Paylaş:
Yaratıcı Drama Eğitimi

Yaratıcı drama eğitimi bir gruptaki üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, rol oynama (rol alma), doğaçlama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Yaratıcı drama şimdi ve burada ilkesini -mış gibi yapmaya dayalıdır ve oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır. İnsanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı drama eğitiminin genel amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir.
 • Kendini tanımayı, başkalarıyla iletişim becerilerini geliştirir. Birbirlerini kabul etmeyi, değerlendirmeyi ve motive etmeyi öğrenirler. Birbirinden farklı düşüncelerin paylaşılması ve toplumsal sorunların çözülmesi için olanaklar sunar.
 • Demokratik tutum ve davranışı geliştirir. Demokratik toplum değerlerinin ne olduğunu bilir ve bu değerleri benimser. İnsan onuruna saygı gösterme, insan haklarına saygı duyma, açık düşünceli olma, özgürlüklere inanma ve değer verme, ortak kararlara saygı duyma, herkesin yasalar karşısında eşit haklara sahip olduğuna inanma, ahlaki değerleri benimseme, bilimsel düşünme, hoşgörülü olma vb.
 • Eleştirel ve bağımsız düşünebilme becerisini geliştirir. Yaratıcı drama bir grup çalışması olmasına karşın her bireyin toplamından oluşur ve bir bütünü oluşturan her parça önemlidir. Grup birlikte planlayarak her üyeye kendi düşüncelerini aktarma cesareti verir. Lider her katılımcının ortaya koyduğu çalışmayı önemser, önyargıda bulunmaz. Katılımcısını çalışmada ortaya çıkan karakterlerin kim olduğu, neye benzediği, niçin öyle davrandıkları, niçin bu mekanı ya da eylemi seçtikleri vb. sorular sorarak onların düşünme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.

Yaratıcı Drama Eğitmenliği İçin Hemen Tıkla…

 • İşbirliği yapabilme ve birlikte çalışma becerisini geliştirir.
 • Empati becerisini geliştirir.
 • Sosyal duyarlılık yaratır. Kendini başkasının yerine koyarak bir karakterin kim olduğuna, neden öyle davrandığına, diğer insanlarla nasıl ilişki kurduğuna, sorunları hangi yolla ele aldığı konularında bilgilenir.
 • Duygunun sağlıklı bir biçimde boşalımı ve kontrolü sağlar. Rol almalar, doğaçlamalar içinde olmak, kaygı durumlarını, korkma ve öfkeye kapılma hallerini, kıskanma gibi davranışlarını rahatça ortaya koymalarını sağlayabilir. Bu da katılımcıların bir tür sağlıklı yollarla arınmasına yardım eder.
 • Dil gelişimi, sözel ve sözel olmayan ifade becerisini geliştirmek.
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlar.
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirir.
 • Moral değerleri geliştirir.
 • Problem çözme becerilerini geliştirir.
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırır.
 • Dinleme becerilerini geliştirir.
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırır.
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirir.
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirir.

Yaratıcı drama kişinin kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresine, olup bitenlere karşı bilinçli olmasını amaçlar. Uyum, özgüven, karar verme becerilerini kazandırma, farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanma, problem çözme ve karşılaşılan problemleri yeni bakış açısıyla inceleme, bireyler arası farklara hoşgörüyle bakabilmeyi sağlama, içinde yaşanılan dünyayı daha kolay ve somut olarak görmeyi ve anlamayı sağlama, hoşlanılmayan durum, olay ya da olgularla nasıl başa çıkılacağını gösterme gibi amaçları vardır.

Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programına katılmak için +90 542 336 10 07 numaralı telefondan bizlere ulaşabilir ya da Yaratıcı Drama Eğitimimizi inceleyebilirsiniz.

Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.