Çocuk Gelişimi Sertifika Programı

Açıklama

ÇOCUK GELİŞİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Çocuk gelişimi sertifika programı, bir çocuğun hem fiziksel hem de mental gelişimini anlayabilmesine, geliştirebilmesine yardımcı olmaya, gelişimin bütün evrelerini yönetebilmesini sağlamaya yarar. Çocuk gelişimi eğitimi ile bir çocuğun mental ve fiziksel gelişiminin büyüme çağındaki önemini büyük bir titizlik ile takip edecek uzman kişileri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Çocuk gelişimi ile bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, çağımızın gereği olan insan ilişkileri, iletişim kurabilme, değişimlere ve teknolojiye uyum sağlayabilme, sistemleri anlayıp kullanabilme yeterliklerini kazandırmayı hedeflemektedir.

Çocuk Gelişimi Eğitiminin Amacı

Çocuk gelişimi eğitiminin öncelikli amacı 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar gibi korunmaya muhtaç olan ve ya hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal tüm gelişim alanlarını teorik ve uygulamalı eğitim ile çocuklara hizmet sunan kişiler yetiştirmektir.

Çocuk gelişimi eğitimiyle kursiyerler çocukların bebeklik, okul öncesi, okul ve gençlik çağlarındaki tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme ve izleme, destekleyici eğitim programları hazırlama ve eğitimsel çevre düzenlemesi yapma konularında beceri kazanacakları gibi aynı zamanda programın çocuğa, aileye ve diğer ilgililere katkı sağlayıp sağlamadığını ailelere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme, toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon çalışma formasyonu hazırlama becerileri ile donatılmış olurlar.

Çocuk Gelişimi Sertifika Programı’ nın İçeriği

 • Çocuk Bakımı İlk Yardım Da Açılış/Tanışma/Genel İlk Yardım Bilgileri
 • Çocuk Bakımı İlk Yardım Da Taşıma Yöntemleri
 • Çocuk Bakımı İlk Yardım Da Sedye İle Taşıma
 • Çocuk Bakımı İlk Yardım Da Suni Solunum
 • Çocuk Dış Kalp Masajı
 • Çocuk Bakımında Solunum Yolu Tıkanmaları
 • Çocuk Bakımında Zehirlenme
 • Çocuk Bakımında Burkulma/Kanama Ve Yanıklar
 • Çocuk Bakımında İletişim Giriş
 • Çocuk Bakımında İletişim Süreci
 • Çocuk Bakımında İletişim
 • Çocuk Bakımında Farkındalık Ve Kendini Tanıma Penceresi
 • Çocuk Bakımında Temel İletişim Süreçleri
 • Çocuk Bakımında İletişim Sürecinin İşleyişi
 • İletişim Kanallarında Görsel Kanal
 • İletişim Kanalları Kokusal Ve Tatsal Kanal
 • İletişimde Kültürel Farklılıklar
 • İletişimin Başlangıç Noktası
 • İletişimin Boyutları
 • Öteki Kavramı
 • İnsanın Algı Dünyası
 • Empati
 • İletişim Engelleri Ve İlginçlikleri
 • İnsanın Algı Dünyası
 • İletişimde Kullanılan Diller
 • Somut Konuşmak
 • Engel
 • Davranış Çeşitleri
 • Çocuk Bakımında Drama Uygulamaları ( 1 – 25 )
 • Çocuk Bakımında Oyunun Tanımı Ve Önemi
 • Çocuk Bakımında Oyun Ve Önemi
 • Oyunu Etkileyen Faktörler
 • Oyun Materyallerinin Özellikleri
 • Yaşlara Göre Oyuncak Tercihleri
 • Oyuncakların Sınıflandırması
 • Oyuncak Çeşitleri
 • Oyunun Yapısal Temelleri
 • Yaşa Göre Oyunlar
 • İletişim Sürecinin İşleyişi

Çocuk Gelişimi Eğitiminin Kazanımları

 • Çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini kavrar
 • 0-6 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini ve gelişimlerine etki eden etmenleri kavrar
 • Anne ve çocuk sağlığının önemini kavrar
 • Özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanır, uygun eğitim ortamı düzenler
 • Temel beslenme ilke ve esaslarına dayalı olarak süt, oyun, okul, ergenlik çağı özelliklerini, beslenme alışkanlıklarını, problemlerini ve yetersizliklerini konularını tanır
 • 0-6 yaş çocuklarına, hamile ve emziklilere uygun menü hazırlama ve uygulama becerisi kazanır
 • Çocukta beden ve ruh sağlığının önemini kavrar
 • İlk yardım konusunda temel bilgi ve beceri kazanır
 • Çevresi ile sağlıklı ilişkiler kurmada iletişimin önemini kavrar
 • Okul öncesi eğitimin amaçlarını, okul öncesi eğitim kurumlarının işlevlerini ve özelliklerini kavrar
 • Okul öncesi eğitim kurumları için ilkelerine uygun eğitim programı hazırlar ve uygular
 • Okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılacak eğitici araç-gereç ve oyuncakları tekniğine uygun olarak hazırlamayı ve kullanmayı öğrenir
 • Okul öncesi dönem çocuğunda yaratıcılığın önemini kavrar, çeşitli yaratıcı çocuk etkinlikleri planlar, hazırlar, uygular.
 • Okul öncesi eğitimde okul aile birliğinin önemini, okula ve aileye düşen sorumlulukları kavrar
 • Sağlıklı bir toplum oluşmasında okul öncesi dönem çocuklarının gelişim ve eğitim özelliklerini bilmenin önemini benimser

Çocuk Gelişimi Eğitiminin İş Olanakları

Çocuk Gelişimi Sertifika Programı’ na Katıldıktan Sonra

Çocuk gelişimi ve eğitimi sertifikasına hak kazanan kursiyerler eğitim, sağlık, sosyal hizmet alanlarında çalışabilirler. Kurumlarda yardımcı eğitmen, çocuk gelişimi uzmanı, çocuk bakım elemanı gibi pozisyonlarda iş bulabilir ve çalışabilirler. Ana okullarında, sosyal hizmetlerin bazı birimlerinde, özel ve kamu okullarında, sevgi ve koruma evlerinde, özel olarak evlerde veya ofislerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde iş bulabilmeleri mümkündür.

Ayrıca Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Gönüllü Kuruluşlar bünyesindeki sokak çocukları, çalışan çocuklar, ihmal ve istismara uğramış çocuklar, mülteci çocuklar, sosyal dezavantajlı çocuklar, doğal afetlerden etkilenen çocuklar gibi özel gereksinimi olan çocuklar ve ailelerine yönelik çalışmalarda Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi veya danışanı olarak görev alabilirler.

Çocuk Gelişimi Sertifika Programı

1,750.00 

1,750.00 

Adet
Sepete Ekle

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM

X