Aile Danışmanı Nasıl Olunur ?

Aile Danışmanı Nasıl Olunur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın oluşmasıyla birlikte aile danışma merkezleri yönetmelik ile düzenlenmiş koşullar içerisinde aile danışmanlığı yapabilecek kişiler tanımlanmaktadır. Aile danışmanlığı ile ilgili yönetmelik 2012 yılında yürürlüğe girerek mezuniyet ve sertifika zorunluluğu getirilmiştir.

Bireysel ya da genetik psikolojik sorunların yanı sıra ilişkilerin sağlıklı karaktere sahip olabilmesi için psikolojisinden anlayan birilerine ihtiyaç olabilir. Maddi manevi sorunlar ve dış dünya ile örülmüş insan ilişkilerinin çözümlenebilmesi için de aile danışmanı sosyologlara ihtiyaç doğmuştur.

Aile Danışmanlığı Merkezi Açma Süreci

Merkez açılabilmesi için, lisans programlarından mezun aile danışmanı, meslek elemanı ve büro işlerini yürütecek en az bir personelin bulunması gerekir. Maddesindeki merkez ifadesi aile danışma merkezlerini ifade ediyor. Yani merkezde sadece bizim bildiğimiz aile danışmanı değil bir de meslek elemanı diye bir unvan karşımıza çıkıyor. İkisi de belli saat eğitim alıyor ancak farklılıkları var. İl müdürlüğünce onaylanan aile danışmanı dışında, herhangi bir kişi aile danışmanı olarak çalıştırılamaz. 

Madde 14 diyor ki: “Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek öğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üçyüz saati teorik 180 saat uygulamalı olmak üzere dört seksen saat aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.”

Demek ki yukardaki bölümlerden mezun olmak ilk şart, ama son değil. Daha sonra belirtilen eğitim programlarına girip sertifikamızı almak zorundayız. Peki hangi eğitim kurumu:

“Yüksek öğretim kurumları dışında aile danışmanlığı eğitimi sertifika programı açmak isteyen kurum ve kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığından izin alırlar.” Diye belirtildiğine göre Milli eğitim Bakanlığı’ndan izinli kurumlar ya da Yüksek öğretim kurumları, üniversiteler. Tabi bununla ilgili bir sertifika programı açmışlarsa eğer.

Aile Danışmanlığı Merkezi Açma Yönetmeliği

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi lisans programlarını tamamladıktan sonra aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olanlar aile danışmanı olabilirler.

Merkezde çalışacak meslek elemanları; tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, psikoloji alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olmalıdır.”maddesiyle eğitim şartını “ Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek öğretim Kurulu veya üniversitelerin, biri tarafından uygun görülen en az seksen saati teorik ve kırk saati uygulamalı olmak üzere toplam yüz yirmi saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayanlar ve/veya sertifikaya sahip olanlar meslek elemanı olabilir.” İfadesiyle de sertifika eğitim süresini öğreniyoruz.

Bu anlattığımız aile danışmanlığı özel sektör kuruluşlarında iş bulmanıza yardımcı olur, bazı söylentilerin aksine kamuda iş imkanları (memurluk) için değildir.
Aile danışma merkezi açmak için, merkez müdürü veya diğer görevlerde yer almak için gereken şartlar, ayrıntılar ve diğer düzenlemeler için “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik” metnini lütfen okuyunuz.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X