Zeka Oyunları Öğreticiliği Eğitimi

Açıklama

Ülkemizin beyin gücünün artmasında çok önemli katkıları olacağına inanılan Zeka Oyunları Dersi ile tanımlanacak hedef ve davranışların öğrencilere kazandırılmasının, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yeterliklerinin gelişiminde ve gelişmiş insan gücünün oluşturulmasında çok önemli olduğuna, bu nedenle de Zeka Oyunları dersine gereken önemin verilmesi gerektiğine inanılmaktadır.

Zekâ Oyunları Dersi, ortaokullarda yeni yürütülmeye başlayan seçmeli derslerden ve tüm eğitim kademelerinde egzersiz açılabilen derslerden biridir. ZEKA OYUNLARI DERSİ ile “”öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, karşılaştıkları problemler karşısında özgün ve yeni çözüm yolları geliştirmeleri, hızlı ve doğru kararlar vermeleri, oyunlar kapsamında rekabet ortamı oluşturularak çalışma becerilerini geliştirmeleri, farklı bakış açıları oluşturabilmeleri, özgüven kazanmaları, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanmaları ve problem çözümüne yönelik olumlu tutum geliştirmeleri”” beklenmektedir

Zekâ Oyunları dersi programının odağında öğrencilerin problem çözme, iletişim ve akıl yürütme, öz düzenleme ve psikomotor becerilerinin ve duyuşsal özelliklerinin geliştirilmesi vardır. Zeka Oyunlarını eğitim yaşantılarının bir parçası haline getirecek öğrencilerin problemleri sadece sayılar ve şekillerle değil aynı zamanda gerçek hayat materyalleri ile kurgulayarak ve gerçek dünya sorunlarıyla ilişkilendirebilmesini bekleyebiliriz.

Zeka Oyunları Dersi ile ilgili karşılaşılan/karşılaşılabilecek en önemli güçlükler ise uygulayıcılar boyutundan bakıldığında, tabii ki dersi uzman kişilerin vermemesi, öğretmenin yetersizliği, öğretmen, öğrenci, idareci ve velilerin ilgisizliği, materyal eksikliği ve en önemlisi sonuç olarak Zekâ Oyunlarının önemsenmemesi şeklinde sıralanabilir. Çünkü özellikle zeka eğitimine ve zeka gelişimine yönelik verilecek bir eğitimin tabii ki bu alanda eğitim almış, bilinçli ve uzman kişilerce verilmesi, amaçlanan kazanımların çok daha kısa sürede ve etkin şekilde elde edilmesinde etkili olacaktır. Bu eğitimle Zeka Oyunları ve Zeka Oyunları Dersi hakkında ülkemizde genel bir farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.

ÖĞRETİLEN ZEKA OYUNLARI

ÖĞRETTİĞİMİZ ZEKA OYUNLARI

1.TANGRAM16. İLİŞKİLENDİRME31. FUTOŞİKİ
2. T TANGRAM17. JENGA32. PATİKA
3. SOMA KÜPÜ18. KORİDOR33. ÇADIR
4. HANOİ KULELERİ19. MANGALA34. ÇİT
5. META FORMS20. HEDEF35. Block Buddies
6. ANTI VIRUS21. SUDOKU36. Candy
7. KATAMİNO22. AMİRAL BATTI37. Keva Colors
8. EQUALİBRO23. ABC BAĞLAMA38. Legolino
9. ROAD BLOCK24. ABC KADAR KOLAY39. Look look
10. CAMUFLAGE25. APARTMANLAR40. Pomela
11. QBİTS26. SİHİRLİ PİRAMİT41. Qwrikle
12. DİZİOS27. ÜÇGEN BİRLEŞTİRME42. Reversi
13. GÖRSEL DİKKAT GELİŞTİRME28. DOMİNO BİRLEŞTİRME OYUNU43. Rondo vario
14. SET29. KENDOKU44. Shapy
15. DİXİT30. ÇARPMACA

Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

Zeka Oyunları Öğreticiliği Eğitimi

1,275.00 

1,275.00 

Adet
Sepete Ekle

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM

X