Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
- 22%

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Orijinal fiyat: 2,250.00 ₺.Şu andaki fiyat: 1,750.00 ₺.

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi’ nin Amacı:

Orijinal fiyat: 2,250.00 ₺.Şu andaki fiyat: 1,750.00 ₺.

Adet
Sepete Ekle

Açıklama

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi’ nin Amacı:

İnsanlar, zamanlarının çok önemli bir bölümünü sosyal ilişki ve etkileşim ağı içerisinde geçirmektedir. Bu sosyal ilişki ile etkileşim döngüsü içinde yaşamın kaçınılmaz, doğal bir parçası olan çatışma; değişimin ve gelişmenin göstergesi olarak kendini gösterir. Kişilerarası ve gruplar arası çatışma evrensel bir kavramdır. Sosyal bir varlık olan insanın içinde bulunduğu ortam itibariyle kısıtlı kaynak ve olanaklar da göz önüne alındığında diğer birey ve gruplarla çatışmaya girmemesi imkansızdır. Çatışma bir ya da birden çok kişinin herhangi bir konu üzerinde anlaşamadığı zaman ortaya çıkar. İnsanların gereksinimler, dürtüleri, istekleri, birbirleriyle ters düştüğü zaman, çatışma yaşanır. Bazı durumlarda kişilerin söylemleri birbirlerinden farklıdır ya da bireyler bunları farklı algılar.

 

Bu Eğitimin Size ve Kuruma Kazandıracakları

 • Birbirine uymayan veya zıt potansiyel etkilerin ilişkiler bütününü fark edebileceksiniz.
 • Farklı bakış açılarının ve farklı algılamaların hangi boyutlarda problemler yarattığını ve bu problemleri nasıl çözebileceğinizi fark edeceksiniz.
 • Çatışma çözme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Problem Çözme Teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Çatışma Yönetimi konusunda kendisini geliştirmek isteyen herkes
 • Problem Çözme ve Karar verme becerileri konusunda kendisini geliştirmek isteyen herkes
 • Yöneticiler
 • Tüm Çalışanlar
 • Eğitmen ve Öğrenciler

 

Eğitimin Konu Başlıkları: 

1) Problem Süreci

 • Problem Nedir?
 • Problem Çözme
 • Örgütlerde Karşılaşılan Problem Türleri

2) Problem Çözme Süreci

 • Problemin Fark Edilip Tanımlanması
 • Problemin Analizi
 • Çözümün Geliştirilmesi
 • Çözümün Uygulanması
 • Sonucun Değerlendirilmesi

3) Problem Çözme Becerisini Etkileyen Değişkenler

4) Problem Çözme Teknikleri

 • Kuvvet Analizi, Nominal Grup Tekniği, Balık Kılçığı Diyagramı
 • Yoklama Kağıtları, Pareto Şeması, Koşu Şeması,
 • Serpme Diyagramı, Yakınlık Diyagramı, İlişki Diyagramı, Ağaç Diyagramı.

5) Çatışma Çözme Süreci

 • Çatışma Türleri
 • Çatışma Nedenleri
 • Çatışma Çözme Sürecinin Basamakları
 • Çatışma Çözmede Temel Beceriler ve Duygular
 • Çatışma Çözme Yaklaşımları
 • Çatışmanın Sınıflandırılması
 • Çatışma Çözme Yöntemleri

6) Karar Verme Süreci

 • Karar Verme Tanımı
 • Karar Verme Süreci
 • Karar Verme Görevleri

Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika