MEB de Egzersiz Nasıl Açılır?

MEB de Egzersiz Nasıl Açılır?

Egzersiz nedir?, MEB’de egzersiz nasıl açılır?, Egzersiz Açarken Nelere Dikkat Edilmeli?, Egzersiz İçin Gerekli Form ve Dokümanlar Nelerdir?, Hafta ‘da Kaç Saat Egzersiz Açılabilir ?, Egzersizleri Kim Onaylar? Sorularının cevaplarını vermeye çalıştık. Ayrıca 2010 / 49 sayılı Genelgeyi de indirmek için gerekli bölüme tıklayınız. MEB’de egzersiz açmakla ilgili sıkça sorulan sorulara cevap vermeye çalıştık Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce“Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar” konulu 2010/49 sayılı genelgeyle, Bu etkinliklerin yürütülmesinde görev alacak öğretmenler ve her bir etkinliğe katılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar belirlenmiştir. İşte detaylar:

MEB Ders Dışı Egzersiz Faaliyetleri

2010 /49 Sayılı genelge kapsamında ders dışı egzersiz faaliyetleri konuları belirlenmiştir.

Egzersiz (Ders Dışı Eğitim) Nedir?

Öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesi için ders dışında yapılacak eğitim çalışmalarının bütününe egzersiz denilmektedir.

MEB ‘DE EGZERSİZ NASIL AÇABİLİRİM?

MEB’de egzersiz açmak için öncelikle bağlı olduğunuz İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yayınlamış olduğu duyuruları dikkate alınız. Egzersiz açabileceğiniz başlıklar 2010 /49 sayılı genelge kapsamında belirlenmiştir. Ayrıca İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün insiyatifi ile 2010 / 49 sayılı genelge de yer almayan bazı başlıklarda da egzersiz faaliyeti açılabilmektedir. Örneğin Akıl ve Zeka Oyunları , Diksiyon , Hızlı Okuma vb. 2010 / 49 sayılı genelge dışında Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında da bir çok konuda egzersiz açabilirsiniz.

KİMLER EGZERSİZ AÇABİLİR?

2010 / 49 Sayılı Ders Dışı Faaliyetleri Genelgesinde yer aldığı gibi ; kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslara katılarak belge alan ya da ulusal veya uluslar arası düzeydeki yarışmalarda sporcu, antrenör, hakem olarak katıldıklarını belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.

3M AKADEMİ ‘den almış olduğunuz Kamu Üniversitesi Onaylı , Eğitmenlik Belgeleri ile egzersiz açabilirsiniz.
Yaratıcı Drama Eğitmen Eğitimi , Hızlı Okuma Eğitmenliği Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmen Eğitimi ve Satranç Eğitmen Eğitimi için başvurunuzu yapın sizleri bilgilendirelim.

KİMLERİN EGZERSİZ YAPACAĞI NE ZAMAN BELİRLENİR?

Okullarda kimlerin egzersiz yapacağı Sene başındaki Şube Öğretmenler Kurulu toplantısında belirlenir.

% 6 lik Dilim Nasıl Hesaplanır?
Okulun bir ders yılındaki toplam ders saatinin hesaplanmasında, dersler yönüyle herhangi bir sınırlandırma yapılmayacak, o okuldaki her sınıf ve şubede ders programına göre ders yılı içerisinde okutulması gereken tüm derslerin ders saati süreleri toplamı dikkate alınacaktır. Bu süre, her bir ders dışı etkinlik için ayrı ayrı değil, o okulda bu kapsamda yapılacak etkinlikler için kullanılabilecek toplam ders saati süresi olacaktır. Bu bakımdan, her bir etkinliğin ders saati cinsinden ne kadar bir süreyi kapsayacağı çalışma programlarında gösterilecektir.

Örneğin; on altı sınıflı ve her sınıfı iki şubeden oluşan bir ilköğretim okulunda tüm derslerden her şubede haftada otuz saat ders okutulduğu varsayıldığında, otuz iki hafta sürecek bir ders yılında o okulda 16x2x30x32=30720 saat ders okutulacaktır. Bunun %6 i olan 1536 ders saati, ders dışı eğitim çalışmaları için azamî olarak kullanabilecek ve bu kapsamda görev alacak öğretmenlerin tamamı için en fazla bu miktarda ek ders ücreti ödenebilecektir.

Egzersizler Ne Zaman Yürürlüğe Girer?
Eğitim Kurumu müdürlükleri, okullarında yürütülecek ders dışı eğitim çalışmalarının hangi tür çalışmalar olacağını ders yılı içerisinde saptar. Etkinliklerin yürütülmesinde esas olacak programı hazırlanarak ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yürürlüğe konur.

