Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
- 22%

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Orijinal fiyat: 2,250.00 ₺.Şu andaki fiyat: 1,750.00 ₺.

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi’ nin Amacı

Orijinal fiyat: 2,250.00 ₺.Şu andaki fiyat: 1,750.00 ₺.

Adet
Sepete Ekle

Açıklama

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi’ nin Amacı

Toplam kalite yönetimi, organizasyonlarda “kalite” nin artırılmasını amaçlayan bir yönetim felsefesidir. 1980‘lerde başlayan ve yönetim alanında bir devrim sayılan Toplam Kalite Yönetimi, klasik yöntemleri kenara bırakan bir tekniktir. İnsanı merkeze almakta ve bütün süreçleri onun etrafına yerleştirmektedir. Bu yöntem İnsana değer vermekte ve insani marifetlerin ortaya çıkmasına izin vermektedir. Sürekli gelişme ve rekabet bu yöntemin temel ilkesidir. Hatta bu ilke için sistemi baştan aşağı değiştirmek bir taktik ya da strateji olabilmektedir. Toplam kalite yönetiminde ana hedef, her süreçte alışılagelmiş yöntemleri bir kenara bırakmak ve maliyet minimizasyonunu sağlayarak, yüksek ve verimli düzeyde çıktılar sağlamaktır. Bunun için de yönetim, sürekli olarak eldeki verilerle, hedefleri karşılaştırıp, uyumluluğu sağlamalıdır. Hatta bu uyum için gerekirse sistemi dahi değiştirmektedir. Bu yönüyle bakılırsa da süreç, tasarım ve uygulama yönünden değişmekte; bu işlerde de ana unsur insan olmaktadır.

Bu Eğitimin Size ve Kurumunuza Kazandıracakları

 • Toplam kalite yönetiminin (TKY) doğuşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ele alınmakta, bu felsefenin gelişimi, sağlayabileceği yararlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Toplam kalite yönetiminde temel unsurlar ve uygulamada kullanılacak araç ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Toplam Kalite yönetimi anlayışında müşterilerin istek ve beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılmasının hedeflendiğinin farkına varacaksınız.
 • Toplam kalite felsefesinde kalite ve verimliliğin artırılması için çalışanların memnuniyeti, motivasyonu ve ödüllendirilmesi, performans değerlendirme ve ölçme yöntemlerinin kullanılması, organizasyondaki hataların ve yanlışların ortadan kaldırılması, ekip çalışmasına ağırlık verilmesi, başarılı organizasyonların tecrübelerinden yararlanılması, stratejik planlamanın yapılması ve benzeri hedefler üzerinde durulması gerektiğinin farkına varacaksınız.

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Toplam Kalite Yönetimi alanında kendini geliştirmek isteyen herkes
 • Yöneticiler

Eğitimin Konu Başlıkları

1) Kalite

 • Kalite Tanımı
 • Kalitenin Tarihsel Gelişimi
 • Kaliteyi Oluşturan Unsurlar
 • Tasarım Kalitesi
 • Uygunluk Kalitesi
 • Performans Kalitesi
 • Kalite Maliyetleri
 • Kalite Küresel Rekabet ve Teknoloji İlişkisi

2) Toplam Kalite Yönetimi

 • Toplam Kalite Yönetimi Tanım
 • Toplam Kalite Yönetimi Tarihsel Gelişim
 • Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları
 • Toplam Kalite Yönetiminin Özellikleri ve İlkeleri
 • Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları

3) Toplam Kalite Yönetiminde Uygulanan Teknikler

 • Kaizen
 • Kalite Çemberleri
 • Tam Zamanında Üretim

4) Toplam Kalite Yönetiminde Kalite Güvencesi5) Toplam Kalite Yönetimin Öncüleri ve Görüşleri6) Türkiye’de Toplam Kalite Yönetimi Gelişim ve Uygulama Süreci7) Toplam Kalite Yönetimin Diğer Yönetim Teknikleri İle İlişkisi

 • Kıyaslama
 • Tam Zamanında Yönetim
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Yalın Yönetim
 • Klasik Yönetim