- 23%

Öğrenci Koçluğu ve Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası

(8 Müşteri Yorumu)

1.290,00 

Öğrenci Koçluğu eğitimi ile öğrencinin kendine uygun, ulaşabilir hedefler belirlemesini ve motivasyonunu sağlar. Yaratıcı drama eğitimi ile çocukların yaşayarak öğrenmelerini sağlamak ve bilişsel, duyuşsal ve davranışsal becerilerini geliştirebilmesi hedeflenmektedir…Hemen Ara… +90 542 336 10 07

E-Devlette Sorgulanabilir Sertifika %100 Öğrenme Garantisi Üniversite Onaylı Sertifika En Uygun Fiyat, En Kapsamlı Eğitim

Paylaş:

İNDİRİMLİ FİYATLARDA SON GÜNLER...

HEMEN BAŞVUR!

Öğrenci Koçluğu ve Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası Fırsat Paket eğitimlerimize katılarak ;

 • Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Eğitimi ( 120 saat )
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ( 200 saat ) eğitimlerini kapsamaktadır. Öğrenci Koçluğu Eğitimi ve Eğitim Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası ve Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası adı altında 2 adet sertifika sahibi olursunuz.

Öğrenci koçluğu eğitimi ve eğitim danışmanlı eğitimi sertifikası ve yaratıcı drama sertifika sahibi olmak ve bu fırsatı kaçırmamak ve diğer fırsatlarımız için şimdi hemen Yaşam Boyu Eğitim sitemizi ziyaret ediniz.

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmalığı Hakkında

Öğrenci koçluğu eğitimi ile öğrencinin sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlayan, öğrencinin doğru hedeflere odaklanmasını sağlayacak bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Koç ile çalışan danışanlar iletişim ve verimli çalışma konularında potansiyellerini açığa çıkarmayı, üst düzey bir performans kullanmayı öğrenirler.

Öğrenci koçluğu eğitimi ve danışmanlık eğitimi kursiyerlerin kendi çocukları ile olan iletişimleri güçlendirmek, geliştirmek okul hayatları boyunca başarılı olabilmeleri için yol göstericilik yapabilmelerine uygun bir program olarak hazırlanmıştır.

Öğrenci koçluğu eğitimi ile öğrencinin kendini tanıması, akademik ve sosyal hedeflerine ulaşması, organizasyon becerilerini geliştirmesi, sorumluluk duygusu kazanması ve problemleriyle baş etmeyi öğrenmesi için verilecek desteği bilen profesyoneller yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Öğrenci koçluğu eğitim danışmanlığı size yeni bir iş fırsatı sunmaktadır. Koçluk alanında kariyer yapmayı planlayan, iletişim becerileri yüksek bireylere bu eğitim ile hem bir unvan hemde vizyon kazandırmak amaçlanır. Koçun, öğrencinin kendini daha iyi tanımasına kendine uygun, ulaşabilir hedefler belirlemesine, harekete geçmesi için gerekli motivasyonu yaratmasına yardımcı olması amaçlanır.

