Adana – Saimbeyli Dikkat Geliştirme Atölyesi Yorum Yap

Adana – Saimbeyli Dikkat Geliştirme Atölyesi olarak bireyin yaşına, bulunduğu sosyo-kültürel duruma göre konsantre olmada güçlük çekme, dikkati sürdürememe ve dış etkenlerle çabuk dağılma, unutkanlık, dalgınlık, dağınıklık gibi dikkat eksikliklerini ortadan kaldırmak için eğitimler vermekteyiz. Dikkat eksikliği olan çocuklar her yaş grubuna göre farklı şekilde gözlemlenebilmektedir. Dikkat, sabır isteyen işlerde dikkat dağınıklığı sıkılma, kaçınma davranışı olarak gözlemlenmektedir.

Adana – Saimbeyli Dikkat Geliştirme Atölyesi eğitimlerine katılarak çocuklarımızın derse kendini verememe, çalışmayı sürdürememe, sınavlarda hatalar yapması ve benzer dikkat problemlerine son verebilirsiniz. Dikkat problemlerindeki iyileşmeye paralel olarak öğrencinin performansı da artacaktır.

Dikkat dağınıklığı, dikkati bir noktada toplayamama, kendini işine tam olarak verememe olarak da tanımlanabilir. Dikkat dağınıklığı, genellikle bireyin dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenememiş olmasından veya zihninin başka bir problemle meşgul olmasından kaynaklanır.

Dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon bozukluğunu gideremediğimiz de motivasyonumuz ve performansımız düşecektir. Düşük motivasyon ve performansla yaptığımız işlerde, başarısızlık kaçınılmaz olacaktır. Bu durum sürekli olarak tekrar ettiğinde, olumsuz benlik imajı geliştirerek, kendimizi başarısızlığa mahkum etme durumunda kalabiliriz. Adana – Saimbeyli Dikkat Geliştirme Atölyesi olarak dikkat dağınıklığı olmayan, konsantrasyon bozukluğu giderilmiş nesiller yetiştirmek için sorumluluk duygusuyla eğitimlerimize devam etmekteyiz. 

Dikkat toplama alışkanlığı doğuştan gelmez. Sonradan düzenli eğitimle kazanılan bir alışkanlıktır. Bütün alışkanlıklarda olduğu gibi istenirse bu alışkanlıkta değiştirilebilir. Dikkatini toplamakta zorlanan birey, bu amaçla yapacağı eğitim çalışmalarıyla konsantrasyonunu arttırabilir.

Adana – Saimbeyli Dikkat Geliştirme Atölyesi eğitimlerimizde;

 • Zihni sakinleştirme egzersizleri,
 • İmajinasyon egzersizleri,
 • Dikkati geliştirme egzersizleri yapılmakta,
 • Dikkati geliştirme oyunları oynanmakta 
 • Dikkat geliştirici materyallerden yararlanılmaktadır.

Adana – Saimbeyli Dikkat Geliştirme Atölyesi  Dikkat Geliştirme Eğitimi Kazanımları

 • Dikkatsizliğe bağlı kazalar azalır
 • Unutkanlık sorunları azalır
 • Problemlerle baş edebilir
 • İş performansı artar
 • Karar verme becerisi gelişir
 • Zorluklarla nasıl mücadele edeceğini bilir
 • Zekasını geliştirir ve dikkat süresi artar
 • İşleri vaktinde yapar
 • Öfkesini kontrol edebilir
 • Duygusal gerilimlerle baş edebilir
 • Sinirleri çabuk bozulmaz
 • Gerginlikten kurtulur
 • Öz güveni artar
 • Motivasyonu yükselir
 • Yaşam kalitesi artar.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X