WiscR Zeka Testi Eğitimi Sertifikası

WiscR Zeka Testi Eğitimi Sertifikası WISC-R zeka testi 1939 yılında David Wechsler tarafından hazırlanmış 6 ila 16 yaş arası bireylerin zihinsel performanslarını ölçen zeka testidir. Sözel ve Performans bölümleri ile 10 temel 2 yedek alt testle birlikte toplam 12 alt testten oluşan ve objektif testler grubuna giren WISC-R ölçeği bireysel olarak uygulanmakta olup genellikle 60 ila 90 dakika civarında sürmektedir. İlk önce yetişkinler için ortaya çıkan bu test, yapılan düzenlemeler ile çocuklar için de yeniden tasarlanmıştır. 

Dr. Wechsler, bireyin çevresine adapte olma kabiliyetini ve sorunları çözme yeteneğini zeka olarak tanımlamaktadır. Weschler için zeka, öğrenme kapasitesiyle değil çevreye adaptasyon performansı açısından değerlendirilmiştir. Weschler için önemli olan çocuğun zekasını sosyal çevresi içerisinde adaptasyon sağlayabilmek için ne kadar iyi kullandığıdır. Testin odak noktası performans ölçümüne dayanmaktadır. Bu da tüm zeka testleri için aynı kabule dayanmaktadır.

 WISC-R ile zeka geriliği, üstün zeka, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği gibi birçok alanda tanı koyulabilmektedir. Aynı zamanda çocuğun hangi alanlarda daha başarılı olabileceği, soyut ve somut düşünme becerileri, muhakeme, kısa ve uzun süreli bellek, sosyal zeka gibi alanlarda da yön vericidir.

Günümüzde üstün yetenekli çocuklara eğitim veren bazı resmi okul ve kurumlar WISC-R testi sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedirler.

WISC–R zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilir WISC–R zeka testi sonuçlarıyla çocuğunuzun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olarak, olası sorunlar konusunda erken önlem alma şansına sahip olabilirsiniz.

WiscR Zeka Testinin İçeriği

Uzman eşliğinde yapılabilen WISC-R Zeka Testleri kendi içerisinde iki ana bölüme ayrılır.

 • Sözel Zeka Gurubu 6 adet test bulunmaktadır. 
  • Genel Bilgi: Bu bölümde çocuğun doğal ve kültürel yaşamından aldığı genel kültür bilgileri sorulur.
  • Benzerlikler: Çocuğa iki adet resim gösterilir ve soyutlama yeteneği test edilir.
  • Aritmetik: Süre sınırı olmakla birlikte, aritmetik işlemler ve problemler yöneltilir.
  • Sözcük Dağarcığı: Çocuğa kendi dilinde öğrendiği kelimeleri kullandıracak sorular sorulur.
  • Yargılama: Çocuğun önüne mantık ve muhakeme becerisini ölçecek problemler konur ve çözmesi istenir.
  • Sayı Dizisi: Sözel zekanın son bölümünde ise çocuğun işitsel hafızasını ölçme amaçlı sorular yöneltilir.
 • Performans Zeka Gurubu 6 adet test bulunmaktadır. 
  • Resim Tamamlama: Çocuğun önüne bir resim konur ve resimdeki eksiği tamamlaması istenir.
  • Resim Düzenleme: Resimlerdeki sebep-sonuç ilişkisini oluşturabilme üzerine sorular sorulur.
  • Küplerle Desen Oluşturma: 3 boyutta ne kadar yaratıcı olduğunu öğrenmek için küplerden cisimler yaratması istenir.
  • Parça Birleştirme: Çocuğunuzun parça bütün ilişkisini kavrayabilme ve görsel-hareketsel koordinasyon yeteneğini ölçer.
  • Şifre: Karışık görselleri düzenleyerek şifre çözmeyi ne kadar hızlı yaptığı test edilir.
  • Labirentler: El-göz uyumunu ölçmek için labirentin sonuna ulaşma soruları sorulur.

Ek test olan Sayı Dizisi ve Labirentler çocuğa uygulanmak zorunda değildir. Ancak, sayı dizisi testi çocuğun kısa-süreli belleğini (short-term memory) ölçmede etkili bir test olduğundan uygulanması tavsiye edilir. Labirentler: Kalem manipulasyon ve görsel-hareketsel koordinasyon kabiliyetlerini ölçtüğü gibi, sorun çözebilme yeteneğini ve yaklaşımını da gösterir.

Bu testlerle çocuğun; genel bilgi dağarcığı, soyut ve somut kavramların farkındalığı, kopya etme becerileri, kendini ifade etme şekilleri, toplumsal yargı farkındalığı, muhakeme yapabilme yeteneği, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek ve aktarım seviyesi durumu, el-göz koordinasyonu, neden sonuç bağlantısı konularında da bilgiler verir.

WISC-R Zeka Testi Raporu ile çocuğun zeka puanının elde edilmesini sağlanır.

Her çocuk özeldir ve farklı yetenekleri vardır. Önemli olan çocuğun zeka seviyesi değildir. O zekaya uygun yeteneklerin güçlü ve zayıf noktalarını belirlemek ve geleceğimiz olan çocukların yeteneklerini zorlanmadan geliştirebilmektir.

WiscR Zeka Testi Uygulayıcıları ve Uygulama Alanları

WISC-R Zeka Testi uzmanlık belgesi almayan kişi veya kurumların yapamayacağı bir test biçimidir. Koç Eğitim Sertifika sitemiz üzerinden Devlet Üniversitesi onaylı sertifika sahibi olabilirsiniz.

 • Rehberlik ve Araştırma Merkezleri
 • Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)
 • Üniversite Hastaneleri ve Bazı Araştırma Hastanelerinde WISC-R Zeka Testi yapılmaktadır.

WISC-R Zeka testi ülkemizde uygulanan zeka testleri arasında geçerlilik ve güvenirliliği en yüksek olan testlerden biridir. Güvenirliliğinin yüksek olması ve çok tercih edilmesinin sebepleri değişik yetenekleri ölçebilir olmasından ve puanlama ve yorum esaslarının belirgin olmasından kaynaklanmaktadır.

Sözel becerileri ve somut durumlara verdiği tepkiler yoluyla performans becerilerinin ölçülmesi, Eğitim geçmişi ve kültürel girdilere bağlı sözel becerileri ve sözel olmayan somut durumlara verdiği tepkiler yoluyla performans becerilerinin ölçülmesi için WiscR Zeka Testi uygulanır.

Öğrenme problemleri gibi sıkıntıları tanımlamak, rehabilitasyon ve eğitim programı hazırlamak, çocuğun zihinsel gelişimi ve olası sorunlarda erken önlem almak için kullanılan Wisc R Zeka Testini;

 • Psikoloji,
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik,
 • Lisans mezunu olup bunun yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitimlere katılarak bu testi uygulamak için gerekli sertifikaya sahip olan bireyler uygulama hakkına sahip olmaktadır.

Üniversite işbirliği ile hazırlanan WISC-R zeka testi sertifikası ile Psikoloji ve Çocuk Gelişimi alanlarında görev yapan uygulayıcılara teorik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırılması hedeflenmiş olup eğitim sonunda alacağı üniversite onaylı sertifika ile uygulayıcı hakkına sahip olacaktır. Bu eğitim katılımcılara, WISC-R zeka testini uygulama, sonuçlarını değerlendirme ve raporlama konusunda yeterlilik ve yetkinlik kazandırır. Katılımcılar Wisc-R Zeka Testinin teorisi, içeriği, uygulaması, değerlendirmesi, yorumlaması ve raporlaması hakkında bilgi ve uygulama becerisi kazanırlar.

Wisc-R zeka testi eğitimi sonunda katılımcılar bu testi uygulayabilir, yorumlayabilir ve raporlayabilir düzeyde olacaktır.

Koç Eğitim Sertifika sitemiz üzerinden WiscR Zeka Testi Eğitimi Sertifikası Programına Katılmak için Hemen Ara… +90 530 354 96 66 yada aşağıda yer alan linke tıklayıp eğitimi dahil olabilirsiniz.

WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi Sertifikası

Leave a Comment

Your email address will not be published.