Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi
- 14%

Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi

Orijinal fiyat: 3,250.00 ₺.Şu andaki fiyat: 2,800.00 ₺.

Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi’ nin Amacı

Orijinal fiyat: 3,250.00 ₺.Şu andaki fiyat: 2,800.00 ₺.

Adet
Sepete Ekle

Açıklama

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ

Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi’ nin Amacı

Psikolojik test, bireyin yetenekleri, becerileri, performansları, hakkında bilgi verecek soruların sorulmasına ortam ve olanak sağlayan sistemli bir yaklaşımdır. Objektif kişilik test ise, yapılandırılmış bir malzemenin sunulduğu, standart bir puanlama ve yorumlama prosedürünün olduğu testlerdir.

Çocuk ya da yetişkin danışanları psikolojik değerlendirme yapabilme becerisi ve yetkinliği kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitimde katılımcılara teorik bilgiyle birlikte uygulama örnekleri sunulacak ve farklı raporlama örnekleri gösterilecektir

Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi’ nde, objektif testlerin hangi amaçla, kaç yaş grubuna uygulandığı, nasıl uygulandığı, uygulanırken hangi materyaller kullanılır, nasıl puanlanır, değerlendirilir, grafikler nasıl yorumlanır ve nasıl raporlandığı bilgileri anlatılmaktadır.

Objektif testleri uygulayabilmek için üniversite onaylı bir  objektif testler sertifikasına sahip olmak gerekmektedir. Objektif testler geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan bilimsel testlerdir. Objektif testler, okul ortamında, hastane ortamında ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde uygulanabilmektedir.

 Çocuk ya da yetişkinleri objektif olarak değerlendirmek için geçerliliği ve güvenilirliği yapılmış standartlar testlerle bilimsel olarak değerlendirmek amaçlanır. Bu değerlendirmede zeka, kişilik , dikkat, algı gözlemlenebilir. Çocuklarda gelişim haftalık olarak takip edilebilir.

Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi İçeriği

 • Catell 2-A
 • Catell 3-A
 • Gessel Testi
 • Good Enough
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frostig Gelişimsel -Görsel Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Porteus Labirent Testi
 • Bender Gestalt

Objektif Testler Uygulayıcı eğitimi Hakkında Bilgiler

 • Porteus Labirentleri: Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka Testidir.
 • Catell 2 A: 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka Testidir.
 • Catell 3 A: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka Testidir.
 • Good Enough: Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka Testidir.
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim Testidir.
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme Testidir.
 • Gessell: 2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim Testidir.
 • Metropolitan: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk Testidir.
 • Frostig: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı Testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk Testidir.
 • Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.
 • BENDER GESTALT: Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regrasyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regrasyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zeka geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Doktorlar,
 • Psikologlar,
 • Psikolojik danışmanlar,
 • Sosyal hizmet uzmanları,
 • Çocuk gelişimi öğretmenleri,
 • Okul öncesi öğretmenleri
 • Rehber öğretmenler
 • Aile danışmanları
 • Sosyologlar,
 • Felsefeciler,
 • Sınıf öğretmenleri,
 • Hemşireler,
 • Ebeler,
 • PDR,
 • Çocuk Gelişimi, Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık bölümünde lisans & lisansüstü üniversite öğrencileri
 • Psikoloji Lisans ve yüksek lisans mezunları, bu alanda çalışanlar, bu bölümlerin son sınıf öğrencileri, 
 • Sağlık çalışanları ve bu branşlar da eğitimine devam eden lisans & lisansüstü üniversite öğrencileri çalışmaya katılabilirler.

Objektif Testler Eğitimi İstihdam Alanları

 • Eğitim sektöründe,
 • Özel okul ve kurumlarda,
 • Sosyal etkinlik merkezlerinde,
 • Danışmanlık ofislerinde,
 • Kliniklerde
 • Hastanelerde
 • Psikolojik danışmanlık ve psikiyatri merkezlerinde etik değerler çerçevesinde uygulayabilirsiniz.