Projektif Test Ne Demektir?

Projektif Test Ne Demektir?

Projektif testlerin ismi, projekte etmekten, yani yansıtmaktan gelir. Aslında bu uygulamaların doğru
doğru ya da yanlış cevapları varmış izlenimini uyandıran “test” kelimesiyle tarif edilmeleri alışılagelmişse de, doğrusu bu uygulamaları “değerlendirme” olarak adlandırmak olacaktır. Zira bu değerlendirmelerde doğru ya da yanlış cevap diye bir şey söz konusu değildir.

Psikolojinin en sık kullanılan ama bir o kadar karmaşık “yansıtma” kavramını basitleştirerek tanımlarsak, kişinin kendi istek, arzu ve çatışmalarını diğer insanların ya da dış dünyanın istek, arzu ve çatışmalarıymışcasına kurgulamasıdır. Böylelikle kişi tam olarak bilincinde olmadığı bu özelliklerini konuşabilir hale gelir. Projektif değerlendirmelerde, objektif test ve değerlendirmelerin aksine, kişinin herhangi bir konuda doğrudan fikirlerini sormak ya da araştırmak yerine, ona belirsiz bir takım “uyaranlar” verilir. Uyaran olarak adlandırılan bazen bir resim, bazen bir çizimdir. Belirsiz bu durum karşısında kişinin tepkileri sayesinde dolaylı olarak kişiliğiyle, duygu ve düşünce yapısıyla ilgili bilgi edinilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.