Kriz Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı
- 22%

Kriz Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı

Orijinal fiyat: 2,250.00 ₺.Şu andaki fiyat: 1,750.00 ₺.

Kriz Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı’ nin Amacı:

Orijinal fiyat: 2,250.00 ₺.Şu andaki fiyat: 1,750.00 ₺.

Adet
Sepete Ekle

Açıklama

KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Kriz Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı’ nin Amacı:

Kriz, birdenbire ortaya çıkan, önceden öngörülemeyen, beklenmedik ve olağan dışı bir durum ve sorundur. Bu nedenle kriz, örgütsel yaşamda, özel olarak yönetilmesi gereken önemli bir olgudur. Krizlerin meydana gelmeden önce önlenmesini sağlamak, meydana gelmişse olumsuz etkilerini azaltmak ya da krizlerden olumlu sonuçlar elde etmek için işletmelerde etkin bir kriz yönetimi önemli bir avantaj olarak görülmektedir. Kriz yönetiminde etkili ve belirleyici öğe krizin önceden tahmini ve doğru yönetsel kararların zamanında alınmasıdır. Bu çalışmanın amacı olası bir krizin yaşanmadan önlenebilmesini sağlamak, işletmeyi saran bir takım ani sorunların etkisini azaltmakla ilgili çözümler bulmaktır. Kriz Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı’ nın amacı, iş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli kriz yönetimi becerilerinin kazanılmasını, krizleri fırsata çevirmeyi ve krizleri oluşmadan öngörmeyi sağlamaktır.

Bu Eğitimin Size ve Kuruma Kazandıracakları

 • Krize karşı hazırlıklı olabileceksiniz.
 • Krizle karşılaştığınızda neler yapabileceğinizi planlayacaksınız.
 • Krize neden olan faktörleri fark edip onlara yönelik önlemler alabileceksiniz.
 • Kriz döneminde motivasyonunuzu korumayı nasıl sağlayabilirsiniz.
 • Kriz döneminde iş ortamında yaşanan kaosu kişisel olarak nasıl yöneteceksiniz.

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Kriz Yönetimi Konusunda Kendisini Değerlendirme ve Geliştirmek İsteyenler
 • Yöneticiler
 • Uzmanlar

Eğitimin Konu Başlıkları:

1)Kriz ve Nedenleri

 • Kriz Kavramı ve Tanımı
 • Krizin Özellikleri
 • Kriz Türleri
 • İşletmenin İç Çevresiyle İlgili Faktörler
 • İşletmenin Dış Çevresiyle İlgili Faktörler

2) Krizin Etkileri

 • Yönetim Kararlarının Merkezileşme Eğilimine Girmesi
 • Hızlı Karar Alma Zorunluluğu
 • Örgüt Genelinde Gerilimin Artması
 • İşletmeye Karşı Güvenin Sarsılması
 • İşletmenin Beklenmeyen Maliyetlere Sokulması

3) Kriz Yönetim Süreci

 • Kriz Yönetiminin Tanımı
 • Krizle İlgili Sinyallerin Saptanması
 • Krize Hazırlık ve Önleme
 • Krizin Yarattığı Zararın Sınırlandırılması
 • İyileşme ( Normal Duruma Dönüş )
 • Öğrenme ve Değerlendirme

4) İşletmelerde Kriz Yönetimi Yaklaşımları

 • Krizden Kaçma Yaklaşımları
 • Krizi Çözme Yaklaşımları

5) İşletmelerde Krize Cevap Verme ve Değişikliklere Uyum Mekanizmaları

 • Erken Uyarı Sistemi
 • Sürekli İç ve Dış Çevre Analizi
 • Dinamik Planlama
 • Örgüt Geliştirme

6 ) Kriz Sürecinde İşletme Yönetimi

 • Kriz Öncesi İşletme Yönetimi
 • Kriz Anında İşletme Yönetimi
 • Kriz Sonrası İşletme Yönetimi
 • Kriz Yönetiminin İşletme Açısından Önemi

Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika