Paylaş:
diksiyon ve hitabet egitimi

Diksiyon ve Hitabet Eğitimi alanında bugüne kadar pek çok değerli bilim adamının eseri bulunmaktadır. Çalışma Türkçe eğitimine katkı sağlamak, Türkçenin doğru kullanılmasına rehberlik etmek ve bunu yapabilmek için hangi bilgilere, hangi becerilere sahip olunması gerekiyorsa onları vermeye yöneliktir.

En uygun diksiyon ve hitabet eğitimi ile güzel konuşmaya da değinmekteyiz. Güzel konuşma (diksiyon) yani eskilerin deyimiyle belâgat bir sanattır. Hiç kimse doğuştan güzel konuşma yeteneğiyle ya da daha doğru bir ifadeyle konuşan bir birey olarak doğmaz. Diksiyon ve Hitabet Eğitiminde zamanla hitabet sanatının incelikleri öğrenilerek konuşma yeteneği geliştirilir. Kişinin iş ve özel hayatındaki başarısı hitabet sanatının inceliklerini bilmesine ve böylece insanları etkilemesine bağlıdır. En uygun diksiyon ve hitabet eğitimi ile mesleki açıdan öğretmenler, öğretim üyeleri, satış temsilcileri, yöneticiler, iş adamları, bilim adamları, siyasi parti veya dernek mensupları vb. daha birçok meslek grubu güzel konuşmak durumundadır. Sosyal bir varlık olan insan çağdaş ve çevresine duyarlı bir birey olmak için güzel konuşma becerisine sahip olmalıdır.

Diksiyon ve Hitabet Eğitim ile ilgili çalışmalar hazırlanırken sadece bilgi verilmemeye dikkat edilmiş, seslerin doğru çıkarılması, doğru nefes alınması, konuşma dilinde bulunan genel yanlışların düzeltilmesi üzerinde ayrıntılarıyla durulmuştur. Çünkü konuşma eğitimi sadece konuşmanın ve konuşmacının ne olduğu, konuşmanın türleri ile sınırlandırılabilecek bir alan değildir. Konuşma türlerini seslendirecek olan konuşmacının doğru sesi çıkarması için doğru nefes alabilmesi gerekir. Çalışma diğer bazı çalışmalardan bu yönüyle ayrılmaktadır.

Diksiyon ve Hitabet Sertifika Programının Kazanımları

Ülkeler arası kazanımlar;

 • Barış ortamı sağlanır.
 • Kültürel ve sosyal ilişkiler artar.
 • Toplumların diğer toplumlar arasındaki itibarı artar.
 • Ekonomik ilişkiler düzenli hale gelir.

İnsanlar arası kazanımları;

 • İnsanlarla doğru iletişim kurabilmek,
 • Meslekte başarı kazanmak,
 • Toplumda saygı görmek,
 • Dinleyenleri ikna edebilmek,
 • Tercih edilmek,
 • Başarılı olmak,
 • İnsanların kalplerini kazanmak.

Diksiyon ve Hitabet ile canlı, inandırıcı, ilgi çekici olabilmeyi, konuşmanın süresini kontrol edebilmeyi, vurgu, tonlama, telaffuz konularında ve üslup ile sözcükleri amaca göre belirlemeyi öğrenirsiniz.

Diksiyon ve Hitabet Sertifikası programına katılmak için +90 542 336 10 07 numaralı telefondan bizlere ulaşabilir ya da yada aşağıdaki eğitim linkimize tıklayarak eğitime dahil olabilirsiniz.

Diksiyon ve Hitabet Eğitimi Sertifikası

Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.