MMPI ve WISC-R Zeka Testi Eğitimi

Açıklama

MMPI VE WISC-R ZEKA TESTİ EĞİTİMİ

MMPI ve WISC-R Zeka Testi Eğitimi avantajları: 

 1. Tüm kursiyerlerimize uzaktan eğitim hediye edilecektir.
 2. Hem Örgün hem de Uzaktan eğitim alma fırsatı elde edeceksiniz.
 3. Ofis ortamında uygulama yapma hakkı elde edeceksiniz.
 4. Online olarak birçok dokuman paylaşılacaktır.
 5. MMPI testinin Bilgisayar Programı ve matbu evrakları hediye olarak verilecektir.

Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)  NEDİR?

MMPI testi Türkiye ‘de standardizasyonu yapılmış kişilik özelliklerini belirlemede en çok kullanılan testidir. Nevrotik ve psikotik testleri toplam 10 alt testten ve 3 geçerlilik skalasından oluşmaktadır. 566 sorunun bulunduğu MMPI testi 16 yaş ve üzerindeki herkese uygulanabilmektedir.

       Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu teşhisleri koymada kullanılır:

 1.         Depresyon
 2.         Hipokondriazis (Hastalık hastalığı)
 3.         Histeri (Konversiyon)
 4.         Psikotik sapma
 5.         Kadınlık-erkeklik(cinsel tercih ve eğilimler)
 6.         Paranoya(Şüphecilik)
 7.         Psikasteni(Saplantı-Takıntı)
 8.         Şizofreni
 9.         Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi)
 10.       Sosyal içe dönüklük (çekingenlik)

MMPI ve WISC-R Zeka Testi Eğitimi Nedir?

WISC-R ZEKA TESTİ, David Weschler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir. İlk önce yetişkinler için ortaya çıkan bu test, yapılan düzenlemeler ile çocuklar için de yeniden tasarlanmıştır. WISC-R  Çocuk Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklar için uygundur. Bireysel olarak uygulanan bu test 1-1,5 saat sürmektedir.

    WISC-R Zeka Testi, kendi içerisinde iki ana bölüme ayrılır.

 1. Sözel Zeka Bölümleri
 2. Performans Zeka Bölümleri

Her iki bölümde de 6’şar adet test bulunmaktadır. Bu iki bölüme ait testler birbiri ardına verilir.

Sözel Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:

          Genel Bilgi: Bu bölümde çocuğun doğal ve kültürel yaşamından aldığı genel kültür bilgileri sorulur.

          Benzerlikler: Çocuğa iki adet resim gösterilir ve soyutlama yeteneği test edilir.

          Aritmetik: Süre sınırı olmakla birlikte, aritmetik işlemler ve problemler yöneltilir.

         Sözcük Dağarcığı: Çocuğa kendi dilinde öğrendiği kelimeleri kullandıracak sorular sorulur.

         Yargılama: Çocuğun önüne mantık ve muhakeme becerisini ölçecek problemler konur ve çözmesi istenir.

          Sayı Dizisi: Sözel zekanın son bölümünde ise çocuğun işitsel hafızasını ölçme amaçlı sorular yöneltilir.

Performans Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:

          Resim tamamlama: Çocuğun önüne bir resim konur ve resimdeki eksiği tamamlaması istenir.

          Resim düzenleme: Resimlerdeki sebep-sonuç ilişkisini oluşturabilme üzerine sorular sorulur.

          Küplerle desen oluşturma: 3 boyutta ne kadar yaratıcı olduğunu öğrenmek için küplerden cisimler yaratması istenir.

          Şifre: Karışık görselleri düzenleyerek şifre çözmeyi ne kadar hızlı yaptığı test edilir.

          Labirentler: El-göz uyumunu ölçmek için labirentin sonuna ulaşma soruları sorulur.

Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

MMPI ve WISC-R Zeka Testi Eğitimi

4,500.00 

4,500.00 

Adet
Sepete Ekle

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM

X