Süt Sığırcılığı Sertifikası (Kredi Başvurusuna Uygun)
Ziraat Bankasının sağladığı desteklerin artması Süt Sığırcılığı Mesleğinin günümüzde popüler mesleklerden biri olmasına yol açmıştır.
Süt Sığırcılığı Eğitimi Sertifikası ile hibe, teşvik ve avantajlardan faydalanın..Ziraat Bankasının sağladığı desteklerin artması Süt Sığırcılığı Mesleğinin günümüzde popüler mesleklerden biri olmasına yol açmıştır. Farklı kurum, kuruluş ve devletin bu mesleği desteklemesi Süt Sığırcılığı Alanına yönelimi arttırdı.

 • Süt Sığırcılığı Eğitimi Sertifika Programı mesleğini yürüten ve ya yürütmek isteyen bireylerin, mesleki gelişimine katkıda bulunmak,
  •Maliyetlerini finanse ederek onlara destek olmak,
  •Bakımından sorumlu olduğu sığırların yaşam kalitesini ve verimliliğini arttırmak,
  •Sığırlara bulaşabilecek hastalıklara ve bunlara önlem alma noktasında bilinçli olmak,
  •Modern çağımızda kullanılan makine ve ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olmak,
  •Süt SığırcılığıMesleğini daha bilinçli olarak gerçekleştirmek,
  ve bunların yanında bazı teşvik ve hibelerden yararlanabilmeleri için hazırlanmıştır.

 

Süt Sığırcılığı Nedir ?

Süt sığırcılığı uzun vadeli planlama, sabır, özveri ve düzenli çalışma gerektiren zor olarak nitelendirebileceğimiz bir hayvansal faaliyettir.

Ülkemizde çok sayıda üretici tarafından yapılmasına rağmen profesyonel olarak yapan kişi sayısı genele oranla çok azdır.

Devlet kurum ve kuruluşlarının gerek ekonomik gerekse çeşitli hibe ve teşviklerle desteklenen Süt Sığırcılığı şimdi de Ziraat Bankası Genç Çiftçi ve Kadın Çiftçi destekleriyle finanse edilmektedir.

 

Süt Verimi ve Elde Edilen Kar İlişkisi

Her ineğin süt üretimi artıkça doğru orantılı olarak elde edilen karda artmaktadır. Kimi inekte 10 litrede başabaş noktasına ulaşılırken kimi inekte 20/30 litrede başabaş noktasına ulaşılabilmektedir. Başabaş noktasından sonra gelecek her litre süt karı artıracaktır.

Süt Sığırcılığı Sertifikası Nereden Alınır ?

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından verilen Süt Sığırcılığı Sertifikası Ziraat Bankası Genç Çiftçi ve Kadın Çiftçi Kredi başvurularında kullanılmaktadır.

Süt Sığırcılığı Sertifikası Neden Gereklidir ?

Süt Sığırcılığını profesyonel olarak yapıp gereksiz maliyetlerden kurtulmak ve hayvanlardan alınacak verimi artırmak için profesyoneller tarafından verilen eğitimin alınması önem arz etmektedir.
Süt Sığırcılığı Sertifikası ile Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi / Kadın Çiftçi Kredisini ne başvuru yapılabilir.

Eğitim dışında kalan, kredi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için Ziraat Bankası ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Üniversite personelimiz tarafından sadece “Eğitim” alanı ile ilgili sorularınızı cevap verilecektir. Programla ilgili gelen yoğun talebi gereksiz olarak artırmamak ve çözüme ulaşabilmek için Ziraat Bankası ile iletişime geçebilirsiniz.