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmalığı İçeriği

 • Öğrenci Koçluğuna Giriş
 • Öğrenci Koçluğu Süreci ve Sistemi
 • Öğrenci Koçluğu Genel Bilgiler 1-2
 • Öğrenci Koçluğunun Özellikleri ve Çalışma Alanları
 • Koçluk Kavramı ve Becerileri
 • Profesyonel Koçluk
 • Öğrenci Danışmanlığı Bilgi Formu
 • Öğretmenin Nitelikleri
 • Eğitim Sistemleri ve Eğitim Sistemleri Karşılaştırmaları
 • Temel İletişim Süreçleri
 • İletişim Kanalları ve İletişimin Boyutları
 • İletişim Etkinlikleri ve İletişim Engelleri
 • Engelleyici İfadeler
 • Saygı
 • Amaç ve Hedef ve Vizyon Belirleme
 • Amaç Belirleme Etkinlikleri
 • Öğrenci Koçluğu Temel Becerileri
 • Danışanı Yönlendirme
 • Sorun Çözme ve Sonlandırma Planı
 • Fiziksel Ortam
 • Soru Sorma Becerisi ve Özetleme
 • Akılcı Düşünce ve Kriz Döneminde Yapılması Gerekenler
 • Çatışma ve Çatışma Çözme Stratejileri
 • Kişilik ve Kişilik Kuramları
 • Ergenlik Süreci ve Ergenlik Check Up 
 • Ergenlikte Öz Bakım ve Gençlerin Ruhsal Özellikleri
 • Kimlik Arayışı ve Öğrenme
 • Aile İçi İletişim ve Anne Baba Tutumları Ölçeği
 • Beynin İşleyişi ve Hafıza
 • Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite
 • İlaçların Etki Mekanizması
 • Sorumluluk Bilinci ve Etkinlikleri
 • Çalışma Ortamı, Teknikleri ve Motivasyon Teknikleri
 • Çalışma Davranışları Değerlendirme Ölçeği
 • Ders Çalışma Program Aşamaları
 • Öğrenme Stilleri envanteri
 • Sınav Kaygısı ve Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Pozitif Düşünce ve Zaman Kavramı
 • Çalışma Stratejileri
 • Test Çözme Teknikleri
 • Etkin Okuma ve Not Tutma
 • Göz Egzersizi ve Video
 • Model Uygulaması
 • Sınav Sistemi
 • Y Kuşağı Bölümü 1-2
 • Bireyi Tanımanın Önemi ve Gerekliliği
 • Zeka, Zeka Kuramı ve Zekayı Etkileyen Etmenler
 • Mantıksal, Matematiksel Zeka
 • İçsel Zeka, Çoklu Zeka Kuramı ve Müziksel Ritmik Zeka
 • Çocukları Tanıma Teknikleri
 • Sosyal Bilişsel Yaklaşımlar
 • Kariyer Gelişimini Etkileyen Faktörler
 • İlgi ve Yetenek Alanları
 • Meslek ve Meslek Değerleri
 • Aile
 • Bireyi Tanımada Temel İlke, Anlayış, ve Stiller 
 • Öğrenci Tanıma
 • Kendini Keşfetmek, Ben Kavramı ve Otobiyografi
 • Ev Ziyaretleri ve Değerler
 • Amalar, Hırs, Hız ve Kelimeler
 • Sırtımızda Taşıdıklarımız
 • Atılganlık ve Takım Çalışması ve Takım Olmak
 • Öfke ve Çözümler
 • Problem Çözme Teknikleri

Öğrenci Koçluğu Eğitim Danışmanlığı Eğitiminin Kazanımları

 • Hedef odaklı düşünce motivasyonu sağlanarak, stratejik hedefler belirlenir.
 • Dinleme becerileri geliştirilerek daha etkili bir iletişimle kuşak çatışmalarının önüne geçilir
 • Öz farkındalık gelişir
 • Potansiyelini keşfetmek
 • Aile ilişkilerini geliştirerek, değerleri geliştirir
 • Sınırlarınızı ve önceliklerinizi belirlemek
 • Düşünce ve davranışları gözlemleme becerisi kazanmak
 • Kişisel gelişimini keşfedip geliştirmek

Öğrenci koçluğu eğitimi danışman eğitimi programına katılan kursiyerler öğrencilerin güçlü kişilik özelliklerini ortaya çıkarmak, öğrenci olma kimliklerini anlamak, akademik başarılarını artırmak, gelecek hedeflerini belirlemek gibi çalışmalara profesyonel temelli koçluk bakış açısıyla yapıcı çözümler sunma becerileri kazanırlar.

Öğrenci Koçluğu ve Yaratıcı Drama Eğitim Paketi Fırsatı

Yaratıcı Drama Eğitimi Hakkında

Yaratıcı Drama: Tiyatro ya da dramanın doğaçlama veya rol alma tekniklerinden yararlanarak bireylerin bir davranışı, yaşantı yada olayı, bir fikri, soyut bir kavramı yeniden canlandırma oyunu sürecidir. Yaratıcı drama bir oyun gibi görünse de eğitim ve öğretimde işlevi oldukça önemlidir. Çocukların bilişsel ve davranışsal yetilerini geliştirebilmek için yaratıcı drama doğru bir tercihtir.

