Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
0 comments

Bilişsel Davranışçı Terapi Teknikleri Hangi Hastalıkların Tedavisinde Etkilidir ?

Uygulamalı bilişsel davranışçı terapi eğitimi almak isteyen kişiler bilişsel davranışçı terapi teknikleri hangi hastalık tedavisinde etkilidir sorusuyla birlikte bu terapi eğitimi aldıkları takdirde hangi psikiyatrik bozukluklar ile tedavi uygulayabilecekleri öğrenmektedirler. Peki bu psikiyatrik bozukluklar nelerdir şu şekilde bazılarını sayalım: Sosyal fobi, özgül fobiler, yeme bozuklukları, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, depresyon, uyku bozuklukları, çeşitli sağlık sorunlarına uyum sağlama, ağrı kontrolü, öfke kontrolü, kişilik bozuklukları, 2 uçlu bozukluk, şizofreni tik gibi çeşitli davranış problemleri, somatoform bozukluklar, alkol ve madde kötüye kullanımı, çift tedavileri ve aile terapileri, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, hipokondriyazis gibi psikiyatrik bozuklukların tedavisinde, bilişsel davranışçı terapi teknikleri kullanılmaktadır. Bu yüzden bir kişisel davranışçı terapi eğitimi almış kişiler oldukça geniş bir tedavi alanına sahip olmaktadırlar.

Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifikası Eğitim İçerikleri Nelerdir ?

Peki Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitim içerikleri nelerdir kişiler bilişsel davranışçı terapi sertifikası eğitim içerikleri nelerdir sorusuyla beraber bu sertifika eğitimini aldıkları takdirde hangi konular üzerinden bilgi edinecekleri ve hangi donanımlara sahip olacaklarını öğrenmektedirler. Peki bu eğitim içerikleri nelerdir bazılarını araştıralım.

Olası zorluklar, ev ödevleri, temel teknikler, tedavi planı oluşturma, davranışçı yaklaşımın temel ilkeleri, bilişsel yaklaşımın temel ilkeleri, bilişsel davranışçı terapi nedir, karşılaşılabilecek zorluklar nedir, klinik kontrat hedef belirleme, terapist becerileri, psikoterapi ve etik psikoterapi sürecine genel bakış, terapötik ittifak ilk görüşme, değerlendirme görüşmesi, bilişsel davranışçı terapi eğitimi, bilişsel davranışçı terapinin kullanım alanları nelerdir, terapist becerileri, şizofren bipolar depresyon, panik bozukluğu, sosyal fobi, yaygın anksiyete bozukluğu, cinsel işlev bozukluğu, kişilik bozuklukları dahildir.

Diğer yandan ; psikolojik bozukluklar, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, kumar ve dürtü kontrol bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, bilişsel davranışçı, terapi, yaklaşımıyla anlatılan bozukluklar, somatoform bozukluklar, otomatik düşünceler, ara inançlar ve ana inançlar sorunların kavramsallaştırılması, vaka formülasyonu, bilişsel davranışçı, terapi görüşme, ilke ve teknikleri bilişsel yaklaşım gibi eğitim içerikleri bilişsel davranışçı terapi eğitimi içerisinde verilmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Ne İşer Yarar ?

Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi alan kişiler bilişsel davranışçı teyit ediyor ki eğitimi ne işe yarar sorusuyla beraber bu eğitimin kişiye ne kattığı hakkında bilgi edinmektedir kişiler eğitimle beraber düşüncelerinin ve inançlarının yeniden yapılandırarak duygu ve davranışlarında kalıcı bir değişmeye yol açmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X