Öğrenci Barınma Hizmetleri Eğitimi

Açıklama

ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ EĞİTİMİ 

Öğrenci Barınma Hizmetleri Eğitimi;

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14/08/2015 gün ve 72 sayılı Özel Çeşitli Kurslar Çerçeve Programına dayanılarak hazırlanmıştır.

PROGRAMIN SEVİYESİ

Öğrenci Barınma Hizmetleri Eğitimi sertifikası En az lisans mezunu bireyler için hazırlanmıştır.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Öğrenci Barınma Hizmetleri Eğitimi programı ile kursiyerler;

1. Barınma hizmetiyle ilgili mevzuat (özel öğretim kurumları mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, yangın mevzuatı ve konaklama pansiyon mevzuatı) bilgisine sahip olmaları,

2. Etkili liderlik ve iletişim becerisi göstermeleri,

3. Kriz ve riskleri yöneterek oluşabilecek sorunları engellemeleri,

4. Personel iş ve işlemlerini yürütmeleri,

5. Öğrenci iş ve işlemlerini yönetmeleri,

6. Kurumun reklam ve ilan işlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmeleri,

7. Personel iş planı hazırlamaları,

8. Sosyal etkinlikleri planlamaları,

9. Barınma hizmetini mevzuata uygun olarak yürütmeleri,

10. Sağlıklı beslenme hizmeti sunulabilmesi için gerekli önlemleri almaları,

11. Kurumda temiz ve hijyenik bir ortamın oluşmasını sağlamaları,

12. Kişisel bakım kurallarını bilerek kurumda kişisel bakım için gerekli ortamları oluşturmaları

13. Yönetimi açısından güvenlik (iş sağlığı ve iş güvenliği, kurum içi ve çevre güvenliği, yangın ve deprem güvenliği) kurallarını uygulamaları,

14. Sigorta iş ve işlemlerini yapmaları,

15. Çocuk, ergen ve genç psikolojisini kavramaları,

16. Çocuk, ergen ve genç etkili iletişim kurmaları,

17. Aile ile iş birliği yaparak etkili iletişim kurmaları,

18. Kurumda rehberlik hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri almaları,

19. Kurumda öğrenciler için eğitim ve sosyal etkinlik alanlarının düzenlenmesi

20. Protokol kurallarını açıklamaları,

21. Resmi yazışmaları yazışma kurallarına uygun olarak gerçekleştirmeleri,

22. e-yurt modülünü etkin şekilde kullanmaları,

23. Adabı muaşerete uygun davranış sergilemeleri,

24. Mesleki etik kurallarına uymaları,

25. Yönetim becerilerini sürekli geliştirmeye istekli olmaları beklenmektedir.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Öğrenci Barınma Hizmetleri Eğitimi Programı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan barınma merkezleri yönetici adayları için hazırlanmıştır. Program ile yönetici adaylarının barınma hizmetleriyle ilgili; mevzuat, yönetim, beslenme ve barınma hizmetleri, güvenlik, çocuk, ergen, genç ve aile, protokol ve yazışma kuralları, e-yurt modülü, mesleki gelişim, adap ve etik kuralları konularına ilişkin bilgi, beceri ve tutum geliştirilmesi hedeflenmiştir.

2. Program uygulanmasında; anlatım, problem çözme, soru-cevap ve yaparak yaşayarak öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.

3. Kursiyerlerin öğrenme süreçleri periyodik olarak takip edilecek, öğrenme eksiklikleri varsa tespit edilip telafi yoluna gidilecektir.

Ek olarak Öğrenci Barınma Hizmetleri Eğitimi için;

4. Eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için kursta; mevzuat ve sigorta bilgisi için Hukuk alanında lisans mezunu bir (1), yönetim, protokol ve yazışma kuralları konuları için Eğitim Yönetimi ve Denetimi ve İşletme alanında en az lisans mezunu bir (1), çocuk, ergen, genç ve aile, mesleki gelişim adap ve etik konuları için Psikoloji Bölümü ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında en az lisans mezunu bir (1), e-yurt modülü konuları için Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri alanı en az lisans mezunu bir (1), barınma ve beslenme hizmetleri konuları için Aile Tüketici Bilimleri, Ev Ekonomisi ve Aile Ekonomisi ve Beslenme alanı en az lisans mezunu bir (1), güvenlik konuları için İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Belgesine sahip en az lisans mezunu bir (1) eğiticinin görevlendirilmesi gerekmektedir.

PROGRAMIN SÜRESİ

Öğrenci Barınma Hizmetleri Eğitimi Programı Günlük 8 Ders Saati olarak hazırlanmış olup 17 gün sürmektedir. Toplam: 130 Saat. Eğitimin 90 Saati Uzaktan Eğitim Sistemi İle verilecek olup kalan 40 saati örgün yüz yüze yapılacaktır.

Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

Öğrenci Barınma Hizmetleri Eğitimi

1,800.00 

1,800.00 

Adet
Sepete Ekle

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM

X