Robotik ve Kodlama Eğitiminin Amacı

ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİNİN AMACI

Kodlama yeni bir okuryazarlık türüdür.Bir nesnenin hareketlerini kontrol etmek ve yönlendirmek için uygulanan kodlamadır. Kodlanan nesneler robottur. Bu eğitimle teknolojiden faydalanarak geleceğe nitelikli insan yetiştirmek hedeflenir.Çocuklar soyut kavramları somutlaştırmak  için bir olaya yada nesneye ihtiyaç duyarlar, robotik ve kodlama eğitimi ile bu sayede kodladıkları robotları gerçek dünyaya adapte ederler. Robotlarla yaptıkları kodlamalar ; mesafe, hız, çevre, zaman, çap, ısı, açı, ışık ve benzeri tüm somut kavramları anlamayı kolaylaştırır.Tüm yapılan robotik ve kodlama etkinlikleri fen bilimleri ve matematik alanlarında edinilmesi gereken kazanımları da destekler niteliktedir. Robotik ve kodlama, Mühendislik ,teknoloji,matematik ve fen bilimleri  (STEM) alanlarını da kapsayan bir sistemdir. Matematiksel verilerle hedeflenen bir kazanım sağlarken aynı zamanda robot kurulumu ve kodlamayı yaparken ki aşamalarda analitik düşünme,eleştirel düşünme, algoritmik düşünme, problem çözmebilme, tasarım odaklı düşünme, becerilerini ve olaylar arasındaki sebep sonuç ilişkilerini görebilme yeteneklerini geliştirmektedir.

 

Robotik ve kodlama eğitimimizden faydalanmak için linke tıklayınız.

Robotik ve Kodlama Eğitimi

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X