Disleksi Eğitmenlik Eğitimi Nereden Alınır? Yorum Yap

Disleksi rahatsızlığı kendini kolayca belli eden bir rahatsızlık türü değildir. Çocukların okuma yazmaya başladığında ortaya çıkan okuma ve okumayı anlamada zorluk çekilmesi ile anlaşılan bir rahatsızlık türüdür. Herhangi bir duyma, görme engeli olmayan biri eğer okuma yazmada zorluk çekiyor ise ilk akla gelen durumun disleksi olması gerekmektedir. 1881 yılında tanımlanan bu rahatsızlık Dünya Nöroloji Federasyonu tarafından öğrenme güçlüğü ile kendini gösteren bir bozukluk olarak tanımlamaktadır. Disleksi Eğitmenlik Eğitimi akıcı okuma bozukluğu ve okuduğunu anlama ile ilgili sorunun ortaya çıkması ile oluşan bir nöroloji temelli öğrenme güçlüğüdür. Disleksinin temelinde sesleri farkketme, çözümleme, harfe dönüştürme işitsel kısa kısa süreli bellek ve hızlı isimlendirme sorunları vardır.

En İyi Disleksi Eğitmenlik Eğitimi Sertifika Programı Yorum Yap

Beyin üzerine yapılan çalışmalar sonucunda normal beyinlerde sağ beyin yarım küresinin sol beyin yarım küresine göre daha küçük, disleksililer de ise eşit büyüklükte yada sol beyin yarım küresinin daha küçük olduğunu ortaya koymaktadır. Disleksililerin sol beyin yarım küresindeki farklılıkların bu bozukluğun nedeni olduğu düşünülmektedir. 1978 ve öncesine kadar bu alanda birbirine çok ters düşen düşünceler bulunmaktaydı. Disleksililere sanat eğitimi vermemek gerektiği, çünkü sağ beyin yarımküresinin daha da gelişeceği ve sol beyin yarım küresinin daha zayıf kalacağı gibi. Bu düşünce de artık zamanla terk edilmiştir. Davranış bozukluklarıyla disleksililere özgü dil bozuklukları arasında da özel bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Davranış bozukluklarının olma sıklığı normal insanlarda ne kadarsa disleksililerde de o kadardır. Aksine bu çocuklarda yaratıcılığın oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir.

En Uygun Disleksi Eğitmenliği Eğitimi Sertifika Programı Yorum Yap

Disleksi tanısı genellikle okul çağındaki çocuklara konabileceğinden eğitimciler bazen eğitimsel sağaltımda güçlüklerle karşılaşabilmektedirler. Okul ve aile çocuktan iki satır arasında düzgün, okunaklı üstelik el yazısı kurallarına uygun yazı yazmasını beklerken, ana okulu öyküsüne bakıldığında bir labirentin çıkış yolunu çizemediğini, noktaları birleştirme, bir şeklin içini sınırlı boyama gibi etkinliklerde sabır gösteremediğini, kalem kontrolü, kağıt katlama, yırtma, yapıştırma makas kullanma gibi etkinliklerde ise yardım aldığını öğrenmekteyiz. Yine çocuktan problem çözmesi beklenirken onun henüz uzaklık, ağırlık, zaman, boyut, sayı, şekil gibi kavramlarla boğuştuğu fark edilmektedir.