Egzersizleri Kim Onaylar?
Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında ne tür etkinlikler yürütüleceği; “Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar”da konu başlıkları, belirlenen alanlar içerisinde kalmak kaydıyla, yürütülecek etkinliğin öğrencilerin eğitimine sağlayacağı katkı, alan dışındaki öğretmenlerin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından almış oldukları belgeli eğitimlerinin bu etkinlikleri yürütmelerinde yeterli olup olmadığı ile etkinliklerin öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında yürütmek durumunda oldukları asli görevleri arasında bulunmaması gibi hususların tümü birlikte göz önüne alınarak, eğitim-öğretimin doğrudan uygulayıcısı olan okul müdürlüklerinin teklifi üzerine ilçelerde ilçe millî eğitim müdürlükleri, illerde ise il millî eğitim müdürlüklerinin takdirinde bulunmaktadır.

Egzersizlerde Ders Saatinin Süresi Ne Kadardır?
Haftada Kaç Saat Egzersiz Açabilirim, Egzersizler Haftada Kaç Saat Yapılır?
Öğretmenlere ödenecek birim ek ders ücretinin belirlenmesinde, etkinliğin yürütüldüğü eğitim kurumunda uygulanmakta olan ders saati süresi esas alınacaktır. Yani bulunduğunuz okuldaki 1 ders saatine karşılık gelmektedir. Örneğin ilköğretim okullarında 1 ders saati 40 dakikadır.

Egzersizlerde haftada kaç saat yapılır?
Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında yapılan eğitim karşılığında öğretmenlere haftada 6 saat ek ders ücreti ödenmektedir.

Hangi Branşlarda Egzersiz Yapılır ve En Az Kaç Öğrenciyle Yapılır?

• İzcilik 12
• Beden Eğitimi Ve Spor Çalışmaları
a) Futbol 18
b) Hentbol 14
c) Basketbol 12
ç) Voleybol 12
d) Atletizm 12
e) Güreş 10
f) Badminton 8
g) Kros 8
ğ) Judo 7
h) Karate 7
ı) Tekvando 7
i) Masa Tenisi 6
j) Jimnastik 6
k) Yüzme 6
l) Satranç 6
m) Boks 6
n) Eskrim 6
o) Kayak 6
ö) Oryantiring 6
• Halk Oyunları 12
• Güzel Sanatlar 8
a) Plastik Sanatlar
1) Resim
2) Heykel
3) Mimari
b) Fonetik Sanatlar
1) Müzik
2) Edebiyat
c) Dramatik Sanatlar
1) Tiyatro
2) Opera
3) Bale
4) Drama
5) Sinema
ç) Havacılık (**) 8
1) Model Uçak
2) Model Roket
3) R/C Model Uçak
Bilim Olimpiyatları Ve Proje Çalışmaları (*) (***)
En az öğrenci sayısı, oluşturulacak grup veya çalışma konusuna göre okul müdürlüklerince belirlenir.

Açıklama:
“(*) En az öğrenci sayısı, oluşturulacak grup veya çalışma konusuna göre okul müdürlüklerince belirlenir.
(**) Etkinlik programı, Türk Hava Kurumu ile koordineli olarak etkinliğin yürütüleceği okul müdürlükleri tarafından hazırlanır.
(***) Tübitak koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülür.

Egzersizler Ne Zaman Durdurulur?

1.Öğrenci sayısının grup oluşturmak için öngörülen asgari sayının altına
düşmesi.
2.Etkinliklerin amacı dışına çıkması.
3.Etkinlikten beklenen amaçlara ulaşılmasının mümkün olamayacağının
saptanması.

Aynı Branşlarda Egzersiz Yapılabilir mi?
Aynı grup için yürütülen etkinlikte birden fazla öğretmene ek ders görevi verilmeyecektir.
Örnek:6 kişiden oluşan bir satranç egzersizi için sadece bir öğretmen görevlendirilir.
Okulda bir ders yılında okutulacak toplam ders saati sayısının %6 ini geçmemesi şartıyla oluşturulan her gruba bir öğretmen görevlendirilebilir. Örnek: Oluşturulan her 6 kişilik 3 satranç grubuna 3 öğretmen görevlendirilir.

Kimler Egzersiz Açamaz?

1-Kurumun müdürü
2-Müdür başyardımcısı
3-Müdür yardımcıları

Vekâleten atansalar dahi hiçbir şekilde ek ders görevi verilmeyecek ve ek ders ücreti ödenmeyecektir.

MEB’DE EGZERSİZ AÇMAK İÇİN ;

Okullarımızdaki İzcilik, Beden Eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları, güzel sanatlar ve bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile ilgili dallarda fiilen çalışma yapan öğretmenlere haftada 6 (altı) saat ek ders ödeneceği, bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranacak öğrenci sayısı ve diğer hususlar 19.08.2010 tarih ve 53578 sayılı 2010/49 Nolu genelge ile belirlenmiştir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.