Montessori Okulları ile Geleneksel Okullar Arasındaki Farklar

 

Birçok kişi geleneksel veya normal sınıf eğitimine daha fazla aşina olsa da farklı eğitim modelleri vardır. Ebeveynler tarafından çocukları için seçilebilecek alternatif bir eğitim modelinden bahsedecek olursak o da, Montessori eğitimi veren okulllarıdır.

Her iki eğitim modelinin de aralarında bazı çarpıcı farklar olsa da ortak paydaları çocuklara fayda sağlamaktır.  Montessori ve geleneksel eğitim arasındaki en temel fark şudur; Montessori spontanedir yani öğrencinin kendi başına öğrenmesi beklenir. Geleneksel eğitim modeli ise öğretmen merkezli kurulan bir sistemdir.

Montessori ve geleneksel okul arasındaki fark özetlenecek olursa;

Çevre

 • Montessori öğrenme ortamı çocukların gözlemini kolaylaştırmak için önceden hazırlanmıştır.
 • Geleneksel öğrenme ortamı genellikle o bölgede gerçekleşen tüm etkinliklerden sorumlu olduğu için öğretmen merkezlidir.

Çocuğun öğrenmeye katılımı

 • Montessori eğitimi, çeşitli etkinlikler ile deneyimler üzerine aktif öğrenci katılımı ile karakterizedir.
 • Öğrenciler geleneksel öğrenmede pasif öğrenicilerdir. Kendileri yapmak yerine öğretmenlerden almaları beklenir.

Öğretmenin rolü

 • Montessori’de öğretmen, çeşitli etkinlikler gerçekleştirirken öğrencilere bireysel olarak kılavuzluk eder.
 • Geleneksel eğitimde, öğretmen dersi yönlendirir ve öğrencilere ne yapılacağı konusunda talimat verir. Herkes için aynı anda bir ders yapılır.
Yaş grupları
 • Montessori öğrencilerinin yaş grupları karışıktır ve genellikle çocuk gelişimi düzeyine bağlıdır.
 • Geleneksel öğrenme düzenlerindeki öğrencilerin, on iki aylık bir süreyle ölçülen belirli bir yaş grubuna kesinlikle uymaları beklenir.
Müfredatın niteliği
 • Müfredat öğrencilerin ihtiyaçlarına uyarlanabilir, öğrenicilerin ihtiyaçlarına uygun olduğu sürece her zaman değiştirebilir.
 • Müfredat önceden belirlenmiş olup öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını içermez.

Öğrenme hızı

 • Montessori eğitimi bireysel öğrenme hızını teşvik eder, çocuklar kendi hızlarında öğrenmeye teşvik edilir.
 • Geleneksel öğrenmede, tüm öğrencilerin aynı öğrenme hızına uymaları beklenir.

Motivasyon

 • Kendine özgü bir gurur ve saygınlık, öğrencileri Montessori’deki eğitimlerini sevmeye motive eder ve başarıları onları motive etmekte de rol oynamaktadır.
 • Normal öğrenmede, motivasyonun dış kaynaklardan geldiğine inanılır ve çocukların zorunlu olduğu için öğrenmeleri beklenir. Öğrenme, müfredatlarının bir parçasıdır.

Ana hedef

 • Montessori eğitiminin ana hedefi, sosyal, entelektüel, duygusal ve pratik ve akademik becerilerin kazanılması üzerine odaklanmaktır.
 • Geleneksel öğrenmenin temel amacı, çocukların entelektüel ve akademik gelişimidir. Öğrencilerin sınavları geçmeleri beklenir.

Sonuç

Hem Montessori hem de geleneksel eğitimin bir öğrenme biçimi olduğu ve de yukarıda gösterildiği gibi pek çok bakımdan farklı olduğu gözlemlenebilir. Montessori ve geleneksel okul arasındaki fark oldukça geniş ölçektedir.

Montessori öğrenmede, çocuklar normal öğrenmede vurgulandığı gibi dinlemek, okumak ya da izlemek yerine tüm duyularını kullanmaya teşvik edilirler. Diğer konu, geleneksel eğitimde çocukların aynı hızda ilerlemeleri beklenirken, çocukların Montessori derslerinde kendi temposunu öğrenmeleri teşvik edilir.

Montessori ve geleneksel öğrenme arasındaki diğer çarpıcı fark, eğitimin öğrenme sevgisinin gelişmesinin yanı sıra güven, motivasyon sağlamaya yardımcı olan heyecan verici keşif deneyimi olarak değerlendirilmesidir.

Öte yandan, öğrenme, geleneksel eğitimde zorunlu olarak görülür. Disiplinin Montessori öğrenmesinde kendi kendini geliştirdiği düşünülürken, geleneksel eğitimde disiplin öğretmen tarafından uygulanır. geleneksel eğitim öğretmen merkezli iken, Montessori sınıflarında çocuklar öğrenme etkinliklerini kendileri belirler.

Çocuklar, öğrenme düzeylerine bağlı olarak Montessori sınıflarında karışık gruplara yerleştirilirken, öğrenciler normal öğrenme kurulumunda yaş gruplarına göre kategorize edilir. Montessori’nin eğitime yaklaşımı geleneksel yaklaşımdan tamamen farklıdır. 

 

Siz de bu eğitimden faydalanmak için hemen tıklayınız.

Montessori Uzmanlık ve Eğitmenlik Eğitimi

Leave a Comment

Your email address will not be published.