Paylaş:
Yaratıcı Drama Eğitimi

Yaratıcı drama eğitiminin eğitime katkıları çocukların yaratıcılık özelliklerini geliştirmesi, oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmesinden dolayı son derece önemli bir eğitim modeli olarak kabul görmektedir.
Çocuklar da yetişkinlerin yaşadığı dünyada yaşamaktadırlar ve onların da yetişkinler gibi duyguları, düşünceleri ve tarzları vardır. Bunların oluşumunda hiç kuşkusuz çevresindeki yetişkinleri örnek alırlar. Oysa çocukların yetişkinleri örnek almasından çok yaşam konusunda deneyime ihtiyaçları vardır. İşte bu noktada çocukların en çok yaptıkları şey, oyun, çok önemli bir yere sahiptir. Çocuklar yaşama dair birçok şeyi oyun oynarken öğrenirler ve bu öğrenmeler yaparak-yaşayarak olduğu için de son derece etkili ve kalıcı olmaktadır.

Çocukların oyun sırasında oyunlar aracılığıyla kendi güçlerini sınadıklarını, atılıma giriştiklerini, kendi çizdikleri sınırlar içinde rekabet ettiklerini, oyunda kaybetseler bile bunu kabullendiklerini, bu nedenle oyunların toplumsallaşma sürecinde önemli etmen olduğunu vurgulamaktadır.

Yaratıcı drama, oyunlar kurarak çocuğa yaşantılar yoluyla yeni durumlara ve olaylara sağlıklı tepki vermesi ya da uyum sağlaması konusunda yardım etme sürecidir. Bu bakımdan yaratıcı drama çocuğun oyunlar yoluyla edindiği yaşama dair deneyimlerin doğru ve yerinde deneyimler olması için kontrol altında, önceden tasarlanmış ve bu konuda deneyimli kişiler tarafından yönlendirilerek yapılan bir etkinlik olmalıdır.

 • Drama ilkelerini, drama etkinliklerinde doğru uygulayabilme
 • Dokunmaya yönelik oyunlarla duyularını geliştirebilme
 • Bir temadan yola çıkarak, doğaçlamalar oluşturabilme
 • Bir konu ya da temayı bedenini kullanarak ifade edebilme
 • Yaratıcılığını ortaya koyma ve geliştirmede hayal gücünün kullanabilme
 • İmgesel anlatım gücünü geliştirebilme
 • Grupla çalışmaya istekliliği
 • Drama etkinliklerine katılmaktan ve izlemekten zevk alan bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Yaratıcı Dramanın Eğitimdeki Önemi

 • Hayal gücünü geliştirir
 • Bağımsız düşünebilmeyi sağlar
 • İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir
 • Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır
 • Dört temel dil becerisini kazandırır konuşma , dinleme, okuma ,yazma
 • Dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir
 • Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar
 • Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlar
 • Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar
 • Kaslarını hareket ettirirken yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar
 • Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamayı öğretir
 • Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar
 • Duygunun sağlıklı bir şekilde boşalımından yararlanmayı sağlar
 • Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur
 • Çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşturarak her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmayı öğrenir
 • Öncelikle öğrencinin kendini tanımasını sağlar
 • Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilmeyi sağlar
 • Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar
 • Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini, kendini eleştirebilmesini sağlar
 • Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir
 • Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir
 • Kendini ifade etmede güven kazanır
 • Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır

Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programına katılmak için +90 542 336 10 07 numaralı telefondan bizlere ulaşabilir ya da Yaratıcı Drama Eğitimimizi inceleyebilirsiniz.

Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.