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/kurumsal/tarim/kadin-ciftci-kredisi

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/ticari/tarim/hayvancilik-ve-su-urunleri-kredileri/hayvansal-uretim-kredileri

EĞİTİM İÇERİĞİ


SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİK SİSTEMLERİ VE TARIMSAL YAPILAR

Süt Sığırcılığı Nedir?
Dünya ve Türkiye Sığır Irkları Sığır Yetiştiricilik Sistemleri
Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Kullanılan Yapı ve Tesislerin Planlanması
Süt Sığırı İşletmelerinde Barınak ve Diğer Yapılar
Süt Sığırı İşletmelerinde Mekanİzasyon
Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Gelir-Gider Unsurları ve Karlılık

SÜT İNEKLERİNİN BAKIMI VE BESLENMESİ
Süt İneklerinin Bakımı ve Beslenmesi
Buzağı Büyütme-Damızlık Düve Yetiştirme-Besi Yetiştirme
Yemler ve Yem Katkı Maddeleri
Buğdaygil ve Baklagil Yem Bitkileri Yetiştirilmesi, Hasadı ve Depolanması
Silaj Yapımı ve Kullanım Tekniği
Çayır Mera Yönetimi ve Islahı
Karma Yem Teknolojisi
Rasyon Hazırlama ve Yemleme Yöntemleri
Süt Sığırlarında Süt Verimini ve Kalitesini Etkileyen Faktörler

SÜT İNEKLERİNDE ÜREME VE DAMIZLIK SEÇİMİ
Sığırlarda Hayvan Refahı ve Adaptasyon
Süt Sığırları İçin Sürü Yönetimi ( Sürü Akım Planı)_
Süt Sığırları İçin Damızlık Seçimi ve Üremenin Planlanması Tohumlama
Gebeliğin Sağlanması ve Doğum

HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Sığırlarda Beslenme Bozuklukları Meme Hastalıkları
Süt Sığırı Hastalıkları ve Korunma Yolları
Buzağı Hastalıkları ve Korunma Yolları
Sığırlarda Ayak Sağlığı ve Tırnak Bakımı
Süt Sığırlarında Aşılama Takvimi
Büyükbaş Çiftlik Hayvanlarında İlk Yardım

SÜT TEKNOLOJİSİ
Süt Sağımı ve Sütün Depolanması
Hijyen ve Sütün Korunması
Süt Kalitesi, Gıda Güvenliği

Sertifikanızı sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/sub-sertifika-sorgulama
Kadın Çiftçi Kredisinden Kimler Faydalanabilir ?
18 yaşını doldurmuş kadın olmak,
Asgari 8 yıllık ilköğretim mezunu olmak,
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından verilen ilgili Sertifika programına kayıt olanlar,
SGK’ya kayıtlı ücretli çalışan olmayanlar,
Kredi başvurusunu bizzat kendi adına yapacak olanlar,
Kredi vadesi boyunca tarımsal faaliyetlerin yürütüleceği yerde ikamet edecek olanlar,

Genç Çiftçi Kredisinden Kimler Faydalanabilir ?

-18/41 yaş aralığında olanlar,
-Lise mezunu olanlar, Ziraat fakültesi, Veterinerlik fakültesi, tarımla ilgili yüksekokul mezunu olanlar,
-Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından verilen ilgili Sertifika programına kayıt olanlar,
-SGK’ya kayıtlı ücretli çalışan olmayanlar,
-Kredi başvurusunu bizzat kendi adına yapacak olanlar,
-Kredi vadesi boyunca tarımsal faaliyetlerin yürütüleceği yerde ikamet edecek olanlar,
-Askerlik görevini yapmış veya muaf olanlar.

Eğitim programları çiftçi kredisine başvuru yapılması için zorunludur. Yaşam Boyu Eğitim, Ziraat Bankası tarafından sadece zorunlu eğitimleri vermekle yetkilendirilmiştir. Kredi süreçleri ile ilgili Ziraat Bankası ile iletişime geçiniz. (Sertifikanın alınması kredi başvurusunun kesin olarak onaylanacağını taahhüt etmez.)

Süt Sığırcılığı Sertifikası (Kredi Başvurusuna Uygun)

1,275.00 

süt sığırıcılığı

1,275.00 

Adet
Sepete Ekle

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM

X