Beslenme ve Diyetetik Danışmanlığı Lisans Diploması Programı

 

Brussels Capital University Lisans Diploma Programı 

Beslenme Bilimleri, besin ögelerinin türlerini, miktarlarını, özelliklerini, biyokimyasal ve fizyolojik süreçlerdeki rollerini, besinlerin bileşimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler. Üretimden tüketime değin besinlere uygulanan işlemlerin besin ögelerine etkilerini inceler. Ayrıca çeşitli yollarla besine bulaşarak besin kirliliğine neden olan bileşenleri inceleyen temel bilim dalıdır.

Beslenme ve Diyetetik Danışmanlığı Lisans Diploması programı ile bu başlıklar kapsamında var olan bilgiler güncellenecektir. Sağlığın geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok alanda kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu Eğitim SAĞLIK-DER işbirliği ile Verilmektedir.

 

Beslenme ve Diyetetik Danışmanlığı Lisans Diploması Ders Tablosu – Nutrition and Dietetic Counseling Undergraduate Diploma Lesson Table

 DÖNEMLER DERSİN ADI DERSİN ADI DERSİN ADI Kredileri
1. DÖNEMBES101
Beslenme İlkeleri – I
BES102
Anatomi
BES103
Fizyoloji
8+8+8 = 24
Nutrition Principles – IAnatomyPhysiology8+8+8=2
2. DÖNEMBES201
Beslenme İlkeleri – II
BES202
Organik Kimya
BES203
Temel Psikoloji
8+8+8 = 24
Nutrition Principles – IIOrganic ChemistryBasic Psychology
3. DÖNEMBES301
Besin Kimyası ve Analizleri – I
BES302
Genel Mikrobiyoloji
BES303
Beslenme Biyokimyası
8+8+8 = 24
Food Chemistry and Analysis – IGeneral MicrobiologyNutritional Biochemistry
4. DÖNEMBES401
Beslenme Mikrobiyolojisi
BES402
Sporcu Beslenmesi
BES403
Besin Kimyası ve Analizleri – II
8+8+8 = 24
Nutritional MicrobiologySports NutritionFood Chemistry and Analysis – II
5. DÖNEMBES501
Ana Çocuk Beslenmesi
BES502
Toplu Beslenme Sistemleri
BES503
Hastalıklarda Beslenme
8+8+8 = 24
Mother Child NutritionCollective Nutrition SystemsNutrition in Diseases
6. DÖNEMBES 601
Çocuk Hastalıklarında Beslenme
BES602
Besin Kontrolü ve Yasal Düzenlemeler
BES603
Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi
8+8+8 = 24
Nutrition in Pediatric DiseasesFood Control and Legal RegulationsNutritional Problems and Epidemiology
7. DÖNEMBES701
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
BES702
Klinik İşletme ve Uygulamaları
BES703
Şeker Hastalığında Beslenme
8+8+8 = 24
Research Methods in Health SciencesClinical Business and PracticesNutrition in Diabetes
8. DÖNEMBES801
Klinik Beslenme Uygulaması – I
BES802
Toplu Beslenme Uygulaması – II
BES803
Klinik Beslenme Uygulaması – II
8+8+8 = 24
Clinical Nutrition Practice – ICollective Nutrition Application – IIClinical Nutrition Practice – II

 

BRUSSELS CAPİTAL UNİVERSİTY

Brussels Capital University, kollektif bir akademisyen çalışmanın ürünü olup uzaktan yani online eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Brussels Capital University’nin online eğitime dayalı modeli İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın genelindeki farklı üniversitelerin alanında yetkin akademisyenleri tarafından desteklenmektedir.

Brussels Capital University; İngiltere’nın sistematik ve başarılı eğitim sistemini online eğitim modeliyle dünya ülkelerine tanıtmak, üniversite eğitimini yerelden globale yaymak. Öğrencilerini Avrupa Birliği standartlarında eğitmeyi amaçlayan kurumsal bir eğitim kurumudur.

Brussels Capital University, temsilcilik verilen ülkede İngiltere eğitim sistemine paralel online eğitim sistemi verilmektedir. Temsilcilik verilen ülkedeki akademisyenler tarafından verilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca temsilcilik verilen ülkenin akademisyenleri ve öğrencileri Brussels Capital University çatısı altında buluşarak üniversite eğitimine yeni bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir.

Brussels Capital University çok önemli sosyal sorumluluk projelerinin de sahibidir. Bu projelerin gerçekleşmesi için birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yapmaktadır. Bedensel engel ve sosyal kısıtlamalardan dolayı yükseköğrenimini tamamlayamayan önemli bir kesim dünyadaki gelişmekte olan ülkelerin önemli bir sosyal sorunudur. Bu grupların yükseköğrenimini tamamlaması, kişisel gelişim, meslek edinme ve sosyalleşme gibi kazanımlar elde etmeleri amaçlanmaktadır. Brussels Capital University nin temel kuruluş amaçları arasındadır.

Brussels Capital University, kollektif bir akademisyen çalışmanın ürünü olup uzaktan yani online eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Brussels Capital University nin online eğitime dayalı modeli Avrupa’nın genelindeki üniversitelerin yetkin akademisyenleri tarafından desteklenmektedir.

Brussels Capital University Beslenme ve Diyetetik Danışmanlığı Lisans Diploması Programı Kayıt İçin;
  • Başvuru Formu 
  • Diploması aslı ve fotokopisi
  • Dört adet vesikalık fotoğraf
  • Kimlik Fotokopisi
  • İkametgah evrakları ile başvuruları alınacaktır.

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Beslenme ve Diyetetik Danışmanlığı Lisans Diploması Programı

33,500.00 

BESLENME-Diyetik-Lisans-640x640 yeni

33,500.00 

Adet
Sepete Ekle

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM

X