Tiyatro Eğitmenlik Eğitimi Nedir

Tiyatro Eğitmenlik Eğitimi

Yaşanmış ve yaşanması mümkün olan olayları taklit etme yoluyla belli bir mekan da seyircilerin önünde canlandırma sanatına tiyatro denir. Bir edebiyat türü olsa da oyuncular tarafından temsil edilen ve seyircilerin izlemesi için tasarlanan bir eserdir. Kendine özgü sunumu ve anlatımı vardır. Tiyatro da gösterme esas alınmaktadır.

Bu günlerde tiyatroya duyulan yoğun merak ve ilgi beraberinde tiyatro eğitmenlik eğitimini getirmektedir. Eğitmenlik eğitimi çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek onlara sanat zevkini ve anlamını aktarmak için verilen bir eğitimdir. Bu sayede gençlerin konuşma, yaratıcı olma ve kendini ifade etme yeteneği gelişecektir. Eğitimi tamamlayan bireylere aynı zamanda çevresine, olaylara eleştirel bir bakış açısı ile bakmayı sağlayacaktır. Eğitim sonunda bireyler öz güven kazanıp kendilerini daha rahat ve anlaşılır ifade edecekler. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan bireyler sanatın topluma kazandıracağı güzelliklerinde farkına varmış olacaklardır.

Eğitimi alan bireyler topluma büyük bir fayda sağladığını bilmeli ve bu faydayı tüm topluma yaymak için çalışmalar yapmalıdır.  Eğitmenlerinin geleceğe kazandırdıkları en güzel miras sanat aşkını aşıladıkları çocuklar olacaktır. Eğitimi alan bireyler kedini iyi ifade edebilmenin yanında aktardığı bilgilerin karşı tarafa geçerliliğini de büyük oranda görecektir.

Tiyatro eğitmenlik eğitimi alan bireyler tiyatro ile ilgili tüm teknik bilgilere de sahip olacaktır. Tiyatro aynı zamanda bizlere sosyokültürel farklılıkları gözlemleyecek ve yorumlayacak erişime getirecektir.

Bu eğitim insanlara beden dillerinin kullanımını mimik hareketlerinin önemini ve nerede ne şekilde kullanıldığında etkili olacağı konusunda bireyleri bilgilendirir. Tiyatro eğitmenliği yapan bireyler toplumsal sorunları ne şekilde ele alacaklarını ve bunu nasıl uygulayacaklarını bilirler,  ve bunu eğitim verdikleri gençlere öğreterek onların toplum sorunlarına nasıl yaklaşacakları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlar. Tiyatro eğitmenleri gençlere her zaman olaylara objektif bakış açısı ile bakabilmeyi aşılamalıdır. Tiyatro eğitmenlik eğitimi alan bireyler öğrencilerine yaklaşımı her zaman ılımlı olmalı ve onlara yapamadıkları şeyler için cesaretlendirmeli ve pes etmemeyi öğretmelidir. Tiyatro eğitmenleri geleceğin sanatçılarını yetiştirdiklerini unutmamalı ve ona göre hareket etmelidirler.

Online Tiyatro Eğitmenlik Eğitimi Sertifika Programına Katılmak İçin Hemen Ara… +90 530 354 96 66  yada

Tiyatro Eğitmenlik Eğitimi Sertifikası 320 Saat

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X