Aile Danışmanlığı Eğitimi (480 Saat)

Açıklama

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

Aile Danışmanlığı eğitimini aile danışmanlığı merkezi açma yönetmeliği çıktığı 2012 yılından itibaren organize etmekteyiz. Aile danışmanlığı eğitimlerinin yönetmelikte geçtiği üzere üniversite ya da MEB onaylı olarak verilmesi gerekmektedir. Türkiye de MEB onaylı örgün eğitim veren bir kurum bulunmamaktadır. Online aile danışmanlığı eğitimi de uygulama ve süpervizyon eğitimlerinin eksikliği, konuların yetersiz kalması sebebi ile birçok kursiyer tarafından verimsiz olarak değerlendirilmektedir.

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI:

Aile danışmanlığı eğitim programı konu başlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. Aile danışmanlığı eğitimine alanında uzman, seans becerileri olan aktif olarak aile danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık yapan hocalarımız tarafından yürütülecektir. 

TARİH EĞİTİMLERSÜRE 
1BELİRLENCEKTİRAİLE DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR     20 SAAT
2AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI 20 SAAT
3OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ 20 SAAT
4İLK GÖRÜŞME TEKNİKLERİ VE BECERİLERİ 20 SAAT
5AİLE DANIŞMANLIĞINDA İLK RAPORLAMA VE SÜPERVİZYON 20 SAAT
6ÇOCUKLA GÖRÜŞME TEKNİKLERİ 20 SAAT
7TEMEL KOÇLUK EĞİTİMİ  20 SAAT
8ÖĞRENCİ KOÇLUĞU EĞİTİMİ20 SAAT 
9YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMİ 20 SAAT
10AİLE DANIŞMANLIĞINDA SÜPERVİZYON VAKA FORMULASYONU 20 SAAT
11ÇOCUK RESİMLERİ PSİKOLOJİK ANALİZİ  20 SAAT
12ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ VE İMAGO TERAPİ 20 SAAT
13WİSC-R ZEKA TESTİ EĞİTİMİ VE MMPI EĞİTİMİ 20 SAAT
14CİNSEL TERAPİ 1. MODÜL 20 SAAT
15CİNSEL TERAPİ 2. MODÜL20 SAAT 
16AİLE DANIŞMANLIĞINDA SÜPERVİZYON 20 SAAT

  

Yukarıdaki 16 haftanın. dışında: Çocuk istismar ve ihmallerinde alınacak önlemler, Hukuki boyutlarda aile sorunları ve çocuklarda görülen davranış problemeleri ile çözüm yolları eğitimleri ayrıca verilecektir.

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

Aile danışmanlığı eğitimine yönetmelik kapsamında aşağıdaki bölümler katılabilmektedir. Aile danışmanlığı eğitimine katılmak için ayrıntılı bilgi almak isterseniz eğitim danışmanlarımızı arayabilirsiniz.   

Örgün Aile danışmanlığı eğitimine mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak şartıyla aşağıdaki bölümler katılabilir.

 • Sosyal hizmet,
 • Psikoloji,
 • Sosyoloji,
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik,
 • Tıp,
 • Hemşirelik
 • Çocuk Gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar,

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİNİN AMACI NEDİR?

Aile danışmanlığının amacı; ailenin hayatında sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

  

Aile üyelerinden herhangi birinin hayatındaki sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun hayatındaki fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılamazdır.

  

Ülkemizde 2000’li yıllardan itibaren toplumsal yapı değişmiş, ailelerin gelişimsel ve önleyici desteklere ihtiyaçları artmıştır. Bu aileler ile aile danışma merkezlerinde, okullarda, üniversite ve benzer kurumların psikolojik danışma merkezlerinde çalışabilecek, yetkin aile danışmanlarına ihtiyaç vardır.

  

          Mesleki Yeterlik Kurulu, 2014 yılında aile danışmanını şu şekilde tanımlamıştır (Tarih 18.04.2014 ve 28976 sayılı Resmi Gazete):

Aile Danışmanı (Seviye 6): İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite sağlamaya ilişkin önlemleri alarak aile danışmanlığı süreçlerinde aile değerlendirmeaile danışmanlık uygulamalarını planlama ve müdahale süreçlerini yönetme ile mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmeye ilişkin bilgi ve becerilere sahip nitelikli kişidir.

Aile danışmanlığı eğitim programımız, MYK’nın tanımladığı aile danışmanının yetişme sürecine uygun olarak hazırlanmıştır.

Bundan dolayı aile danışmanlığı eğitimimiz hem aile ve sosyal politikalar bakanlığının standartlarını hem de MYK standartlarını sağlamaktadırlar.

  Tüm bu nedenlerden dolayı aile danışmanlığı eğitimimize katılmanızı bekleriz. Ailelere profesyonel hizmet verdiğiniz ve vereceğiniz süreçte sizlerin yanında olmaktan mutluluk duyarız.

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

Not 1: Başka kurum ve kuruluşlardan aile danışmanlığı eğitimi aldıkları halde kendini geliştirmek için yeni hazırlanan müfredata göre aile danışmanlığı eğitimi almak isteyen, kendini güncellemek isteyen aile danışmanlarına % 30 indirim yapılacaktır.

Not 2: Aile danışmanlığı eğitimine katılan tüm kursiyerlere aile danışmanlık merkezlerinde kullanacakları tüm profesyonel aile danışmanlığı materyalleri ve formları hediye olarak verilecektir.

Not 3: Aile danışmanlığı ile ilgili yüzlerce hadise (vaka) örneği paylaşılacak, isteyen kursiyerler danışanlardan izin almak şartıyla ofis ortamında aile danışmanlığı seansına katılma fırsatı bulabilecektir.

AİLE DANIŞMANLIĞI İSTİHDAM ALANLARI NELERDİR?

Ülkemizin değişik bölgelerinde hem Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü’ne (SHÇEK) bağlı aile danışmanlığı merkezlerinde hem de özel kurumlarının ihtiyaç duyduğu “aile danışmanı” yetiştirmek amacıyla açılan aile danışmanlığı kurslarımızda kursu başarı ile tamamlayan adaylar hem SHÇEK’ne bağlı aile danışma merkezlerinde hem de özel aile danışma merkezlerinde “aile danışmanı” olarak çalışabilirler.

Aile danışmanlığı eğitim kursu Program Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ilgili yönetmelik üzerinde yapılan ve onaylanan en son yönetmeliğe göre hazırlanmıştır.

Aile danışmanlığı mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireylerin çalışabilecekleri alanların bazıları aşağıda yazılmıştır.

 • Aile Danışmanlığı Merkezlerinde aile danışmanı,
 • Belediyelerin aile danışmanlık merkezlerinde,
 • Resmi ve özel kurumlarda alan değişikliği yapmada,
 • Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı,
 • Psikolojik danışmanlık merkezlerinde,
 • Sivil toplum kuruluşlarında (Dernek, Vakıf vb.)
 • Özel hastanelerde talep üzerine çalışabilirler.
 • Kendi aile danışmanlığı merkezlerini açabilirler.

Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

Aile Danışmanlığı Eğitimi (480 Saat)

2,950.00 

2,950.00 

Adet
Sepete Ekle

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM

X