Adana – Seyhan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi

Adana – Seyhan Akıl Zeka Oyunları Atölyesi çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme, mantıksal bütünleme, görsel – uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat, yoğunlaşma, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışlarını  geliştirmekte, estetik alanda uygulamaya imkan sağlamaktadır. Adana – Seyhan Akıl Zeka Oyunları Atölyesinde çocuklarımızı eğlendirici, eğitici, geliştirici materyal olan akıl zeka oyunlarıyla buluşturuyoruz. 

Kuralları ve stratejisi olan akıl ve zeka oyunları ile çocukların sıra dışı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktayız. Çocukların beyin gelişimine katkı sağlayan zeka oyunları ile çocuğun bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimi için güçlü bir zemin oluşturmak adına Adana – Seyhan Zeka ve Yetenek Geliştirme Atölyesini hizmete sunmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bu zemini de daha sağlam hale getirmek, çocukların hayatı öğrenmelerine yardımcı olmak için akıl ve zeka oyunları ile çocuklarımızı erken yaşta tanıştıralım.

Adana – Seyhan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin Amacı

 • Çocuğu Zeka Akıl Oyunları dünyasıyla tanıştırmak
 • Çocuğa Zeka ve Akıl Oyunlarını sevdirerek öğretmek
 • Zeka Oyuncularının geliştirdiği alanları çocuğa kazandırabilmek
 • Ezberci yaklaşımdan uzak, düşünen, sorgulayan bireyler yetiştirebilmek
 • Zeka Oyunları ile ilgili kaynakları sağlamak
 • Oyunun çocuğun dünyasındaki yerine dikkat çekmek
 • Çocuklarda sıra dışı düşünme becerilerini geliştirmek

Adana – Seyhan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin Kazanımları

 • Zeka potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi,
 • Problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi,
 • Bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi,
 • Problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanımaları, geliştirmeleri ve öz güvenlerini artırmaları,
 • Bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmeleri,
 • Akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Adana – Seyhan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi etkinliklerinde öğrencilerle farklı akıl oyunları üzerinden çalışılarak, öğrencilerin hem sayısal hem de sözel akıl yürütme düzeylerini gözlemleme imkanı oluşacaktır. Akıl ve zeka oyunları çalışması sonucunda öğrenciler hem farklı bakış açıları ile akıl yürütme noktasında kendilerini geliştirmiş hem de oynanan farklı sayısal ve sözel akıl oyunları sayesinde kendilerini daha iyi tanımış olacaklardır.

Adana – Seyhan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi sayesinde çocuklarımız akıl zeka oyunlarının sadece Lego, puzzle ve satrançtan ibaret olmadığını beynin belli bölgelerini çalıştırmaya, geliştirmeye yönelik (Beynin sağını çalıştırıp görsel zekayı güçlendiren Dizios, Dedektif; Beynin solunu çalıştırıp Matematiksel zekayı geliştiren Mangala, Hanoi Kuleleri ) gibi bir çok akıl zeka oyunları ile tanışacaklar. 

Adana – Seyhan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi ile tanışan çocuklarımızın bilişsel becerileri, muhakeme gücü, strateji, yorumlama ve dikkat eksikliklerine iyi geldiğini, okul derslerine çok faydası olduğu farkı fark edeceksiniz. Sınavlarda daha hızlı olacak ve daha çok doğru yapma imkanı bulacaktır.

Leave a Comment

Your email address will not be published.