Takım Ruhu ve Ekip Çalışması Eğitimi
- 22%

Takım Ruhu ve Ekip Çalışması Eğitimi

Orijinal fiyat: 2,250.00 ₺.Şu andaki fiyat: 1,750.00 ₺.

Takım Ruhu ve Ekip Çalışması Eğitimi’ nin Amacı

Orijinal fiyat: 2,250.00 ₺.Şu andaki fiyat: 1,750.00 ₺.

Adet
Sepete Ekle

Açıklama

Takım Ruhu ve Ekip Çalışması Eğitimi

Takım Ruhu ve Ekip Çalışması Eğitimi’ nin Amacı

Farklı ve aynı statüye sahip olan bireylerin aralarında sinerji oluşturarak ekip içerisinde nerede olduğunu görmesini sağlamak, sağlıklı ve doğru iletişim kurarak takım ruhunu oluşturmasına var olan sorunların takım halinde daha rahat çözülebilmesine katkıda bulunmak, ekip çalışmasıyla bir soruna farklı yollardan yaklaşabilmeyi ve çözüm yolları üretebilmeyi; buna bağlı olarak daha verimli hale gelmeyi sağlamak

Bu Eğitimin Size ve Kuruma Kazandıracakları

 • Bir soruna farklı yollardan yaklaşabilecek ve çözüm yolları üretebileceksiniz.
 • Sosyal statünüze uygun olan sosyal rolünüzü daha aktif bir şekilde yerine getirebileceksiniz.
 • Bireysel farklılıklarınızın daha fazla farkına varabilecek iletişim becerilerinizi geliştirebileceksiniz.
 • Ben duygusu yerine biz duygusunu hakim kılabileceksiniz.
 • Var olan sorunların daha rahat çözülebilmesinde aktif rol oynayabileceksiniz.
 • Takım çalışmasıyla, takım içinde verimli çalışmayı öğrenerek, oto kontrolünüzü sağlayabileceksiniz.
 • Ekip halinde çalışma becerilerinizi ve sorun çözme becerilerinizi geliştirebileceksiniz.
 • Ekibin her bir üyesiyle daha sağlıklı ve aktif bir iletişim kurabileceksiniz.
 • Takımın amacı doğrultusunda verimliliğin ve hizmetin kalitesinin artması yönünde daha aktif rol oynayabileceksiniz.
 • Rekabetin yoğun olduğu günümüzde kurumların, şirketlerin stratejik hedeflerine daha sistemli ulaşabilmelerini sağlar.
 • Verimlilikte birlikte hareket etmeyi ve birlikte gelişmeyi sağlar.
 • Kişinin ekip içerisindeki yerini görebilmesini sağlar.
 • Aynı hedefte odaklanmayı, yöndeş hareket etmeyi sağlar.
 • Ekip üyelerinin performansının, motivasyonunun yüksek olmasını ve üretim gücü ve kalitesinin artmasına imkan sağlar.
 • Ait olma, paylaşma, iletişim ve dayanışma olgularının ekip üyeleri tarafından benimsenmesini buna bağlı olarak da ilerleme ve gelişmeyi devamlı kılar.

Eğitimin Konu Başlıkları

 1.Takım

2.Grup

3.Takım Grup Arasındaki Farklar

4.Takım Ruhu Ekip Çalışmasında Duygusal Zekanın Önemi

5.Ekip Çalışmasında Sosyal Statü ve Sosyal Rol

 • Görev Bilinci ve Takım Rolleri
 • Yaprak Kesici Amazon Karıncaları

6.Takım Ruhu Ekip Çalışmasında

 • Özgüven
 • Girişimcilik
 • Azim ve Kararlılık
 • Dayanışma
 • Paylaşma

7.Ekip Çalışmasında Motivasyon

 • Ekip çalışmasında takım ruhu oluşturmada hedef belirleme ve hedefe odaklanma

8.Birlikte Düşünmenin Sinerjisi Grubun Aklı

 • Neden Bir Takım Oluşturmalı
 • Takım Ruhunun Yaratılması
 • Etkili Takım Yönetimi
 • Bireysel Farlılıklar
 • Johari Penceresi
 • Sosyal Beceriler
 • Başkalarının Duygularını Anlayabilme (Empati)
 • Takım Liderliği
 • ı) Etkin Liderin Nitelikleri
 • Takım çalışmanın örgütler açısından ortaya çıkardığı sonuçlar ve kazandırdıkları
 • Ekip çalışmasının takım üyelerine kazandırdıkları
 • Takım ruhu verimliliğini engelleyen faktörler

Eğitim Süresi / Yeri / Tarihi:

Süre ortalama 10 saat, eğitim yeri ve tarihi karşılıklı kararlaştırılır.

Eğitim Sonrası Katılımcılara Verilecekler:

Katılımcılara Katılım Belgesi verilmektedir.

 

Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika