurumumuz Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Sertifikası Veren Üniversiteler olarak müfredata uygun saat dilimleri içerisinde eğitim vermekte olup, verilen eğitimi Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika ya da Vakıf Üniversitesi Onaylı Sertifika ile sertifikalandırmaktadır.

Aile Danışmanlığı Eğitimin de, aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri yaşadıkları sorunlar, sorun çözme, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ve aile ile ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelinmesi anlatılarak danışman yetiştirmek amaçlanır.

Aile Danışmanlığı Eğitimi de, 4 yıllık belli başlı üniversitelerin lisans programından mezun olmak gerekmektedir. Aile Danışmanlığı Eğitimi alabilmek için bu koşul öne sunulur. Aile Danışmanlığı Eğitimien az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik eğitim müfredatına uygun olarak verilmektedir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi İçeriği

Modül:1 Gelişim Dönemleri Tespiti

 • Gelişim dönemleri ve ilkeleri
 • Gelişime etki eden faktörler ve gelişim alanları

Modül:2 Gençlik Çağı Gelişim Özelliklerinin Tespiti

 • Ergenlik dönemi ve özellikleri
 • Ergenlik sürecini etkileyen faktörler ve gelişim özellikleri
 • Ergenlik dönemi sorunları

Modül:3 Aile Olma Süreci Tespiti

 • Evlilikte eş seçme ve eşi tanıma aşamaları
 • Evlilik koşulları ve evlilik dönemi ile evlilik zamanının saptanması
 • Evlendirme yönetmeliği
 • Evlilikte uyum ve dayanışma, evlilikte sorun yaratan konular

Modül:4 Değişen Toplum Aile Yapısına Etkilerinin Tespiti

 • Aile yapısı ve ailede iletişim
 • Aile ilişkileri

Modül:5 Çocuklarda Görülen Uyum Problemlerine Çözüm Yolları Tespiti

 • Uyum konularında yetişkin ile çocukların farkları ve sağlık durumlarının uyuma etkileri
 • Aile içi ilişkiler ve tarafların tutumu
 • Çocukluk dönemleri; bebeklik, oyun çağı, okul öncesi, okul çağı, durgunluk, ergenlik delikanlılık
 • Çocuk ruh sağlığına ilişkin psikopatalojik durumları ve koruma yaklaşımları
 • Çocuklarda uyum ve uyumsuzluklar
 • Çocuklarda sıklıkla görülen bozukluklar

Modül:6 Yaşlılıkta Görülen Uyum Problemlerine Çözüm Yolları Tespiti

 • Gerontoloji, yaşlılık kavramı
 • Yaşlılıkta yaşam durumu, yaşam stili, yaşam süreci
 • Kişinin özellikleri ve sosyal uyumu
 • Yaşlılıkta ruh sağlığı, yaşlılıkla beraber oluşan psikolojik rahatsızlıklar
 • Yaşlılık dönemi özellikleri
 • Yaşlılığın sistemlere olan etkisi ve hastalıklar
 • İyi yaşlanmak ve iyi bir yaşlılık

Modül:7 Sosyal Veri Vakalarının Tespit ve Kaydı

 • Bireyi tanıma,bireyi tanımada kullanılan yöntemler
 • Veri toplama yöntemleri; Anket, deney, gözlem, görüşme, tarama yöntemi, saha çalışmaları, envanter

Modül:8 Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç Ve Öncü Yaklaşımlar

 • Aile danışmanlığı kuramları
 • Aile danışması kuramları

Modül:9 Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar

 • Aile tanımı ve işlevleri ve aile terapileri
 • Aile ve çift terapilerinde temel tanım ve kavramlar,
 • Aile ve çift terapisinde kullanılan yaklaşımlar
 • Aile terapisi modelleri

Modül:10 Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar

 • Çiftlerde ve çift terapilerinde duygu
 • Psikodinamik yaklaşım

Modül:11 Temel Psikolojik Danışmanlık Becerilerini Uygulamak

 • Temel psikolojik danışmanlık becerileri
 • Psikolojik danışma
 • Aile danışma sürecinin ana bölümleri
 • Etkili bir danışma için gereken terapötik beceriler
 • Aile danışmanlığı rol ve fonksiyonları
 • Aile danışmanlığında etik ilkeler

Modül:12 Aile Danışmanlığında Kriz ve Kriz Yönetimi

 • Aile terapisi ve sistem yaklaşımı
 • Kriz dönemlerinde aile ile çalışma
 • Kronik hastalıklar ve aile bütünlüğü
 • Kayıp ve yas sürecinde aile ile çalışma
 • Ailelerle bilişsel yas terapisi
 • Boşanma, aldatma

Modül:13 Çocuk Hakları ve Çocuk Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmak

 • Çocuk nedir?
 • Çocuk konusundaki yaklaşımlar
 • Çocuk hakları sözleşmesi
 • Çocuk hukuku ve çocuğun aile içinde korunması
 • Uluslararası belgeler ve ülkemizdeki yasalar ile ailenin korunması

Modül:14 İhmal ve İstismara Uğramış Çocuklara Çözüm Yolları Tespiti

 • İhmale ve istismara uğramış çocuklar
 • Fiziksel ihmal ve istismara uğramış çocuklar
 • Cinsel ihmal ve istismara uğramış çocuklar
 • Duygusal ve psikolojik istismara uğramış çocuklar
 • Ekonomik istismara uğramış çocuklar

Modül:15 Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlara Çözüm Yolları Tespiti

 • Cinsellik kavramı ve cinselliğin korunması
 • Evliliklerde yaşanılan olası cinsel problemler
 • Cinsel işlev bozuklukları

Modül: 16 Aile Danışmanlığında Meslek Etiği

 • Etik kavramı
 • Meslek etiği ve iş yerinde etik ortam sağlamak

Modül:17 Araştırma Teknikleri

  • Bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri
  • Vaka sunumu ve rapor yazm
  • Etkin iletişim becerisi sergileyebilecek
  • Meslek etiğine uygun davranışlar sergileyebilen
  • Karmaşık problemleri tanımlama ve çözüm sunma becerisine sahip
  • Stresli ve duygusal durumlarla baş edebilme yeteneği gösterebilen
  • Detaycı ve gözlem becerisine sahip 
  • İkna becerisi yüksek

    

Yaşam Boyu Eğitim Sitemiz üzerinden  Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası Programına Katılmak için Hemen Ara… +90 542 336 10 07 yada aşağıda yer alan linke tıklayıp eğitimi dahil olabilirsiniz.

Aile Danışmanlığı Sertifikası 480 Saat

Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

*

code