Yaratıcı Drama Eğitiminin Amacı Nedir?

YARATICI DRAMA EĞİTİMİNİN AMACI NEDİR?

Yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları;

Yaratıcılık ve estetik gelişim

Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme

Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme

İletişim becerileri geliştirme

Kendini tanıma

Problem çözme becerilerini geliştirme

Dil becerilerini geliştirme

Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak

Hayal gücünü geliştirme

Dinleme becerilerini geliştirme

Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma

İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek

Bireylerde grup planlaması grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme

Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

 

Eğitimimizi incelemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası 200 Saat

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X