Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE)

Açıklama

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE)

ÖGTE: Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE)

  • Uygulama
  • Yaşı: 8-0 ile 17-11
  • Test Süresi: 10-20 dakika
  • Uygulama: Bireysel
  • Eğitim: Uzaktan eğitim yolu ile bilgisayar başından
  • Sertifika : ULUSLARARASI RUH SAĞLIĞI VE PSİKOTERAPİ DERNEĞİ ONAYLI
  • Materyal: ÖGTE tanılama envanteri gönderilecektir.

ÖGTE, psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, özel eğitim uzmanı, konuşma dili patologları ve diğer mesleki uzmanların 8-0 ile 17-11 yaşları arasındaki öğrencilerde içsel işlem bozuklukları ve öğrenme güçlüklerini tanımlamalarına yardımcı olması için hazırlanmış bir derecelendirme ölçeğidir.

ÖGTE, geçerlilik ve güvenirliği test edilmiş altı adet bağımsız ölçekten oluşmaktadır. Bu ölçeklerin tanımlarında belirtilen; Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma, Matematik ve Muhakeme alanlarının her birisi ABD Eğitim Bakanlığı ve Öğrenme Güçlükleri Ulusal Birleşik Komite tarafından tanınmıştır.

Her bir ölçek 15 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler öğrenme güçlüğü ile ilgili özellikle literatür kısmında öğrenme güçlüğünün nöropsikolojik özelliklerine odaklanan teorik yazılardan ve uygulama çalışmalarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi sonucunda üretilmiştir. Davranışların uygunluğu alanında uzman olan ve alanında araştırma yapmış olan anket uzmanları tarafından onaylanmıştır.

ÖGTE envanteri sadece bireylerin öğrenme güçlüğünün tespit edilmesinde profesyonellere yardımcı olması için hazırlanmıştır. Bu durum bir yetenek ya da başarı ölçütü değildir (Örnek: bu envanter öğrencilerin ne kadar iyi ya da kötü yazdıkları, okudukları, konuştukları vb. hakkında bilgi sağlamayacaktır).

Bunun yerine, ÖGTE öğrencilerin sahip oldukları becerilerde (örn.okuma, yazma) bireysel olarak hangi alanlarda  (örn. disgrafi) zorluk yaşadıkları hakkında bilgi sağlayacaktır.

Kimler Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) Kullanabilir?

Psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, özel eğitim uzmanı, konuşma dili patologları ve benzer türde özel öğrenme güçlüğü tanısının nasıl kullanılacağı konusunda nicel ve nitel bilgileri yorumlayabilecek olan uygulayıcılar bu envanteri kullanabilirler.

Uygulayıcı sırasıyla derecelendirmeyi kimin yapacağını belirleyecek; derecelendirmenin düzgün bir şekilde yapıldığından emin olacak; sonuçları yorumlayarak paylaşacak ve tanı koyma, sınıflandırma ya da yerleşim kararları alacaktır.

Uygulayıcı kişi bireysel değerlendirmeyle yakından çalışır ve iyi bir dinleme, konuşma, okuma, yazma, matematik ve mantık bilgisine sahiptir. Genellikle hakem kişi maddelerin derecelendirmesinde öğrenciyi yakından tanıyan bir öğretmen, iyileştirici eğitim öğretmeni, konuşma dili patoloğu ya da diğer ilgili alanlarda uzmandır.

Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE)

3,750.00 

3,750.00 

Adet
Sepete Ekle

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM

X