En iyi P4C Eğitimi Çocuklar İçin Felsefe

En iyi P4C Eğitimi Çocuklar İçin Felsefe Çocukların düşünme ve iletişim becerilerini geliştiren, benlik saygısını arttıran ve akademik kazanımlarını geliştiren, öğrenme ve öğretmeye yönelik bir yaklaşımdır.

Çocuklar İçin Felsefe P4C Eğitimi Çocukların akıl yürütme yapılarını inşa etmelerine destek olma, eleştirel ve yaratıcı düşünmelerini sağlayarak görüşlerini gerekçelendirmeyi öğretme, tartışma yoluyla düşüncelerini ifade etme ve başkalarını anlama, demokratik ve etkin bir vatandaş olarak sorgulayıcı bir düşünüm gerçekleştirmek amacıyla her yaştan çocuğun felsefe yapabileceğini ortaya koyma bakımından okul öncesi eğitimcilerinden yükseköğretim eğiticilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

En iyi P4C Eğitimi Çocuklar İçin Felsefe eğitimi ile; Çocukların toplumsal düzeyde varolan durumu farketme, değerlendirme, şimdi ve geleceğe ilişkin sorunları, çözüm üretimlerini akılsal normlar çerçevesinde ifade edebilme, insan-dünya-bilgi çerçevesini derinlemesine bilmenin, sorgulamanın önemini kavrama, sorunlara, olgu ve olaylara çok yönlü olarak bakabilme, eleştirel düşünme gibi becerilerin kazandırılması için çocuklarla felsefe eğitimi yapabilecek eğiticiler yetiştirme amaçlanmaktadır.

P4C bütün bir okul yaklaşımıdır. Müfredat boyunca, her konuda, her yaş ve yetenekte kullanılabilir. P4C Eğitmeni Kolaylaştırıcı olarakta adlandırılmaktadır.

En iyi P4C Eğitimi Çocuklar İçin Felsefe çocukların zaman içinde becerilerini ve anlayışlarını geliştirmeleri için düzenli bir etkinlik olarak tasarlanmıştır. Kolaylaştırıcının rolü, kaliteli diyalog ve ilerlemenin yanı sıra müfredatla entegrasyonun sağlanması için çok önemlidir.

P4C, önemli akademik soyağacı ile kapsamlı bir pedagojidir. Bu, önemli bir felsefi sorudur, cevaplaması kolay değildir; ama diyelim ki felsefe, diğer şeylerin yanı sıra, şaşırtıcı ve tartışmalı kavramların anlamıyla ilgili bilinçli bir sorgulamadır. 

Felsefe aynı zamanda mükemmel düşüncenin geliştirilmesiyle de bilinir. Felsefenin en eski dallarından biri, gayri resmi mantık veya “eleştirel düşünme” içeren mantıktır. Fakat felsefe sadece entelektüel bir arayış değildir. Filozoflar, etik, politik ve estetik boyutlar gibi deneyimin felsefi boyutlarını daha iyi keşfetmek ve bu boyutlardaki yargılarını ve eylemlerini geliştirmek için düşüncelerini geliştirmeye çalışmışlardır. Felsefe, örneğin, deneyimlerimizdeki etik sorunları ve olasılıkları tanımayı, dikkatlice düşünmeyi, sağlam etik yargılarda bulunmayı ve uygun önlemleri almamızı öğrenmemize yardımcı olur. Bu yüzden binlerce yıldır insanlar sadece üniversitelerde değil, iş ofislerinde de felsefe uygulamışlardır.

En iyi P4C Eğitimi Çocuklar İçin Felsefe Eğitmenliği Programının Kazanımları

 • Felsefi Kavram ve Bilgi Edinimi
 • Akıl Yürütme Sorgulama Argümantasyon
 • Analitik Düşünme
 • Eleştirel Düşünme
 • İfade ve Yazma Becerisi
 • Felsefi Okuryazarlık
 • Özgün Fikirler Üretme
 • Çocuklarla Felsefe Yapabilme Becerisi
 • Dinlemeyi ve birbirlerine saygı duymayı öğrenirler,
 • Düşüncelerinde açık olmayı, sorumlu ve kasıtlı yargılarda bulunmayı öğrenirler,
 • Kararlarını ve eylemlerini nedenlere dayandırarak daha düşünceli olmayı öğrenirler.
 • P4C diğer insanların fikirlerine ve bakış açılarına açık olmayı teşvik eder.

Lipman’ın P4C Programı

P4C programlarının temeli John Dewey’in pragmatik felsefesine dayanır. Dewey insanın çevreyle etkileşime geçtiğinde çevreyi dönüştürdüğünü ileri sürmekte ve bu yüzden sabit bir bilgi olmadığını, tersine sürekli dönüşen bir süreç olduğunu ifade etmektedir. Bu doğrultuda Lipman da çocukların anlamın ortak yaratıcıları olmalarıyla ilgili demokratik pratik üzerine vurgu yapar. Lipman’ın P4C uygulamasında anlamın yapılandırılması önceliklidir.

P4C’ye SAPERE Yaklaşımı

SAPERE’nin yaklaşımı doğrudan felsefi meseleler hakkında tartışma başlatacak hikayeler, şiirler veya filmlerden bazı bölümler üzerine felsefi diyaloglar kurmaya odaklanıyor. Amaç çocukların akıl yürütmesine, soru oluşturabilmesine ve bu soruları sorabilmesine, yapılandırıcı tartışmalara katılabilmesine ve argüman geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Çocuklar için felsefe (P4C) uzun zamandır öğretmenler tarafından, çocuklar için önemli konular hakkında gerçek diyalog yoluyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmenin bir yöntemi olarak değerlendirilmektedir.

En az önlisans ve lisans mezunları veya önlisans ve lisans eğitimine devam edenler bu eğitime katılabilirler. Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji mezunları, Eğitim fakültesi mezunları ve felsefeye ilgili tüm lisans mezunları hedef kitleyi oluşturmaktadır.

Koç Eğitim Sertifika sitemiz üzerinden P4C Eğitimi Çocuklar İçin Felsefe Eğitmenliği Sertifikası Programına Katılmak için Hemen Ara… +90 530 354 96 66 yada aşağıda yer alan linke tıklayıp eğitimi dahil olabilirsiniz.

Çocuklar İçin Felsefe Eğitmenliği P4C Eğitimi

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.