AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİNİN AMACI

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİNİN AMACI

Aile danışmanlığı eğitiminde amaç “hasta” bireyin iyileştirilmesi değil, tüm aileye yardım ederek aileye sağlıklı bir yapı ve işlevsellik kazandırılmasıdır. Bu doğrultuda tek bir bireye değil, tüm aileye yardım edilir, destek verilir. Bireydeki sorunun oluşumuna ve sürekliliğine katkıda bulunan aile etkileşimi ve yapısına ait sorunların çözümüne yardımcı olunur.

Aile danışmanlığında bazen aile içinde yaşanan bir sıkıntının çözümü, bazen de yaşanan değişimlere/streslere bağlı olarak uzun vadede oluşabilecek bireysel ve ailevi olumsuzlukların önlenmesi için uygulanır.

Aile danışmanlığında inceleme konusu aileyi oluşturan bireyler değil; bireyler arasındaki ilişkinin, iletişimin niteliğidir. Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır

Aile danışmanlığında kişiler ailede yaşanan bir problemi, kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken danışman, kişilerden her birinin;

  • Diğerlerini saygı ile dinlemesine,
  • Diğerlerinin bakış açısını da görmesine ve anlamasına,
  • Soruna yönelik olarak konuşmasına,
  • Diğerlerine karşı duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade etmelerine,
  • Diğerlerine karşı incitici davranışlarda bulunmamasına,
  • Diğerlerini oldukları gibi kabul etmesine,
  • Diğerlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olur.

Aile danışmanlığının (aile danışmanlık) inceleme konusu aileyi oluşturan bireyler değil; bireyler arasındaki ilişkinin, iletişimin niteliğidir. Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır.

Aile danışmanlığı eğitimimizden faydalanmak için linke tıklayınız.

 

Aile Danışmanlığı Eğitimi Uzaktan Eğitim

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.