Akıl Zeka Oyunları Öğreticiliği Sertifikası

Akıl Zeka Oyunları Öğreticiliği Sertifikası ; Akıl Zeka Oyunları ile çocuk ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlamak için Koç Eğitim Sertifika ile Üniversite işbirliği ile hazırlanmıştır. Bireylerin ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulama imkanı sağlamayı amaçlamaktayız.

Akıl Zeka Oyunları çocuk için keyifli bir öğrenme metodudur. Uluslar arası bir çok üniversitede yapılan testlerde akıl zeka oyunlarının IQ seviyelerini artırdığı, zeka düzeylerini geliştirdiği kanıtlanmıştır.

Akıl Zeka Oyunları Eğitmeni bu eğitimle birlikte Zeka oyunları eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikleri analiz etme, Teknikleri tartışmak ve zeka becerilerini güçlendirme, yaratıcı düşünceyi geliştirme ve kazanılan bu becerileri uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Akıl Zeka Oyunlarını, soyut ve somut objeler arasındaki ilişkiyi kurabilme, stratejik bakış açısı geliştirme, sözel ifade ve el becerileri kullanabilme, psikomotor becerilerini geliştirme, duygusal ve sayısal zekayı geliştirme olarak tanımlayabiliriz.

Akıl Zeka Oyunları Eğitmeni Öğrencilerin bilişsel yeteneklerini geliştirecek, akademik başarılarını artıracak ve yaşam boyu başarıya yol açacak önemli yaşam becerileri geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Akıl Zeka Oyunları Öğreticiliği Eğitiminin Amacı 

Akıl Zeka Oyunları Eğitmenliği eğitim programımız ile;

 • Bilişsel İşleme Hızı,
 • Dikkat ve Odaklanma,
 • Hafıza,
 • Düşünme ve Akıl Yürütme,
 • Duyusal Bütünleşme,
 • Yaşam ve Sosyal Gelişim
 • Sınıfta oyunlaştırma hakkında bilgi edinirler
 • Uygulamada eleştirel düşünmeye nasıl teşvik edeceklerini öğrenirler
 • Tasarlanmış düşünmeyi öğrenme
 • Problemleri yenilikçi bir şekilde çözme
 • Proje tabanlı öğrenme
 • Yenilikçi problemleri çözme için araç ve tekniklerin geliştirilme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Akıl Zeka Oyunları Öğreticiliği eğitimi ile çocuklarımızın akademik ve sosyal becerileri geliştirecek 60 adet oyunla tanışacak hayatınızın her alanında bu becerileri kullanacaksınız. Aynı zamanda Akıl ve  Zeka Oyunları ile hem keyifli, hem de sizi ve çevrenizi pozitif yönde etkileyen bir hayatın içinde olacaksınız.

Akıl Zeka Oyunları Eğitmenliği Programının Faydaları

Öğrencilere Faydaları:

 • Akıl yürütme ve problem çözme becerisinin gelişmesi
 • Konsantrasyon süre ve derinliğinin artması
 • Çok yönlü, stratejik, eleştirel düşünebilmesi
 • Sebep-sonuç ilişkisini doğru kurabilme
 • Planlı hareket etme yetisi
 • Hızlı düşünme ve karar verme
 • Farklı çözüm yolları, Stratejiler geliştirebilme
 • Ekip çalışmasına yatkınlığın artması
 • Sosyal başarının artması
 • Akademik (sınav, ders) başarılarının artması 

Yetişkine Faydaları:

 • Alzheimer hastalığını geciktirir
 • Zararlı oyun alışkanlıklarından uzak tutar
 • Çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmesini sağlar
 • Olaylar karşısında karar verebilme yetisini güçlendirir
 • Hayatlarını rutinden çıkartıp yeni heyecanlar ve rekabetler katar
 • Fiziksel aktivitelerin yavaşladığı dönemlerde yararlı meşgale olur
 • Sanal alemden ve telefon bağımlılığından bir süre de olsa uzak tutmasını da yetişkinler için faydası olarak sayabiliriz.

Zeka oyunlarının temel amacı kişilerin düşünme becerilerini geliştirmektir. Akıl Zeka Oyunları eğitmeni odak, yaratıcılık, hafıza, güven, stres yönetimi ve fiziksel sağlığı geliştirmek için tasarlanmış fiziksel, duygusal ve bilişsel egzersizleri kullanma becerisine sahip olacaktır.

Akıl Zeka Oyunları Eğitmenliği Eğitimimizle kursiyerlerde öğrenme verimliliği, motivasyon, benlik saygısı, akran ilişkileri, kaygı, öz düzenleme, stres yönetimi ve okul ve toplumdaki olumlu davranış düzeylerinde olumlu değişiklikler gözlemlenebilecektir.

Akıl Zeka Oyunları Öğreticiliği Sertifikası Programına Katılmak İçin Hemen Ara… +90 530 354 96 66  yada aşağıda yer alan linke tıklayıp eğitimi dahil olabilirsiniz.

Zeka Oyunları Öğreticiliği Sertifikası

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X