Aile Danışmanlığı Hakkında Genel Bilgiler

Aile Danışmanlığı aile bireylerin birbirleriyle yaşadıkları sorunları çözme; evlilik, ayrılık sırasında çocuklarla aile bireyleri arasındaki sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir.

Aile danışmanlığı hizmetinin kapsamını; Eşler arasında yada geniş ailede yaşanan sorunlar, ailenin yaşam dönemlerine uygun yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı gibi konular oluşturmaktadır. Ayrıca, ailenin, sağlık, ekonomi, beslenme gibi yaşam kalitesinin etkileyen diğer tüm yaşamsal konular da bu kapsamdadır.    

Aile Danışmanlığında önemli olan hizmetin içeriği ve ailenin ne şekilde ele alındığı ve bu hizmetten ne şekilde yararlanacağıdır.

Bireysel psikolojik danışmadan farklı olarak ‘aile grup dinamiği’ dikkate alınarak değerlendirmekte, aileyi oluşturan bireylerle aile grubu üyeleri olarak ilgilenilmektedir. Bireylerin sorunları ailenin yaşadığı sorunlara dönüşme eşiğinde ise, aile danışmanlığının kapsamına girmektedir. Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır.

Arkadaşlık, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olunmaktadır. Aile danışmanlığı, ilişkilerin temelini oluşturan, duygu yönetimi ve kontrolü ile iletişime dayalı sorunlarla ilgilenerek çözüm için yol göstermeyi hedeflemektedir.

Aile Danışmanlığı için; çocuk gelişimi, sosyoloji, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hemşirelik ve tıp alanlarından birinden lisans eğitimi tamamlamış ve gerekli koşullara sahip olmalıdır.

Uzmanlaşma gerektiren, disiplinler arası bir özellik gösteren, meslek alanında faaliyette bulunmayı isteyen çok sayıda kişiye hitap edecek bir içeriğe sahip bir programdır. Bu süreci tamamlayarak yetkinlik kazanan bireyler aile danışmanı olarak kamuya ait ya da özel kuruluşlarda çalışabilirler.

Bu programın genel olarak amacı; katılımcılara aile danışmanlığının tekniklerini, bilimsel bir çerçevede aktararak, birey ve ailenin yaşamını iyileştirmeyi sağlayacak uygulama/müdahale için temel aile danışmanlığı kuramlarına ve müdahale süreçlerine ilişkin beceri kazanmalarını sağlamaktır.

Aile danışmanı olarak çalışmak isteyenlerin;

Resmi Gazete Tarihi: 04.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28401 GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ kapsamında Aile danışmanının eğitimi ve nitelikleri açıklanmıştır. Buna göre;

MADDE 14 – (1) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji,  psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek öğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

(2) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi lisans programlarını tamamladıktan sonra aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X