Yaratıcı drama eğitimi ile çocukların yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal yetilerini geliştirebilecek yaratıcı drama uzmanları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu eğitim ile geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız olan çocuklarımızın;

 • Soyut ve teorik kavramları anlaması ve somutlaştırma mantığını kavramasını sağlamak
 • Yaratıcılık ve estetik bilinç gelişimini sağlamak ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirmek ve iletişim becerileri geliştirmek
 • Kendini tanıma ve empati kurmasını sağlamak ve problem çözme becerilerini geliştirmek
 • Dinleme ve dil becerilerini geliştirmek
 • Sanat anlayışı ve ruhu kazandırmak ve hayal gücünü geliştirmek
 • Gözlem yeteneğini geliştirmek ve olayları değerlendirme yeteneği kazandırmak
 • Grup planlaması, grupla karar verme ve yeni çözümler üretme yeteneği geliştirmek
 • Ahlaki, milli ve manevi duygularını geliştirmek.

Yaratıcı Drama Eğitiminin İçeriği

 • Yaratıcı Drama Kavramları
 • Yaratıcı Drama Kuramsal Kavram
 • Dramatik Oyun
 • Eylem
 • Mitos
 • Oyun
 • Yaratıcı Dramada Oyun Kavramı
 • Oyun Çeşitleri
 • Dramanın Tarihçesi
 • Peter Slade Yaklaşımı
 • Dorothy Heathcote
 • Yaratıcı Dramanın Türkiye Tarihçesi
 • Yaratıcı Dramada Kavramlar
 • Yaratıcı Dramada Kullanılan Teknikler
 • Yaratıcı Dramada Öğrenme Ve Öğretme
 • Yaratıcı Drama Eğitim Programı Geliştirme Süreci
 • Yaratıcı Dramada Bilişsel Kazanımlar
 • Yaratıcı Dramada Devinişsel Kazanımlar
 • Yaratıcı Drama Liderinin Özellikleri
 • Yaratıcı Drama Ders Planı
 • Yaratıcı Drama Atölye Çalışmaları 1-25

Yaratıcı Drama Eğitimin Kazanımları

Yaratıcı drama eğitimi ile kursiyerler yaratıcı dramanın;

 • Kavramlarını, ögelerini, boyutlarını 
 • Eğitim, sanat ve diğer alanlarla ilişkilerini
 • Mesleğin yeterlilik alanlarını ve becerilerini 
 • Derslerde nasıl yöntem olarak kullanılacağını
 • Yeni programlar geliştirmedeki etkilerini
 • Çocuk oyunlarındaki kavram becerilerini nasıl artıracağını öğrenirler.

Öğrenci Koçluğu Eğitim Danışmanlığı Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Öğretmenler
 • Eğitim kurumu yöneticileri
 • Psikolojik danışmanları
 • Öğrenci koçu ve danışmanlık eğitimi hizmeti vermek isteyenler
 • Öğrencilerin hedef belirleme ve başarıya ulaşmasına yardımcı olmak isteyenler
 • Öğrenciye yol haritası belirlemek ve fayda sağlamak isteyenler
 • Öğrenci ile iletişimi güçlü profesyonel koçluk yapmak isteyenler
 • Ebeveynler Öğrenci koçluğu eğitimi ve eğitim danışmanlığı eğitimi sertifika proğramına katılabilirler ve;
 • Öğrenci koçu eğitim merkezi açabilirler
 • Birebir öğrenci koçu eğitim danışmanı olabilirler
 • Özel okullarda öğrenci koçu danışanı olarak çalışabilirler
 • Etüt merkezlerinde çalışabilirler
 • Halk eğitim merkezlerinde çalışabilirler.
Yaratıcı Drama Eğitimine Kimler Katılabilir ve  İstihdam Alanları ?
 • Psikolog ve psikoloji danışmanları
 • Sosyolog ve aile danışmanları
 • Öğretmenler ve özel eğitimciler
 • Çocuk gelişimciler
 • Çocukları ile kaliteli vakit geçirmek isteyen ebeveynler
 • Yaratıcı dramaya ilgi duyan herkes eğitime katılabilir ve;
 • Güzel sanatlar liselerindeki drama derslerini yürütebilir
 • Devlet yada özel okullarda egzersiz yapabilir
 • Sosyal projelerde egzersiz yapabilir
 • İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü üzerinden egzersiz açabilir
 • Anaokulu, kreş, zeka kulübü ve benzeri kurumlarda görev alabilir
 • Ayrıca kurum ve kuruluşların animasyon departmanlarında, çocuk kulüplerinde, organizasyon şirketlerinde, tiyatrolarda, eğitim ve danışmanlık merkezlerinde, dernek ve kurs merkezlerinde çalışabilirler.

