Objektif Testler Eğitim İçeriği

Objektif Testler Eğitim İçeriği

Objektif testler eğitimi programında toplamda 4 adet Objektif Test Eğitimi verilmektedir.Bunlardan bir tanesi de ankara gelişim tarama envanteridir.

Test eğitiminin içeriği aşağıdaki gibidir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) ile 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimlerini ve becerilerini değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)içinde gelişim 4 alt alanda incelemektedir, Bunlar:

  • Dil bilişsel gelişim (DB),
  • İnce motor gelişimi (İM),
  • Kaba motor gelişim (KM) 
  • Sosyal beceri/öz bakım gelişimi (SB/ÖB).

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) her çocuğun, yukarıda belirtilen 4 alt alana ek olarak, bu alt alanların toplamı ile genel gelişimlerinin belirlenmesine ve genel gelişimlerinin standartlar içerisindeki iz düşümünün belirlenmesine olanak verir. Böylece bir çocuğun genel gelişimi ile “normal mi” yoksa “geri mi” olduğu sorularına cevap verebilmesi açısından özel bir öneme sahiptir. Aynı zamanda her bir alt alanın yaş çizgisinin hesaplanabilmesini ve kronolojik yaş ile kıyaslanabilmesini, dolayısıyla çocuğun hangi gelişim alanında nerede olduğu ve ne tip becerilerinin geliştiği, hangi becerilerinin geliştirilmesi için desteklenmesi gerektiği, nasıl bir gelişim çizelgesi hazırlanması gerektiği konularında klinisyene yol göstericidir.

Objektif testler eğitimi için tıklayınız.

Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programı

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X