Eğitim Fırsatları İçin YAŞAM BOYU EĞİTİM

Yaşam Boyu Eğitim Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı

 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerimize kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ile İnternet sitemiz üzerinden uzaktan eğitim sistemine giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde yüklü bir şekilde olacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleyebilirsiniz. 7 gün 24 saat 
 • Eğitim videolarını tamamladıktan sonra sınava giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim süresinden en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 • Sınavdan başarısız olan kursiyerlerimize ücretsiz olarak tekrar sınava giriş imkanı sunulmaktadır.
 • Sınav da başarılı olan kursiyerlerin sertifikaları, 1 ay içerisinde adreslerine gönderilmektedir.

Eğitim Saati

320 Saat

Eğitim Süresi

2 Ay

Gönderilecek Sertifika

E-Devlette Sorgulanabilir Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

Katılım Ön Koşulu

Yok

Sertifika Sınav Soru Sayısı

20

Sertifika Sınav Türü

Çoktan Seçmeli Test

Sertifika Sınav Başarı Puanı

50 Puan – Minimum 10 Doğru

Sertifika Sınav Hakkı

5 Kez

Sınav Uygulama Şekli

Uzaktan Eğitim

Müşteri Derecelendirmeleri
 • 5
  8 puan
 • 5 Yıldız
  100%
  4 Yıldız
  0%
  3 Yıldız
  0%
  2 Yıldız
  0%
  1 Yıldız
  0%
8 inceleme --> Öğrenci Koçluğu ve Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası
 • ayşe kızılkaya

  yaratıcı drama sertifikası iş için istiyordum ayşe hanım tşk ederim size paket eğitimi önerdiniz ve şu an öğrenci danışmanlığı işi yapıyorum çok eğlenceli tam bana göre bir meslek oldu saolun

  • yasamboyu

   tebrik ederiz ayşe hanım yeni işinizde başarılar diliyoruz.

 • Yusuf Berberci

  İlginiz ve eğitimleriniz tatmin ediciydi, fiyatta oldukça güzeldi.Almamak için bir sebep kalmadı.

  • Yasam Boyu Eğitim

   Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz Yusuf Bey, tekrar görüşmek dileğiyle…

 • mehmet kızılkaya

  İyi ki sizi tercih etmişim.Teşekkürler.

  • Yasam Boyu Eğitim

   Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz Mehmet Bey, tekrar görüşmek dileğiyle…

 • yasemen bozkurt

  Açıkçası samimiyetiniz beni bu eğitimi almaya ikna etti.Ama pişman olmadım, herşey o kadar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ki; tavsiye ederim.

  • Yasam Boyu Eğitim

   Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz Yasemen Hanım, tekrar görüşmek dileğiyle…

 • Muvaffak coşkun

  Sertifikam çok hızlı elime ulaştı, teşekkür ederim

  • Yasam Boyu Eğitim

   Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz Muvaffak Bey, tekrar görüşmek dileğiyle…

 • lütfücan yavuz

  Eğitim danışmanlarınızın tüm süreç boyunca yanımda oluşu çok güzeldi.Teşekkür ediyorum herşey için.

  • Yasam Boyu Eğitim

   lütfücan bey hayırlı olsun eğitiminiz biz tşk ederiz koçeğitim ailesi

 • Nedim aktürk

  Muhteşem bir paket eğitimi olmuş hemde bu denli uygun fiyata… Çok güzeldi herşey ellerinize sağlık

  • Yasam Boyu Eğitim

   Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederiz Nedim Bey, tekrar görüşmek dileğiyle…

 • Nedim aktürk

  Muhteşem bir paket eğitimi olmuş hemde bu denli uygun fiyata… Çok güzeldi herşey

  • Yasam Boyu Eğitim

   Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim Nedim Bey, tekrar görüşmek dileğiyle…

Yorum Yap

Yorum Yap

*

code